ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:  دکتر فریبرز جولای
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه INPG فرانسه
پست الکترونیکی: fjolai [AT] ut.ac.ir