اعضای هیات علمی

سید علی ترابی

سید علی ترابی

سید علی ترابی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه یک مدل برنامه ریزی لجستیکی برای بهینه سازی زنجیره تامین گاز طبیعی کارشناسی ارشد 1392/6/9
اذایه وحل یک مدل یکپارچه کارشناسی ارشد 1391/10/26
ساناز عباس قربانی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه عباسی مزار پروژه تخصصی کارشناسی
مهرناز عبداللهیان کارشناسی
مجتبی اقاجانی مدیریت تامین اقلام امدادی در زنجیره های امداد بشر دوستانه دکتری
محمد اکبریان ارتباط معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطالعات با تمرکز بر چارچوب آی تی آی ال و با طرز فکر چابک کارشناسی
سروش اکبری جوکار مرور ادبیات سیستماتیک تامین مالی زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم با آنالیز کتابسنجی کارشناسی
امیر اکبری کوچکسرائی کارشناسی
مینا اکبرپور برنامه ریزی برای پیش ذخیره سازی داروها در مواجهه با بحران در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
یکتاسادات امیرخلیلی بهینه سازی داده-محور عملیات مراکز پردازش سفارش خرده فروشان اینترنتی کارشناسی ارشد
ساناز اراسته بازطراحی زنجیره تأمین کیت های تشخیصی تحت شرایط اپیدمی و عدم قطعیت کارشناسی ارشد
مهلا اردلان طراحی یک شبکه هاب تحت ریسک های اختلال و عملیاتی با رویکرد شبکه های پیچیده کارشناسی ارشد
الناز اسداللهی یزدی پ کارشناسی
پگاه باقری برنامه ریزی تقاضا و تامین واکسن آنفولانزا کارشناسی ارشد
پویا باقری فشخامی کارشناسی
سارا برقی کارشناسی
حانیه بیات بررسی و بهیبود برنامه ریزی تولید شرکت تولیدی آبسال کارشناسی
علی بیکی اشکذری برنامه ریزی تولید در محیط ترکیبی انبار-مبنا و سفارش-مبنا کارشناسی
سارا بنویدی مکان‌یابی-مسیریابی پویا در مدیریت بحران سیل با استفاده از مدل‌سازی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد
موژان اسکندری مدل سازی و حل مساله ی برنامه ریزی تولید در سطح محصولات نهایی و برنامه ریزی مواد مورد نیاز در شرکت کیمیا فراگیر بهشاد با در نظر گرفتن محدودیت فضای انبار و شیوه ی تولید قراردادی کارشناسی
شورا اسماعیلی ارایه یک مدل برنامه ریزی لجستیکی برای بهینه سازی زنجیره تامین گاز طبیعی کارشناسی ارشد
اناهیتا اسماعیلی بهینه سازی یک مساله چند هدفه کارشناسی ارشد
محمدحسین فضل خانی پروژه تخصصی کارشناسی
انسیه قائدی حیدری با عنوان: مدیریت ریسک در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر با استفاده از روش دیمتل و بهترین-بدترین کارشناسی
انسیه قائدی حیدری توسعه کی مدل بهینهسازی مبتنی بر شب هی سازی برای حل مسئله زمانبندی پو یای کار کارگاهی انعطافپذ ریدر سیستم تول دی ین مهرسانا در مح طی انقلاب صنعتی چهارم تحت عدم قطعیت تصادفی کارشناسی ارشد
احمد قاسم خانی برنامه ریزی و تخصیص ظرفیت منابع اتاق های جراحی با استفاده از رویکرد مختلط شبیه سازی و برنامه ریزی ریاضی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
پارسا قبادی فومشی تامین تقاضا و زمان‌بندی تحویل کالا در خرده‌فروشی یکپارچه کارشناسی ارشد
میلاد قدوسی یک چارچوب جدید برای اندازه گیری ارزیابی بهبود تاب آوری شهری با استفاده از روشهای چند شاخصه فازی کارشناسی ارشد
فاطمه غلامی برنامه ریزی پرواز کارشناسی
امین قماشی توسعه مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر مبنای روش گسترش عملکرد کیفیت کارشناسی ارشد
زهرا حاجیان برنامه ریزی تولید سیستمهای ترکیبی MTS/MTO کارشناسی
حسن حاجی حسن مدیریت عملیات در زنجیره تامین صنایع غذایی و تصمیم گیری در انتخاب تامین کننده پایدار کارشناسی
مصطفی حامدی زمانتندی تولیددرماشین های SMD کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا حسنی باز طراحی شبکه زنجیره تامین در محیط خرده فروشی اینترنتی با در نظر گرفتن فاکتورهای برگشت پذیری کارشناسی ارشد
یاسین حیدری سوچلمائی تجزیه و تحلیل یک زنجیره تامین تولید پروتز های دندانی در فضای تولید افزایشی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
بیتا هزارخانی طراحی انبار با در نظر گرفتن فرایندهای برداشت سفارش کارشناسی ارشد
زهرا حسینی زمان‌بندی استوار برای مسیریابی پروازها تحت شرایط عدم قطعیت و اختلال کارشناسی ارشد
شهرزاد اینانلو مدیریت اختلال در حمل و نقل دریایی با درنظرگیری پایداری زیست محیطی کارشناسی ارشد
عطیه ایزدی طراحی یک شبکه زنجیره تأمین تاب آور و پایدار دارو تحت شرایط ریسک های عملیاتی و اختلال کارشناسی ارشد
الهه جباری ارائه مدل برنامه ریزی تولید برای قطعات قدرتی کمک فنرهای تولیدی کارخانه سایپا کارشناسی
محمدمهدی جعفریان ارایه یک مدل مفهومی برای انتخاب بهترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات در یک پالایشگاه نفت همراه با مطالعه موردی کارشناسی ارشد
امیرمحمد جعفرنژاد طراحی یک شبکه توزیع پایدار اقلام خونی به کمک پهپاد کارشناسی ارشد
مهناز جوانمردی پروژه تخصصی کارشناسی
محمد جیحونیان برانامه ریزی تحویل سفارش های مشتریاندر محیط خرده فزوشی کارشناسی ارشد
مصطفی ملازاده جلودار پروژه تخصصی کارشناسی
مریم کریمی ممقان برنامه ریزی میان مدت یک زنجیره تامین مواد غذایی با پایه کشاورزی تحت شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال کارشناسی ارشد
سیدعلی کاشانی بررسی عارضه یابی فرآیندها در یک شرکت تبلیغات اینترنتی( مطالعه موردی : سایت دیوار ) کارشناسی
مهدیه سادات مدنی ارائه‌ی یک مدل hybrid mto-mts برای تولیدی رنگ؛ مطالعه‌ی موردی کارشناسی
نگار ملکی تشخیص بیماری سرطان ریه از طریق پردازش تصویر و الگوریتم های یادگیری ماشینی کارشناسی ارشد
احسان معمارپور برنامه‌ریزی یکپارچه فروش و عملیات (همراه با مطالعه موردی در صنعت تایرسازی) کارشناسی ارشد
حسین میرزائی پور مکان یابی ومدیریت بازپرسازی پول نقد در دستگاه های خود پرداز در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
احسان مغاری دکتری
علیرضا محمدقلی نیابیشه مدیریت ریسک در ایستگاه های گاز طبیعی فشرده ( CNG )تحت رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار کارشناسی ارشد
محمد سخایی مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان ... کارشناسی ارشد
زهرا محمدنظری برنامه ریزی همزمان تامین و توزیع اقلام و تجهیزات پزشکی و تخصیص بیماران به بیمارستانها در فاز پاسخگویی به یک بحران اپیدمی (مطالعه موردی اپیدمی کووید 19) کارشناسی ارشد
سارا مومن تاثیر خرده فروشی یکپارچه بر تصمیمات استراتژیک خرده فروشی های سنتی و آنلاین کارشناسی ارشد
سارا متولی حقیقی بهینه سازی یکپارچه سیستم اطلاعات بیمارستان تحت رویکرد مهندسی تاب آوری دکتری
محمد موسی زاده طراحی شبکه خدمات و محصولات سلامت تحت شرایط عدم قطعیت دکتری
عرفان نجاتی توسعه یک مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی داده‌محور برای حل مسئله زمان‌بندی پویای ایستگاه کاری فتولیتوگرافی در محیط صنعت نسل چهارم کارشناسی ارشد
عطیه نیک پی انتخاب سبد مناسبی از پروزه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری کارشناسی ارشد
احمدرضا پورقادری طراحی وحل یک مدل ریاضی مناسب برای برنامه ریزی یکپارچه خرید تولید وتوزیع در زنجیره های عرضه چند سطحی کارشناسی ارشد
ندا پوررضا طراحی شبکه های حمل و نقل چند حالته بازگشت پذیر کارشناسی ارشد
اشکان رفیعی راد امکان تدوین استراتژی بازاریابی سازمان به کمک روش نگاشت شناختی کارشناسی ارشد
هستی راحمی طراحی شبکه زنجیرهی تامین اتانول زیستی با در نظر گرفتن محدودیت های خاک کارشناسی ارشد
مصیب رحیمی برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تاخیر در دریافت مواد خام تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
کیمیا رحمانی مکرری طراحی مدل کارت امتیازی متوازن پایدار در زنجیره تامین سلامت ( همراه با مطالعه موردی ) با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه فازی کارشناسی
کیمیا رحمانی مکرری رویکرد نظریه بازی ها برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت گذاری و افشای اطلاعات زیست محیطی در زنجیره‌های تأمین رقابتی تحت مداخلات مالی دولت کارشناسی ارشد
عطیه رضایی ذخیره سازی و توضیع محصولات فاسد شدنی در سیستم های انبارداری متقاطع کارشناسی ارشد
علیرضا صادقی پروژه کارشناسی کارشناسی
نوید صاحب جمع نیا توسعه مدلهای یکپارچه مدیریت تدام کسب و کار و برنامه ریزی بازیابی جهت ایجاد سازمان کشسان دکتری
نگار صمدزاده ایرانی پروژه تخصصی کارشناسی
سهیل صدیقی ارائه یک چارچوب جدید مدیریت تداوم کسب و کار در شرکت های پروژه محور مطالعه موردی کارشناسی ارشد
علیرضا شامخی امیری طراحی شبکه زنجیره ی تامین با پویایی نموی در شرایط رقابتی دکتری
نفیسه شمسی گمچی طراحی زنجیره کنترل اپیدمی در شرایط وقوع بحران از طریق واکسیناسیون دکتری
داود شیخان سودانی ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد کارکنان (به همراه یک مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
الهام شجاعی بررسی وضعیت سیستم برنامه ریزی تولید در یک واحد تولیدی کارشناسی
ایمان شکر مدیریت خرید اقلام امدادی در زنجیره های امداد انسانی کارشناسی ارشد
سپهر سلطانی بهبود سیستم برنامه ریزی و کنترل توئلید یک واحد تولیدی کارشناسی
کیوان تفکری طراحی یک زنجیره تامین پایدار و تاب آور برای تولید افزایشی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بهنام تقوی ارزیابی سیاست های انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
زهرا طاهریان پیش بینی تعداد مبتلایان و مرگ و میر کرونا کارشناسی
هستی تاج طهرانی فرد کارشناسی
امیررضا طالبی جمال آباد برنامه ریزی زنجیره تامین در تولید افزایشی کارشناسی
سارا توسلی پروژه تخصصی کارشناسی
فرشته وحیدی مسئله انتخاب تامین کنندگان پایدار و تعیین اندازه انباشته خرید تحت تاثیر ریسک های عملیاتی و اختلال کارشناسی ارشد
وحید زاهدی راد برنامه ریزی همزمان توسعه سیستم های تولید و انتقال قدرت در بازار برق، با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
طاهره زارعی الویت بندی سبد پروزه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری کارشناسی ارشد
علیرضا ادیبی مدل برنامه‌ریزی فازی برای انتخاب بهینه‌ی تأمین‌کننده‌ی پایدار در حوزه‌ی تدارکات پروژه‌های سازمانی کارشناسی ارشد 1400/6/24
ساناز اراسته بازطراحی زنجیره تأمین کیت های تشخیصی تحت شرایط اپیدمی و عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1401/6/22
مهلا اردلان طراحی یک شبکه هاب تحت ریسک های اختلال و عملیاتی با رویکرد شبکه های پیچیده کارشناسی ارشد 1395/6/14
حمیدرضا آرنگ ارزیابی و بهبود سیستم لجستیک یک زنجیره سوپرمارکت کارشناسی ارشد 1398/11/30
عطیه ایزدی طراحی یک شبکه زنجیره تأمین تاب آور و پایدار دارو تحت شرایط ریسک های عملیاتی و اختلال کارشناسی ارشد 1400/6/14
علیرضا اسدی دلیوند طراحی یک شبکه بندر خشک-بندر ساحلی تاب آور و پایدار با در نظر گرفتن یک سیستم حمل و نقل چند وجهی کارشناسی ارشد 1401/6/29
آناهیتا اسماعیلی Present and solve a Mathematical Multi Objective Model for integration of Master production Scheduling and Available to Promise in built to Order Supply Chains in non-deterministic Environment کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
اناهیتا اسماعیلی بهینه سازی یک مساله چند هدفه کارشناسی ارشد 1391/10/26
محسن اقابگلو توسعه مدلی برای حاکمیت ریسک دارایی های فیزیکی با رویکرد تداوم کسب وکار دکتری 1402/5/8
محسن اقابگلو برنامه ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1392/6/12
مجتبی آقاجانی مدیریت تامین اقلام امدادی در زنجیره های امداد بشر دوستانه دکتری 1399/4/29
مینا اکبرپور برنامه ریزی برای پیش ذخیره سازی داروها در مواجهه با بحران در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1397/10/25
مرتضی الله وردیلو ارایه رویکردی جدید در تصمیم گیری توام مدیریت تقاضا وبرنامه ریزی تولید کارشناسی ارشد 1388/8/3
مرتضی الله وردیلو ارایه رویکردی جدید در تصمیم گیری توام مدیریت تقاضا وبرنامه ریزی تولید کارشناسی ارشد
یکتاسادات امیرخلیلی بهینه سازی داده-محور عملیات مراکز پردازش سفارش خرده فروشان اینترنتی کارشناسی ارشد 1400/4/22
امیر امین ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان تحت شرایط اقتصاد چرخشی و تاب آوری زنجیره (همراه با مطالعه موردی در صنعت تولید کاغذ) کارشناسی ارشد 1402/10/10
شهرزاد اینانلو مدیریت اختلال در حمل و نقل دریایی با درنظرگیری پایداری زیست محیطی کارشناسی ارشد 1400/6/21
اشکان بایرام نژاد توسعه مدلی برای ارزیابی و مدیریت ریسک تأمین کنندگان با کمک تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد 1401/6/30
پگاه باقری برنامه ریزی تقاضا و تامین واکسن آنفولانزا کارشناسی ارشد 1398/2/7
سیده نگین باقرزاده حل مسئله مکان یابی -مسیر یابی چند هدفه در زنجیره های تدمین سبز با در نظر گرفتن شاخص های کارایی انرژی کارشناسی ارشد 1394/10/26
پویا باقری فشخامی ارایه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1391/10/27
مهدی برونوس طراحی یک شبکه زنجیره تامین پایدار - تاب آور مواد غذایی با پایه کشاورزی در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1398/6/12
سارا بنویدی مکان‌یابی-مسیریابی پویا در مدیریت بحران سیل با استفاده از مدل‌سازی ریاضی و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1400/6/21
سیدمصطفی بهادرنیا ارایه وحل یک مدل برنامه ریزی لجستیک جهت مدیریت اخلال در زنجیر تامین نفت کارشناسی ارشد 1392/6/10
سامان پیشوایی طراحی شبکه زنجیره تامین مستقیم معکوس پایدار در شرایط عدم قطعیت دکتری 1391/4/4
احمدرضا پورقادری طراحی وحل یک مدل ریاضی مناسب برای برنامه ریزی یکپارچه خرید تولید وتوزیع در زنجیره های عرضه چند سطحی کارشناسی ارشد 1388/5/24
میثم پورمساحیان مسئله انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش برای زنجیره تامین پایین دست اقلام داروئی با در نظرگرفتن ریسک های اختلال کارشناسی ارشد 1393/10/20
کیوان تفکری طراحی یک زنجیره تامین پایدار و تاب آور برای تولید افزایشی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1399/6/29
سعیده توحیدی راد ارائه مدلی برای عملیات آوار برداری و پاکسازی بعد از فاجعه با توجه به ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد 1397/6/13
سعیده توفیقی کارشناسی
بهزاد جعفری توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
امیرمحمد جعفرنژاد طراحی یک شبکه توزیع پایدار اقلام خونی به کمک پهپاد کارشناسی ارشد 1402/6/19
محمدجواد جمشیدی طراحی یک چارچوب جدید برای مدیریت خدمت در رستوران های زنجیره ای (به همراه مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1397/7/8
مصطفی حامدی زمانتندی تولیددرماشین های SMD کارشناسی ارشد 1387/12/11
فرخ حائری تبریزی ارائه مدلی برای زنجیره تامین دارو با در نظر گرفتن شاخص های پایداری کارشناسی ارشد 1397/6/12
شیرین حدادپور طرحی یک مدل بهبود عملکرد در یک بیمارستان با رویکرد مدیریت ناب کارشناسی ارشد 1396/6/29
یاسین حیدری سوچلمایی تجزیه و تحلیل یک زنجیره تامین تولید پروتز های دندانی در فضای تولید افزایشی با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد 1399/6/30
محمدرضا حسنی باز طراحی شبکه زنجیره تامین در محیط خرده فروشی اینترنتی با در نظر گرفتن فاکتورهای برگشت پذیری کارشناسی ارشد 1396/6/19
زهرا حسینی ارزیابی عملکرد استفاده از چوب در ساختمان‌سازی تحت مفاهیم اقتصاد دوار با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیدمحسن خاتمی کارشناسی
امیرحسین خبازی مسئله دوهدفه مسیریابی وسایل حمل و نقل تبلیغاتی در زنجیره‌های خرده‌فروشی با کانال یک‌پارچه با در نظرگیری اثرات زیست محیطی و سوخت گیری کارشناسی ارشد 1401/11/18
سیدمحمد خلیلی برنامه ریزی تولید و توزیع چند حالته در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن امکان بروز اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
سهیل درخشان نژاد برنامه ریزی توسعه(بهینه سازی) شبکه توزیع گاز طبیعی با هدف تولید توان الکتریکی، حاصل از بازیافت هدررفت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار گاز کارشناسی ارشد 1397/6/6
عابد ذبیحیان بیشه مسئله مکانیابی - موجودی - قیمت گذاری در زنجیره تامین حلقه بسته تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1398/4/3
طاها ذی قیمت مدیریت تبلیغات با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی و روش های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1400/6/24
هستی راحمی طراحی شبکه زنجیرهی تامین اتانول زیستی با در نظر گرفتن محدودیت های آب و خاک کارشناسی ارشد 1396/5/3
مصیب رحیمی برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی با در نظر گرفتن تاخیر در دریافت مواد خام تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1398/6/23
کیمیا رحمانی مکرری رویکرد نظریه بازی ها برای تصمیم‌گیری در خصوص قیمت گذاری و افشای اطلاعات زیست محیطی در زنجیره‌های تأمین رقابتی تحت مداخلات مالی دولت کارشناسی ارشد 1400/4/14
یاسر رحیمی دره باغ طراحی شبکه مکان یابی - مسیر یابی هاب های پشتیبان با در نظر گرفتن تقاضای کشسان، ریسک و روش های تامین مالی دکتری 1400/6/3
مرضیه رضایی پایان نامه کارشناسی ارشد1 کارشناسی ارشد 1386/10/9
سارا رضایزدی برنامه ریزی عملیات یک سیستم JIT با کمک کانبان چند کارشناسی ارشد 1386/8/27
اشکان رفیعی راد امکان تدوین استراتژی بازاریابی سازمان به کمک روش نگاشت شناختی کارشناسی ارشد 1398/6/31
مجتبی رنجبر توسعه یک چارچوب تصمیم گیری یکپارچه برای انتخاب پورتفولیوی پروژهها کارشناسی ارشد 1395/11/2
طاهره زارعی الویت بندی سبد پروزه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری کارشناسی ارشد 1391/7/5
وحید زاهدی راد برنامه ریزی همزمان توسعه سیستم های تولید و انتقال قدرت در بازار برق، با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها کارشناسی ارشد 1394/10/28
محمد سخایی مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان ... کارشناسی ارشد 1390/7/13
مهران سمواتی ارایه ساختاری برای برنامه ریزی همزمان مسائل امداد رسانی انسانی در شرایط بحران کارشناسی ارشد 1392/6/10
عصمت سنگری حل مساله اندازه انباشته اقتصادی و زمانبندی تحویل در یک زنجیره تامین چند سطحی کارشناسی ارشد 1394/5/27
المیرا سوادکوهی آقاملکی ارایه مدل مکانیابی-موجودی برای طراحی شبکه توزیع زنجیره تامین دارو درحالت چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1395/3/26
علیرضا شامخی امیری طراحی شبکه زنجیره ی تامین با پویایی نموی در شرایط رقابتی دکتری 1397/2/19
سینا شاه نجات بوشهری زمان‌بندی اتاق عمل تحت شرایط زمان های راه اندازی وابسته به توالی و در دسترس بودن تخت های واحد های نگهداری قبل و بعد از جراحی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
داود شیخان سودانی ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد کارکنان (به همراه یک مطالعه موردی) کارشناسی ارشد 1394/6/30
سمیه شیری حل مساله مکان یابی ها با مخدودیت ظرفیت در محیط فازی با یک الگوریتم کارامد کارشناسی ارشد 1390/6/22
محمدرضا شرافت پایان نامه کارشناسی ارشد 2 کارشناسی ارشد 1392/6/9
فائزه شیرزاد انتخاب تامین کنندگان در همه گیری ها و بروز اختلالات طبیعی و ساخت بشر تحت سیاست منبع یابی چندگانه کارشناسی ارشد 1402/6/7
ایمان شکر مدیریت خرید اقلام امدادی در زنجیره های امداد انسانی کارشناسی ارشد 1394/10/26
نفیسه شمسی گمچی طراحی زنجیره کنترل اپیدمی در شرایط وقوع بحران از طریق واکسیناسیون دکتری 1398/6/9
ساره شهرابی فراهانی طراحی شبکه لجستیک معکوس پسماند الکترونیکی (مطالعه موردی تلفن همراه) کارشناسی ارشد 1401/6/12
سیدقائم صدیقی شبیه سازی شبکه حمل و نقل درون شهری در قالب مدل حمل و نقل پویا، تصادفی و غیر همفزون به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر اعمال سیاستهای کنترل ترافیک کارشناسی ارشد 1392/10/25
سهیل صدیقی ارائه یک چارچوب جدید مدیریت تداوم کسب و کار در شرکت های پروژه محور مطالعه موردی کارشناسی ارشد 1398/6/31
مهرداد ضیایی نژاد زماتنبندی پروزه با هدف حداکثر سازی ارزش فعلی پول کارشناسی ارشد 1391/7/8
سعید طهماسبی آشتیانی بهینه سازی هزینه ها در شبکه انتقال گاز طبیعی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1397/3/6
سعید طهماسبی آشتیانی بهینه‌سازی هزینه‌ ها در شبکه انتقال گاز طبیعی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/06
مریم عباسی مصردشتی یک مدل بهینه سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور دارو تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد 1397/6/13
مریم عباسی مصردشتی یک مدل بهینه ‌سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره‌ تامین تاب ‌آور دارو تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
امیرحسین یعقوبی برنامه‌ریزی وقت ملاقات بیماران سرپایی با استفاده از مشخصات بیماران کارشناسی ارشد 1398/5/19
رضا علیخانی باز‌طراحی شبکه زنجیره تامین خرده‌فروشی تحت ملاحظات بازگشت‌پذیری و امداد بشردوستانه دکتری 1397/8/1
مریم علیمردانی ارایه رویکردهای نوین برای توسعه مدل موجودی های سطح میانی زنجیرهای عرضه با تم کز بر حابک سازی سیستم کارشناسی ارشد 1391/6/27
مهرشاد غروی فرد طراحی یک شبکه زنجیره تأمین تاب آور دارو برای شرایط شیوع اپیدمی (مطالعه موردی کووید-19) کارشناسی ارشد 1401/11/30
آزاده فارسی ارائه یک مدل بهبود عملکرد در بیمارستان با رویکرد مدیریت ناب و مدلسازی مبتنی بر عامل کارشناسی ارشد 1399/7/14
احمد قاسم خانی برنامه ریزی و تخصیص ظرفیت منابع اتاق های جراحی با استفاده از رویکرد مختلط شبیه سازی و برنامه ریزی ریاضی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1399/6/23
انسیه قائدی حیدری توسعه کی مدل بهینهسازی مبتنی بر شب هی سازی برای حل مسئله زمانبندی پو یای کار کارگاهی انعطافپذ ریدر سیستم تول دی ین مهرسانا در مح طی انقلاب صنعتی چهارم تحت عدم قطعیت تصادفی کارشناسی ارشد 1401/4/6
پارسا قبادی فومشی تامین تقاضا و زمان‌بندی تحویل کالا در خرده‌فروشی یکپارچه کارشناسی ارشد 1400/6/24
علی قدرت نما مدلسازی مساله مکان یابی هاب چند هدفه با تخصیص چند گانه صف وزمانبندی در محیط فازی دکتری 1391/7/25
میلاد قدوسی یک چارچوب جدید برای اندازه گیری ارزیابی بهبود تاب آوری شهری با استفاده از روشهای چند شاخصه فازی کارشناسی ارشد 1398/3/20
امین قماشی توسعه مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر مبنای روش گسترش عملکرد کیفیت کارشناسی ارشد 1394/6/30
علی قوامی فر مدلسازی ریاضی مشارکت سازمان های بشر دوستانه و تجاری در لجستیک امداد دکتری 1401/8/1
مهیار کیان پور شناسایی و اندازه گیری اثر محرکهای آسیب پذیری بر زنجیره تامین سلامت ب رویکرد مدیریت ریسک کارشناسی ارشد 1395/3/22
پیمان کیانی نهند طراحی زنجیره تامین تولید- توزیع با در نظر گرفتن استراتژی های برگشت پذیری و ریسک های اختلال کارشناسی ارشد 1397/3/13
پگاه گرانمایه کاشانی انتخاب سبد بهینه پروژه های حمل ونقل با رویکرد کارت امتیاز متوازن کارشناسی ارشد
پگاه گرانمایه کاشانی انتخاب سبد بهینه پروژه های حمل ونقل با رویکرد کارت امتیاز متوازن کارشناسی ارشد 1388/12/12
سارا متولی حقیقی بهینه سازی یکپارچه سیستم اطلاعات بیمارستان تحت رویکرد مهندسی تاب آوری دکتری 1398/10/17
زینب مثنی هماهنگ‌سازی تصمیمات اعضاء در زنجیره تامین با طرح بازاریابی خیرخواهانه دکتری 1399/7/30
محمود محمدزاده مکانیابی هاب در شرایط پویا و توسعه ی شبکه ی هاب کارشناسی ارشد 1395/10/29
ایلا محمدعلی زاده نیکو استفاده از بازاریابی عصبی در طراحی یک وب سایت کارشناسی ارشد 1397/7/11
زهرا محمدنظری برنامه ریزی همزمان تامین و توزیع اقلام و تجهیزات پزشکی و تخصیص بیماران به بیمارستانها در فاز پاسخگویی به یک بحران اپیدمی (مطالعه موردی اپیدمی کووید 19) کارشناسی ارشد 1400/7/11
محمود محمودی بکارگیری روشهای خطا ناپذیرسازی در سیستمهای نگهداری کارشناسی ارشد 1386/1/21
حسین میرزائی پور مکان یابی ومدیریت بازپرسازی پول نقد در دستگاه های خود پرداز در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1395/6/14
محمدرضا مسکینی توسعه یک مدل ریاضی برای تهیه برنامه زمانبندی غربال گری بیماران مبتلا به بیماری های مزمن کارشناسی ارشد 1399/7/29
احسان معمارپور برنامه‌ریزی یکپارچه فروش و عملیات (همراه با مطالعه موردی در صنعت تایرسازی) کارشناسی ارشد 1400/5/30
نگار ملکی تشخیص بیماری سرطان ریه از طریق پردازش تصویر و الگوریتم های یادگیری ماشینی کارشناسی ارشد 1399/4/25
مژگان ملک زاده توسعه یک دوقلوی دیجیتالی برای تحلیل و افزایش تاب آوری یک کارگاه تولید قطعات پلاستیکی در مقابل اختلالات محتمل کارشناسی ارشد 1401/6/30
حامد منشادیان مسیریابی سه بعدی پهپاد و ایستگاه های متحرک پشتیبان و کنترل در شرایط بحرانی (مطالعه موردی: ضدعفونی معابر شهری) دکتری 1402/9/7
سیدمحمدحسن منظورالاجداد ارایه رویکردهای الگوریتمیک حل خانواده ای از مسایل مکان یابی و مکان یابی مسییر یابی پیوسته کارشناسی ارشد 1389/8/30
فرزاد مهرپور طراحی یک شبکه زنجیره تامین ناب / چابک تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1393/9/15
محمد موسی زاده طراحی شبکه خدمات و محصولات سلامت تحت شرایط عدم قطعیت دکتری 1396/6/19
محمد موسوی مدل سازی ریاضی مساله مکان یابی هاب چند هدفه پایدار تحت شرایط اختلال و عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1396/6/13
سارا مومن تاثیر خرده فروشی یکپارچه بر تصمیمات استراتژیک خرده فروشی های سنتی و آنلاین کارشناسی ارشد 1398/11/28
محمدرضا نامجو Development of the Resilience Quantification Model in Cloud Manufacturing based on Service-Oriented Architecture دکتری دانلود 1397/06/31
محمدرضا نام جو توسعه مدل کمی سازی برگشت پذیری در تولید ابری مبتنی بر معماری سرویس گرا دکتری 1397/6/31
جعفر نامدار طراحی یک شبکه زنجیره تامین پایا و مرتجع با در نظر گرفتن ریسک اختلالات کارشناسی ارشد 1393/11/29
عرفان نجاتی توسعه یک مدل بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی داده‌محور برای حل مسئله زمان‌بندی پویای ایستگاه کاری فتولیتوگرافی در محیط صنعت نسل چهارم کارشناسی ارشد 1401/3/22
عطیه نیک پی انتخاب سبد مناسبی از پروزه ها با استفاده از روش های تصمیم گیری کارشناسی ارشد 1391/7/5
بیتا هزارخانی طراحی انبار با در نظر گرفتن فرایندهای برداشت سفارش کارشناسی ارشد 1396/10/27
آلاله اسلامی امیر آبادی مکان یابی رقابتی یک شبکه هاب سبز کارشناسی ارشد 1394/8/13
آناهیتا اسماعیلی ارائه و حل یک مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت سفارشات و زمان‌بندی تولید به طور همزمان در زنجیره‌های تامین مبتنی بر سفارش در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرنوش اطردی قیمت گذاری چند هدفه برای کانال های توزیع کالای فاسد شدنی در محیط فای کارشناسی ارشد 1393/10/8
محسن آقابگلو برنامه‌ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
سپیده آقاجانی توسعه یک مدل برنامه ریزی امکانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با حلقه بسته تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
علی پور الیاس ایمنوسنسور خازنی مبتنی بر آنتی بادی تثبیت شده بر روی نانوذرات طلا جهت تشخیص آنتی ژن سطحی هپاتیت B کارشناسی ارشد
اسلامی امیر آبادی آلاله مکان یابی رقابتی یک شبکه هاب سبز کارشناسی ارشد
شکر ایمان مدیریت خرید اقلام امدادی در زنجیره‌های امداد انسانی کارشناسی ارشد
اسماعیلی آناهیتا ارائه و حل یک مدل ریاضی چندهدفه برای مدیریت سفارشات و زمان‌بندی تولید به طور همزمان در زنجیره‌های تامین مبتنی بر سفارش در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
نگین باقرزاده حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند هدفه در زنجیره‌‌های تأمین سبز با نظر گرفتن شاخص‌های کارایی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
میلاد باقرصاد مسیله مسیر یابی اقلام امدادی ومکان یابی انبارهای موقت با توجه به بازگشایی مسیرهای مسدود کارشناسی ارشد 1392/6/6
مصطفی بهادرنیا ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی لجستیک جهت مدیریت اختلال در زنجیره تأمین نفت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
جعفری بهزاد توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
تقوی بهنام ارزیابی سیاست های انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن دیدگاه های گارانتی کارشناسی ارشد
ندا پوررضا طراحی شبکه های حمل و نقل چندحالته بازگشت پذیر کارشناسی ارشد 1393/10/30
بهنام تقوی ارزیابی سیاست های انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1391/7/12
سعیده توفیقی ارایه وحل یک مدل برنامه ریزی لجستیک در زنجیرههای امداد انسانی کارشناسی ارشد 1390/10/20
محمد جیحونیان برانامه ریزی تحویل سفارش های مشتریاندر محیط خرده فزوشی کارشناسی ارشد 1391/3/8
نامدار جعفر طراحی شبکه زنجیره تامین پایا و برگشت پذیر با درنظرگرفتن ریسک اختلالات کارشناسی ارشد
محمدمهدی جعفریان ارائه یک مدل مفهومی برای انتخاب بهترین استراتژی های تعمیرات و نگهداری در یک پالایشگاه نفت کارشناسی ارشد 1392/6/10
رضایی صوفی حجت ارائه یک ساختار جدید برای تحلیل اثرات کسب و کار در سازمان‌های تولیدی (به همراه یک مطالعه موردی در یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو) کارشناسی ارشد
مهدی خاکزاد مسیله مسیریابی موجودی چند پریودی وجند مجصولی با پنجره زمانی فازی کارشناسی ارشد 1390/7/12
گیاهی رامین ارائه یک چارچوب جدید برای ارزیابی ریسک با رویکرد مدیریت تداوم کسب‌وکار کارشناسی ارشد
عطیه رضایی ذخیره سازی و توضیع محصولات فاسد شدنی در سیستم های انبارداری متقاطع کارشناسی ارشد 1396/6/6
حجت رضایی صوفی ارایه یک ساختار جدید برای تحلیل اثرات کسب و کار در سازمان های تولیدی (به همراه یک مطالعه موردی در یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو) کارشناسی ارشد 1393/6/10
محمد جواد رمضانخانی اندازه گیری و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین:یک رویکرد ترکیبی پایداری و برگشت پذیری کارشناسی ارشد 1395/12/23
سحر زاهدی فرد مدیریت شبکه پسماند جامدشهری با رویکرد طراحی شبکه زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1392/6/12
پیشوایی سامان Sustainable integrated forward/reverse supply chain network design under uncertainty
آقاجانی سپیده توسعه یک مدل برنامه ریزی امکانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با حلقه بسته تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد
زاهدی فرد سحر مدیریت شبکه پسماند جامد شهری با رویکرد طراحی شبکه زنجیره تامین کارشناسی ارشد
خلیلی سیدمحمد برنامه ریزی تولید و توزیع چند حالته در یک زنجیره تامین با در نظر گرفتن امکان بروز اختلال کارشناسی ارشد
توفیقی سعیده ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی لجستیک در زنجیره های امداد انسانی کارشناسی ارشد
شاهدی باغ خندان سما ارائه یک مدل مکان‌یابی-تخصیص مراکز خون به بیمارستان‌ها تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شیری سمیه حل مساله مکان یابی p- هاب با محدودیت ظرفیت در محیط فازی با یک الگوریتم کارآمد کارشناسی ارشد
علیرضا شامیخی امیری طراحی شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین با پویایی نموی در شرایط رقابتی دکتری دانلود 1397/02/19
سما شاهدی باغ خندان ارائه یک مدل مکان یابی- تخصیص مراکز خون به بیمارستان تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1394/6/9
مجید شخصی نیائی توسعه مدل مناسب مدیریت پورتفولیوی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز کشور دکتری 1392/12/24
ایمان شکر مدیریت خرید اقلام امدادی در زنجیره‌های امداد انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
نوید صاحب جمع نیا توسعه مدلهای یکپارچه مدیریت تدام کسب و کار و برنامه ریزی بازیابی جهت ایجاد سازمان کشسان دکتری 1393/11/4
نیما صالحی صدقیانی طراحی یک شبکه لجستیک کشسان برای خرده فروشی به کمک رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار کارشناسی ارشد 1392/5/16
قائم صدیقی شبیه سازی شبکه حمل و نقل درون شهری در قالب مدل حمل و نقل پویا، تصادفی و غیرمجتمع به منظور بهینه سازی سیاست های کنترل ترافیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
زارعی طاهره اولویت‏ بندی سبد پروژه ‏ها به کمک روش‏های تصمیم ‏گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
فریبا عسگریان مدل سازی وحل یک مساله انتخاب تامین کنندگان درشرایط امکان کارشناسی ارشد 1390/12/23
سنگری عصمت حل مساله اندازه انباشته اقتصادی و زمانبندی تحویل در یک زنجیره تامین چند سطحی کارشناسی ارشد
نیک پی عطیه انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏ها با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و ابزارهای استراتژیک کارشناسی ارشد
الیاس علی پور ایمنوسنسور خازنی مبتنی بر آنتی بادی تثبیت شده بر روی نانوذرات طلا جهت تشخیص آنتی ژن سطحی هپاتیت B کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
عسگریان فریبا شمدل سازی و حل مسئله انتخاب تأمین کنندگان در شرایط امکان بروز اختلال در شبکه تأمین کارشناسی ارشد
مهرپور فرزاد بهینه‌سازی دو مرحله‌ای پویای شبکه زنجیره تأمین ناب/چابک با در نظرگیری نقطه نفوذ سفارش مشتریان کارشناسی ارشد
وحیدی فرشته مسئله انتخاب تامین‌کنندگان پایدار و تعیین اندازه انباشته خرید تحت تاثیر ریسک‌های عملیاتی و اختلال کارشناسی ارشد
اطردی فرنوش Fuzzy Multi-objective Pricing of Distribution Channels for Perishable Goods کارشناسی ارشد
صدیقی قائم شبیه سازی شبکه حمل و نقل درون شهری در قالب مدل حمل و نقل پویا، تصادفی و غیرمجتمع به منظور بهینه سازی سیاست های کنترل ترافیک کارشناسی ارشد
مهیار کیان پور شناسایی و اندازه گیری اثر محرک های آسیب پذیری بر زنجیره تأمین سلامت با رویکرد مدیریت ریسک کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/22
مریم کریمی ممقان برنامه ریزی میان مدت یک زنجیره تامین مواد غذایی با پایه کشاورزی تحت شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال کارشناسی ارشد 1396/6/12
رامین گیاهی ارائه یک چارچوب جدید برای ارزیابی ریسک با رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار کارشناسی ارشد 1394/6/29
شخصی نیائی مجید توسعه مدل مناسب مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور دکتری
آقابگلو محسن برنامه‌ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جیحونیان محمد برنامه ریزی تحویل سفارش های مشتریان در محیط خرده فروشی اینترنتی با مجاز بودن حمل و نقل کالاها مابین مراکز توزیع کارشناسی ارشد
سخایی محمد مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان شامل اندازه گیری، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کارشناسی ارشد
امین محمدباقر مساله مسیریابی ناوگان ترکیبی از خودروهای الکتریکی و احتراقی با در نظر داشتن پنجره های زمانی کارشناسی ارشد 1396/11/29
شرافت محمدرضا طراحی یک شبکه زنجیره تأمین چند هدفه برای صنعت نفت کارشناسی ارشد
علیرضا محمدقلی نیابیشه مدیریت ریسک در ایستگاه های گاز طبیعی فشرده ( CNG )تحت رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار کارشناسی ارشد 1398/6/13
جعفریان محمدمهدی ارائه یک مدل مفهومی برای انتخاب بهترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات در یک پالایشگاه نفت همراه با مطالعه موردی کارشناسی ارشد
هاتفی مرتضی طراحی شبکه های لجستیک مستقیم معکوس پایا و استوار در شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال
علیمردانی مریم ارائه رویکرد نوین برای توسعه‌ی مدل موجودی‌های ‌سطح میانی زنجیره‌ی عرضه با تمرکز بر چابک‌سازی سیستم کارشناسی ارشد
بهادرنیا مصطفی ارائه و حل یک مدل برنامه ریزی لجستیک جهت مدیریت اختلال در زنجیره تأمین نفت کارشناسی ارشد
باقرصاد میلاد توسعه یک مدل تصمیم‌گیری نوین برای مسئله انتخاب تامین‌کنندگان و تعیین اندازه انباشته خرید تحت شرایط عدم قطعیت و ریسک اختلال کارشناسی ارشد
کیان پور مهیار شناسایی و اندازه گیری اثر محرک های آسیب پذیری بر زنجیره تأمین سلامت با رویکرد مدیریت ریسک کارشناسی ارشد
خاکزاد مهدی مسئله مسیر یابی موجودی چند پریودی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی کارشناسی ارشد
مریم السادات مهدی پور میر طراحی شبکه توزیع واکسن( همراه با یک مطالعه کاربردی) کارشناسی ارشد 1395/6/24
سمواتی مهران برنامه ریزی و کنترل موجودی برای انبارهای امدادی در شرایط قبل و بعد از وقوع بحران کارشناسی ارشد
جعفر نامدار طراحی شبکه زنجیره تامین پایا و برگشت پذیر با درنظرگرفتن ریسک اختلالات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
پوررضا ندا طراحی شبکه‌ی حمل‌ونقل چندحالته بازگشت پذیر کارشناسی ارشد
باقرزاده نگین حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی چند هدفه در زنجیره‌‌های تأمین سبز با نظر گرفتن شاخص‌های کارایی انرژی کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی نیما طراحی یک شبکه لجستیک کشسان برای خرده‌فروشی به کمک رویکرد مدیریت تداوم کسب و کار کارشناسی ارشد
صاحب جمع نیا نوید توسعه مدل‌های یکپارچه مدیریت تداوم کسب وکار و برنامه‌ریزی بازیابی جهت ایجاد سازمان کشسان دکتری
مرتضی هاتفی طراحی شبکه های لجستیک مستقیم معکوس پایا و استوار در شرایط عدم قطعیت و ریسک های اختلال دکتری دانلود 1392/10/17
زاهدی راد وحید Composite generation and transmission expansion planning in electricity market; A game theory approach کارشناسی ارشد
فرشته وحیدی مسئله انتخاب تامین کنندگان پایدار و تعیین اندازه انباشته خرید تحت تاثیر ریسک های عملیاتی و اختلال کارشناسی ارشد 1394/10/28
نام درس
 
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 02 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 8109264 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی تولید 8109081 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین 8109148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 02 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1396
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) 8109264 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی تولید 8109081 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین 8109148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109017 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:45) 1396/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری 8109263 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/21 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
تصمیم سازی چند معیاره 8109133 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/20(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
برنامه ریزی تولید 8109081 3 01 هرهفته شنبه (13:15 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:15 - 14:30) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه 3 8109230 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/28(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 21 - 37 از 37 نتیجه
از 2