معرفی دوره کارشناسی ارشد

    دانشکده مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه‌های متعددی فعالیت می‌نماید.    

    گرایش‌های موجود در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از: 

 

 • مهندسی صنایع

      گرایش صنایع – صنایع

      گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

 • مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی
  • گرایش تحقیق در عملیات
  • گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی
 • مهندسی کسب و کار
  • گرایش مدیریت پروژه
  • گرایش MBA
  • مهندسی و مدیریت ساختارها

گرایش مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد شامل آموزشهای پیشرفته در مهندسی صنایع و تجزیه و تحلیل سیستم‌های صنعتی و خدماتی است.

 

دانش‌آموختگان رشته سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی دارای توانمندی مناسبی در طراحی، تحلیل و بهبود ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند. شاخه برنامه‌ریزی سیستم‌های انرژی منحصرا در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دایر می‌باشد. همچنین شاخه تحقیق در عملیات این رشته نیز فعال است. در آینده نزدیک شاخه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی و برنامه‌ریزی حمل و نقل نیز دایر خواهند شد.

 

 
 

از سال 1384 رشته MBA نیز در دانشکده مهندسی صنایع راه‌اندازی گردیده است.

 

رشته تحصیلی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین به تربیت متخصصانی در زمینه مدیریت، برنامه‌ریزی و طراحی سیستم‌های لجستیکی می‌پردازد. اهم دروسی که برای تدریس در این دوره برنامهریزی شدهاند عبارتند از:

اصول لجستیک و زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی، زنجیره تامین تحلیلی، طراحی، پیکرهبندی زنجیره تامین و مدیریت پیمانکاران.

دانشکده مهندسی صنایع با پذیرش 10 دانشجو در مهرماه سال 92 فعالیت خود در این رشته را آغاز خواهد نمود.

 

همچنین، رشته تحصیلی مدیریت پروژه (گرایش مهندسی نفت و گاز) در مهرماه سال 92 در دانشکده مهندسی صنایع با پذیرش 25 دانشجو راهاندازی میشود. به لحاظ وجود دانش‌آموختگانی متخصص در زمینه مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، تمرکز بر این شاخه از رشته مذکور قرار داده شده است.

راهاندازی رشته مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات نیز از جمله برنامههای در دست اقدام در دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهاست.