ساختار دانشکده

دانشکده مهندسی صنایع  در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می‌نماید. این دانشکده شامل سه گروه آموزشی است: گروه مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم و گروه مهندسی کسب و کار.