اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان گرایش مدیریت پروژه از عسلویه با همکاری شرکت فراب

بازدید دانشجویان گرایش مدیریت پروژه از عسلویه با همکاری شرکت فراب


در تاریخ 97/9/28 پرواز به سمت عسلویه انجام گردید که در این بازدید 16 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه به سرپرستی دکتر قادری از اعضای هیئت علمی و سرکار خانم کاسب،کارشناس دانشکده صنایع حضور داشتند.پس از ورود به فرودگاه خلیج فارس بوشهر وسیله حمل و نقل از طرف شرکت فراب در فرودگاه مهیا شده بود. ابتدا بازدید از فاز 13 انجام شد و مدیر طرح مسائل فنی و مدیریتی را شرح دادند.پس از پذیرایی در شرکت فراب بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی صورت گرفت و فرآیند های کلی این نیروگاه برای دانشجویان شرح داده شد.سپس اعضای دانشکده و دانشجویان به ساختمان شرکت فراب برای اقامت در شب و پذیرایی منتقل شدند.در تاریخ 29/9/97 ابتدا بازدید از میعانات گازی انجام شد سپس مدیر پروژه شرکت فراب فرآیند ها و مستندات مدیریت پروژه را در این شرکت برای دانشجویان شرح دادند.بعد از ظهر روز 29/9 حرکت به سمت فرودگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید و با 1 ساعت تاخیر پرواز به سمت تهران انجام شد و در ساعت 19:00 دانشجویان به همراه اعضای دانشکده وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند.