مرکز کامپیوتر

مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی صنایع با بیش از 100 دستگاه کامپیوتر PC مجموعه خدمات رایانه‌ای را به دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف ارائه می‌نماید. در این مرکز مجموعه نرم‌افزارهای آموزشی و محاسباتی مورد نیاز دانشجویان و اساتید موجود می‌باشد.