طرح درس ها

دانلود فایل های طرح درس هر دو مقطع به طور کامل

 

طرح دروس تحصیلات تکمیلی

 

نام استاد

نام درس

شماره درس

ردیف

دکتر محمد علی آزاده

مهندسی فاکتورهای انسانی پیشرفته

810900801

1

دکتر محمد علی آزاده

شبیه سازی کامپیوتری

810900501

2

دکتر علی بزرگی

مدیریت عملیات

810921701

3

دکتر علی بزرگی

طراحی سیستم های صنعتی

810900101

4

دکتر رضا توکلی مقدم

تئوری توالی عملیات

810900601

5

دکتر رضا توکلی مقدم

روش‌های فراابتکاری در بهینه سازی

810923401

6

دکتر رضا توکلی مقدم

طراحی سیستم های صنعتی

810900101

7

دکتر فریبرز جولای

برنامه ریزی ریاضی

810905301

8

دکتر فریبرز جولای

سیستم های صف

810900301

9

دکتر فریبرز جولای

فرایندهای تصادفی

810924101

10

دکتر سیامک حاجی یخچالی

روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه

810911801

11

دکترجعفر حیدری

روش تحقیق

810910601

12

دکتر جعفر حیدری

زنجیره تامین تحلیلی

810903401

13

دکترمسعود ربانی

برنامه ریزی تولید پیشرفته

810904201

14

دکتر مسعود ربانی

اقتصاد مهندسی پیشرفته

810920501

15

دکتر مسعود ربانی

تئوری گراف

810923201

16

دکتر جعفر رزمی

طراحی شبکه زنجیره تامین

810901201

17

دکتر جعفر رزمی

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

810901501

18

دکترعطا الله طالعی زاده

مدیریت هزینه و مهندسی مالی

810908501

19

دکتر جعفر رزمی

مدیریت تامین زنجیره سبز

 

20

دکتر عطا الله طالعی زاده

قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد

 

21

دکتر عباس کرامتی

استراتژی ها و فنون مشتری محوری در وب (CRM)

810921901

22

دکتر عباس کرامتی

سیستم های اطلاعات مدیریت

810921101

23

دکتر عباس کرامتی

تجزیه تحلیل چند متغیره

810924201

24

دکتر عباس کرامتی

روش های کمی تصمیم گیری مدیران

810921001

25

دکتر عباس کرامتی

روش تحقیق و سمینار

810910601

26

دکتر محمد مهدی نصیری

برنامه ریزی متغیرهای صحیح

810923002

27

دکتر محمد مهدی نصیری

زمانبندی پروژه

8109230

28

دکتر محمد مهدی نصیری

سمینار

8109041

29

دکتر سید علی ترابی

تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن درعلوم تصمیم گیری

810912001

30

دکتر سید علی ترابی

تصمیم سازی چند معیاره

810913301

31

دکتر سید علی ترابی

برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره‌های تامین

 

32

دکتر حامد شکوری انرژی 2 (مدل های انرژی) 810913701 33
دکتر حامد شکوری سیستم های دینامیک 1   34
دکتر حامد شکوری انرژی 1 (سیستمهای انرژی)   35

 

طرح دروس کارشناسی

 

نام استاد نام درس شماره درس ردیف
دکتر علی بزرگی تجزیه و تحلیل تصمیم گیری   1
سید علی ترابی برنامه ریزی تولید 810908101 2
دکتر رضا توکلی مقدم طرح ریزی واحدهای صنعتی 810906101 3
دکتر امین جمیلی برنامه ریزی حمل و نقل 810905001 4
دکتر امین جمیلی طراحی ایجاد صنایع 810924601 5
دکتر امین جمیلی مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل 810903001 6
دکتر فریبرز جولای مدیریت و کنترل پروژه 81090028 7
دکتر سیامک حاجی یخچالی مدیریت پورتفولیو   8
دکتر جعفر حیدری اقتصاد مهندسی 8109036 9
دکتر جعفر حیدری تحلیل سیستم ها 8109056 10
دکتر مسعود ربانی تحقیق در عملیات 1 8109079 11
دکتر جعفر رزمی ارزیابی کار و زمان   12
دکتر جعفر رزمی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 8109091 13
دکتر سید فرید قادری اقتصاد عمومی 2 8109064 14
دکتر عباس کرامتی آمار مهندسی 8109076 15
دکتر محمد مهدی نصیری تئوری احتمالات و کاربرد آن 8109076 16