معرفی دوره کارشناسی

 

هدف از این دوره تربیت کارشناسانی است که با بهره‌گیری از دانش در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت، مهندسی و ریاضیات برخوردار باشند و با بهره‌گیری از آنها بتوانند طراحی، ایجاد و یا بهبود سیستم های متشکل از انسان، مواد، تجهیزات و ماشین آلات را بر عهده گیرند.

مباحث برنامه‌ریزی و کنترل تولید، برنامه‌ریزی تولید، برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات، مدیریت کیفیت، تحلیل سیستم‌ها و ارگونومی از عمده مباحث تخصصی مقطع کارشناسی هستند. آزمایشگاه‌های فعال دانشکده مهندسی صنایع عبارتند از:

  • آزمایشگاه سنجش کار و ارگونومی
  • آزمایشگاه شبیه سازی و طراحی بوسیله کامپیوتر
  • آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان
  • آزمایشگاه تحلیل سیستم‌ها

 

دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند به منظور دریافت راهنمایی آموزشی و مشاوره تحصیلی به اساتید مشاور تحصیلی خود به شرح زیر مراجعه نمایند:

 

سال ورود دانشجو

استاد مشاور تحصیلی

پست الکترونیکی

عکس

1389

دکتر امین جمیلی

a_jamili[at]ut[dot]ac[dot]ir

1390

دکتر عطاء الله طالعی زاده

taleizadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

1391

دکتر جعفر حیدری

J.Heydari[at]ut[dot]ac[dot]ir

1392

دکتر محمدمهدی نصیری

mmnasiri[at]ut[dot]ac[dot]ir

1393 دکتر امین جمیلی a_jamili[at]ut[dot]ac[dot]ir

1394 دکتر عطاء الله طالعی زاده

taleizadeh[at]ut[dot]ac[dot]ir

1395 دکتر جعفر حیدری

J.Heydari[at]ut[dot]ac[dot]ir

1396 دکتر محمدمهدی نصیری mmnasiri[at]ut[dot]ac[dot]ir

1397 دکتر زینب سازور  sazvar[at]ut[dat]ac[dat]ir
1398 دکتر امین جمیلی