اعضای هیات علمی

سید حسین ایرانمنش

سید حسین ایرانمنش

سید حسین ایرانمنش    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: طبقه سوم
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم عبدالمحمد پروژه تخصصی کارشناسی
الهام عسگری چارچوبی برای جبران خدمت کارکنان کارشناسی ارشد
حسن عسکری پروژه تخصصی کارشناسی
ایمان به منش توسعه مدل مفهومی تاثیر آمادگی دولت الکترونیک بر رابطه نگرش ذینفعان و موفقیت دولت الکترونیک دکتری
جعفر چعب طراحی یک زنجیره تامین دو کاناله با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی و قیمت گذاری با رویکرد کاربردی در صنعت پایین دستی نفت کارشناسی ارشد
سعید ده نوی آرانی پروژه تخصصی کارشناسی
سهیل درخشان نژاد برنامه ریزی توسعه(بهینه سازی) شبکه توزیع گاز طبیعی با هدف تولید توان الکتریکی، حاصل از بازیافت هدررفت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار گاز کارشناسی ارشد
محمدامین دوراندیش یزدی مدل سازی پویایی سیستم عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی نفعان مختلف کارشناسی ارشد
فاطمه عرفانیان بنی نیاء رابع پروزه کارشناسی
فاطمه فلاحی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مناطق شرکت ملی بخش فراورده های نفتی ایران با استفاده از مدل های برنامه ریزی ریاضی کارشناسی ارشد
الهام فرج پوردوشانلو بررسی و پیشنهاد سبک مناسب رهبری در سازمان های پروژه محور در محیط آشوبناک کارشناسی ارشد
حامد گنجی ارایه چارچوبی برای افزایش اعتبار نتایج در سیستمهای استنتاج مورد پایه کارشناسی ارشد
علیرضا قاسمی پروژه تخصصی کارشناسی
سیدسروش گل افشانی طراح یک سیستم هوشمند برای انتخاب سبد پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
امیر حیدرنیاکلاتی توسعه شاخص های پس نگر برای موفقیت پروژه کارشناسی ارشد
ایمان حیدری کاربردی مشارت ازچادرهای مسافرتی درتکنولوژی نجات غریق با الهام از نیلوفرآبی وبکارگیری اصول QFD کارشناسی
نیلوفر حسینی ارائه مدل یکپارچه ریاضی برای بهینه سازی عرضه گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد
یونس جهان نیا ارائه مدلی برای ارزیابی فرهنگ سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش با رویکرد سیستم های هوشمند کارشناسی ارشد
حسین جمشیدی فارسانی پ کارشناسی
حوریه کهتری امکان سنجی اقتصادی استخراج بیت کوین با بکارگیری ظرفیت خالی نیروگاه برق آبی کارشناسی
آرش خوش نیت مسئولیت اجتماعی در ابر پروژه ها کارشناسی ارشد
مهدی کیانی راد امکان سنجی ایجاد خطوط دوچرخه سواری غرب به شرق تهران کارشناسی
همراه کر بهینه سازی چند هدفه کارشناسی ارشد
محبوبه مددی دیدگاهی مدیریت گرا برای کاهش ریسک پروژه مبتنی بر تحلیل بحرانی بودن کارشناسی ارشد
فاطمه منصوریان بررسی روشهای تعین اندازه ..... کارشناسی ارشد
زهرا مسعودیان پروژه تخصصی کارشناسی
سیدنیما میرعابدینی رویکرد برنامه کارشناسی ارشد
سیداحسان میرجلیلی استراتژی نحوه تعامل باسازمان منشور انرژی کارشناسی
مریم محرمی ینگجه بکارگیری روش زنجیره بحرانی فازی برای زمانبندی پروژه ها در سازمان های چند پروژه ای کارشناسی ارشد
سهند نیاستی چهارچوبی جهت تامین مالی پروژه ای بهینه در صنعت پتروشیمی در قالب قرارداد های سرمایه گذاری مشترک (مطالعه موردی هلدینگ خلیج فارس) کارشناسی ارشد
محمدصادق پاک نهاد رویکردی کمی گرا در اندازه گیری و تحلیل پیچیدگی پروژه ها مبتنی بر ابزارهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
مسعود پیران ارزیابی وپیش بینی مدیریت کارشناسی ارشد
علی پیری زاده رواسجانی ارایه یک مدل ریاضی بهینه برای قرارداد IPC با استفاده از نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
سارا پورولی مقدم هومونلو پ کارشناسی
یاسمن رجبلی پ کارشناسی
محسن صفایی ارائه چارچوبی برای انتخاب سبد پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پایدار کارشناسی ارشد
عطا صمدزاده بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آجر کارشناسی
سمن صیادی بررسی و شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در کسب وکارهای پلت فرمی با تاکید بر کسب وکار زبان آموزی کارشناسی
سیدقائم صدیقی پ کارشناسی
عارفه شیخی آهنگرکلائی پروژه تخصصی کارشناسی
فاطمه سبحانی تحلیل فاکتورهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران به منظور ارتقای کیفیت.... کارشناسی ارشد
حامد سلیمانی پور ارائه و بهینه سازی یک مدل چند هدفه برای انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT(مطالعه موردی شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد
امین ذخیره کارصحیح بررسی سیستمهای ذخیره سازی انرژی و ارائه یک پیشنهاد برای یکپارچه سازی با منابع انرژی تجدید پذیر کارشناسی
امین اباذری مدلی برای تحلیل فرآیندهای کسب و کار بویژه در سازما های خدماتی جهت برون‌سپاری، نگهداشت یا حذف فرآیندها، مبتنی بر روش ماتریس طراحی ساختار کشسان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سید سینا آریا Risk analysis of internal and external variables of the project and their impacts in specified time intervals on project time and cost in the earned value management method کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/24
اتابک اصغری پیش بینی جریان نقدی پروژه با استفاده از هوش محاسباتی (مطالعه موردی هزینه ساخت پست انتقال برق منطقه آذربایجان ) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
پرهام آقائی عربی Investigation and comparison of each of iron and steel making methods for competitive situation and optimization of the shares of each of them, considering actual cost of fuel کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
ایمان به منش توسعه مدل مفهومی تأثیر آمادگی دولت الکترونیک بر رابطه نگرش ذینفعان و موفقیت دولت الکترونیک دکتری دانلود 1397/07/10
سیدحجت پاکزادمقدم کارشناسی
علی پیری زاده رواسجانی Providing a matematical model for IPC contracts using game theory کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
مرضیه پورابراهیم اهوازی Modeling Factors Affecting the Productivity of Oil Projects By Total System Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/26
زهرا توسلی حجتی بکار گیری تکنیکهای نوین پیش بینی در تخمین زمان وهزینه اتمام پروژه کارشناسی ارشد
یونس جهان نیا ارائه مدلی برای ارزیابی فرهنگی سازمانی جهت استقرار سیستم مدیریت دانش با رویکرد سیستم‌های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
جعفر چعب طراحی یک زنجیره تامین دوکاناله با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی و قیمت گذاری با رویکرد کاربردی در صنعت پایین دستی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
نیلوفر حسینی ارائه مدل یکپارچه ریاضی برای بهینه سازی زنجیره گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/25
آرش خوش نیت مسئولیت اجتماعی در ابر پروژه‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/07
سهیل درخشان نژاد Natural gas transmission network development planning to make electric power from wasted energy recovery in gas pressure reduction stations کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
محمد امین دوراندیش یزدی مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی‌نفعان مختلف با درنظر گرفتن تیپ شخصیتی و منابع موجود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
امین ذخیره کارصحیح Developing a commercial framework for trading saved natural gas and oil derivatives in energy market کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/29
امیرحسین رهبر Developing a Resistance Economy Model at the Industry Level (Case Study: Petrochemical Industry and Its Downstream Industries) دکتری دانلود 1396/10/24
مجید شخصی نیائی توسعه مدل مناسب مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور دکتری دانلود 1392/12/24
سیاوش صالحی شناسایی و طبقه بندی ادعاهای قراردادی و پیش بینی نتایج ادعا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فریبا عسگریان شمدل سازی و حل مسئله انتخاب تأمین کنندگان در شرایط امکان بروز اختلال در شبکه تأمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/23
سروش گل افشانی طراحی یک سیستم هوشمند برای انتخاب سبد پروژه تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
مریم محرمی بکارگیری روش زنجیره ی بحرانی فازی برای زمان بندی پروژه ها در سازمان های چند پروژه ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
علی نمازیان ارائه رویکردی جهت انتخاب و زمان بندی بهینه سبد پروژه ها با در نظر گرفتن اثرات ریسک ها و برهمکنش های بین آن ها بر زمان و هزینه فعالیت ها دکتری دانلود 1397/06/19
عسگری الهام چارچوبی برای جبران خدمت کارکنان در سازمان‏های تحقیقاتی کارشناسی ارشد
فرج پور الهام بررسی و پیشنهاد سبک مناسب رهبری در سازمانهای پروژه محور در محیط آشوبناک کارشناسی ارشد
مهدی بصیری ارائه چارچوبی مبتنی بر اصول طراحی بدیهه گرا به جهت کاهش پیچیدگی های پروژه در سازمان های پروژه محور کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محمد صادق پاک نهاد رویکردی کمی گرا در اندازه گیری و تحلیل پیچیدگی پروژه(ها) مبتنی بر ابزارهای هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مسعود پیران ارزیابی و پیش بینی موفقیت پروژه با استفاده از شاخص های فضای کسب وکار و مدل تعالی پروژه (PEM) کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
سلیمانی حامد ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد
گنجی حامد ارائه چارچوبی برای افزایش اعتبار نتایج در سیستمهای استنتاج مورد پایه(CBR) کارشناسی ارشد
امیر حیدرنیا کلانی توسعه شاخص های پس نگر برای موفقیت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
نظری حسن بررسی دلایل خروج نخبگان از سازمان و راه‌های مقابله با آن (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران) کارشناسی ارشد
رستگار حمید بررسی مفهوم و ارائه ی مدل اندازه گیری پیچیدگی در پروژه (ها) کارشناسی ارشد
حمید رستگار بررسی مفهوم و ارائه ی مدل اندازه گیری پیچیدگی در پروژه (ها) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
فاطمه سبحانی تحلیل فاکتورهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران به منظور ارتقای کیفیت انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از شبکه های عصبی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/13
حامد سلیمانی ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
محسن صفائی ارائه چارچوبی برای انتخاب سبد پروژه پایدار با در نظر گرفتن ملاحظات توسعه پایدار (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
الهام عسگری چارچوبی برای جبران خدمت کارکنان در سازمان‏های تحقیقاتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
سبحانی فاطمه تحلیل فاکتورهای ارزیابی وانتخاب پیمانکاران به منظور ارتقای کیفیت انجام پروژه های پژوهشی با استفاده از شبکه های عصبی فازی کارشناسی ارشد
عسگریان فریبا شمدل سازی و حل مسئله انتخاب تأمین کنندگان در شرایط امکان بروز اختلال در شبکه تأمین کارشناسی ارشد
الهام فرج پور بررسی و پیشنهاد سبک مناسب رهبری در سازمانهای پروژه محور در محیط آشوبناک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
فاطمه فلاحی Performance Evaluation and Ranking of Zones in National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) by Using Mathematical Programming Models کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
سروش گل افشانی Designing an intelligence system for project portfolio selection under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/17
حامد گنجی ارائه چارچوبی برای افزایش اعتبار نتایج در سیستمهای استنتاج مورد پایه(CBR) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
شخصی نیائی مجید توسعه مدل مناسب مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور دکتری
دوراندیش یزدی محمد امین مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی‌نفعان مختلف با درنظر گرفتن تیپ شخصیتی و منابع موجود کارشناسی ارشد
پیران مسعود ارزیابی و پیش بینی موفقیت پروژه با استفاده از شاخص های فضای کسب وکار و مدل تعالی پروژه (PEM) کارشناسی ارشد
حسن نظری بررسی دلایل خروج نخبگان از سازمان و راه‌های مقابله با آن (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
هانیه هادیان اولویت بندی پروژه‌های کاهش انتشار کربن بر اساس یک مدل مدیریت سبد پروژه‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
هادیان هانیه اولویت بندی پروژه‌های کاهش انتشار کربن بر اساس یک مدل مدیریت سبد پروژه‌ها کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 17 نامشخص نامشخص 3983
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
سمینار 8109041 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 01 نامشخص نامشخص 3973
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/03/28 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سمینار 8109041 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 01 نامشخص نامشخص 3963
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها 8109117 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 11:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:45) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:45) 1396/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2