افتخارات و دستاوردها

افتخارات کسب شده توسط دانشکده مهندسی صنایع:

اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع به دفعات در دانشگاه تهران و همچنین در سطح کشوری بواسطه تلاش‌های علمی خود در حوزه مهندسی صنایع عناوینی همچون پژوهشگر برجسته، پژوهشگر شاخص، پژوهشگر برتر و ... کسب نموده‌اند و مورد تقدیر ریاست دانشگاه تهران، وزیر علوم و رئیس‌جمهور قرار گرفته‌اند.

افتخارات کسب شده توسط دانشکده مهندسی صنایع