دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 359 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 10 کامران رضائی نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 06 فریبرز جولای نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 17 سید حسین ایرانمنش نامشخص نامشخص
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 07 سیامک حاجی یخچالی نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 05 امین جمیلی نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 13 محسن صادق عمل نیک نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 15 سیدفرید قادری نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 11 زینب سازور نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 14 عطااله طالعی زاده نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 16 محمد مهدی نصیری خونساری نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 سید علی ترابی نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 علی حاجی آقا بزرگی امیری نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 08 جعفر حیدری نامشخص 1 / / ( - )
کارآموزی 8109249 1 کارشناسی مهندسی صنایع 09 مسعود ربانی نامشخص 1 / / ( - )
تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی 8109353 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/16 (09:00 - 11:00)
سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه 8109329 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/04/14 (09:00 - 11:00)
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سیامک حاجی یخچالی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/18 (14:00 - 16:00)
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/14 (09:00 - 11:00)
اقتصاد مهندسی پیشرفته 8109025 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 مسعود ربانی هرهفته شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:45 - 14:00) 1399/04/18 (09:00 - 11:00)
سیستم های خبره و هوش مصنوعی 8109233 3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (09:00 - 11:00)
نمایش 1 - 20 از 359 نتیجه
از 18