نقشه دانشکده

آدرس دانشکده مهندسی صنایع

 

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی صنایع

 

نشانی: خیابان کارگرشمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی، ساختمان مرکزی، طبقه چهارم

دفتر دانشکده مهندسی صنایع

 

تلفن:  88021067

تلفکس: 88013102

 

اطلاعات مورد نیاز اساتید مدعو

سایر شماره تلفن های دانشکده

 آدرس وبhttp://indeng.ut.ac.ir