دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 556 نتیجه
از 28
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 علی بزرگی امیری | هرهفته (16:30 - 18:00) -
آمار مهندسی 8109076 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد شیخ علیشاهی | هرهفته (09:30 - 11:00) -
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 امین جمیلی | هرهفته (16:30 - 18:00) -
مدیریت مالی 8109119 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 عطااله طالعی زاده | هرهفته (18:00 - 19:00) -
کارگاه ریخته گری و ذوب و مدل سازی 8109071 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 مهدی ملکان هرهفته (15:00 - 16:30) -
کارگاه ریخته گری و ذوب و مدل سازی 8109071 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 مهدی ملکان هرهفته (13:30 - 15:00) -
اقتصاد عمومی 1 8109063 2 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سیدفرید قادری | هرهفته (07:30 - 09:00) -
کارگاه عمومی جوش 8109074 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 محمد رضا فراهانی هرهفته (14:00 - 17:00) -
کارگاه عمومی جوش 8109074 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد رضا فراهانی هرهفته (08:00 - 11:00) -
کارگاه عمومی جوش 8109074 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 محمد رضا فراهانی هرهفته (08:00 - 11:00) -
کارگاه ماشین افزار 1 8109083 1 کارشناسی مهندسی صنایع 02 محمد رضا فراهانی هرهفته (16:00 - 18:00) -
کارگاه ماشین افزار 1 8109083 1 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد رضا فراهانی هرهفته (14:00 - 16:00) -
کارگاه ماشین افزار 1 8109083 1 کارشناسی مهندسی صنایع 03 محمد رضا فراهانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 جعفر حیدری | هرهفته (11:00 - 12:30) -
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 کارشناسی مهندسی صنایع 02 جعفر رزمی | هرهفته (19:00 - 20:30) -
تحقیق در عملیات 2 8109080 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید حسین ایرانمنش | هرهفته (08:00 - 09:30) -
طرح ریزی واحدهای صنعتی 8109061 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 رضا توکلی مقدم | هرهفته (13:00 - 14:30) -
تئوری احتمالات و کاربرد آن 8109075 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 محمد مهدی نصیری خونساری | هرهفته (09:30 - 11:00) -
روش های تولید 8109243 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 کامران رضائی | هرهفته (13:30 - 15:00) -
برنامه ریزی تولید 8109081 3 کارشناسی مهندسی صنایع 01 سید علی ترابی | هرهفته (08:00 - 09:15) -
نمایش 1 - 20 از 556 نتیجه
از 28