اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دفاع کارشناسی صنایع درتابستان97

اطلاعیه دفاع کارشناسی صنایع درتابستان97


 

اطلاعیه مهم مقطع کارشناسی مهندسی صنایع

زمان دفاع پروژه های کارشناسی مهندسی صنایع در نیمسال سوم 96- 97( تابستان 97) در روز شنبه 1397/06/31 می باشد. (غیرقابل تمدید)

 تمام دانشجویان در شرف دفاع که فرم گواهی کفایت و فرم صورتجلسه دفاع خود را بهمراه 3 نسخه گزارش پروژه تحویل  دفتر آموزش داده اند؛ ساعت 9:30 صبح جهت برگزاری جلسات دفاع در محل دانشکده حضور داشته باشند. ضروری است دانشجویان فرمهای صورتجلسه دفاع و کفایت و 3نسخه گزارش نهایی پروژه خود را که به تایید استاد محترم راهنمای پروژه خود رسانیده اند حداکثر تا 97/06/24 به آموزش دانشکده  تحویل نمایند.

جهت دانلود فرم خام از منوی : آموزش (وب سایت دانشکده به آدرس ذیل) گزینه "پروژه کارشناسی" را از تب "آموزش" انتخاب نمایید. 

                                                         Indeng.ut.ac.ir