ماموریت

دانشکده مهندسی صنایع دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، رسالت خود را به صورت ذیل تعریف می‌نماید:

  • فراهم‏‌آوری بستری مناسب جهت شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیت‌‏های دانشجویان
  • تلاش مستمر در اشاعه دانش و کارآفرینی
  • نظریه‌پردازی و گسترش مرزهای دانش
  • آموزش بر مبنای استانداردهای جهانی در حوزه‌های مختلف مهندسی صنایع
  • توسعه پژوهش‏‌های بنیادی، توسعه‌‏ای و کاربردی در حوزه‌های مهندسی صنایع به منظور ثروت آفرینی برای ذینفعان
  • توانایی پاسخگویی به نیازهای آتی کشور در زمینه مهندسی صنایع
  • مشارکت در انتشار یافته‌های علمی و ایفای نقش مناسب در تولید علم در سطح ملی و بین‌المللی