اعضای هیات علمی

امین جمیلی

امین جمیلی

امین جمیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا اصغریه اهری انواع مدل های ارزیابی مشاغل و رضایت پرسنل سازمان کارشناسی
مجتبی هاشمی طاهری روشهای ورود به بازار جهانی در صنعت فرش و بررسی رقبای بین المللی و تحلیل روند وآینده تولید و صادرات فرش کارشناسی
بهزاد جعفری توسعه مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
رویا جانفشان تاثیر نوع قراردادهای نفتی در توسعه بخش بالادستی و روند تولید نفت و گاز کشور کارشناسی ارشد
سلمان کاهه ارائه مدل ریاضی و الگوریتم های حل مسئله زمان بندی قطارهای مترو با هدف حداقل سازی انرژی در شرایط آنلاین کارشناسی ارشد
علیرضا خداقلی بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری کارشناسی ارشد
محمد ملک ثابت تاثیر صنایع کوچک بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها کارشناسی
محسن میکائلیان مکان یابی تسهیلات بهداشتی درمانی کارشناسی
پریسا مصطفوی ارائه راه حل جهت مدیریت ازدحام در فرودگاه با استفاده از رویکرد MCDM فازی کارشناسی
ساغرالسادات نصیری برنامه ریزی منابع سازمانی کارشناسی
سیاوش صالحی شناسایی و طبقه بندی ادعاهای قراردادی و پیش بینی نتایج خروجی ادعا کارشناسی ارشد
پیمان شهاب الدین ارائه مدلی با رویکرد جدید به منظور برنامه ریزی و مکان یابی مراکز اورژانس شهری در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سینا شاه نجات بوشهری برنامه ریزی مجدد قطارها کارشناسی
وحید شیخی بهینه سازی مسئله برش راه کابل Cable Trench Problemبا در نظر گرفتن افت ولتاژ در کابل ها کارشناسی ارشد
محسن سلیمی راد ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد
الناز یوسف زاده سهل آبادی بازیابی عملیات ریلی شهری در طول وقفه کارشناسی
سیدمحمد زنوززاده برنامه ریزی آرایش قطارها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های دقیق و ابتکاری:مطالعه موردی راه آهن ایران کارشناسی ارشد
رویا جانفشان تاثیر نوع قراردادهای نفتی در توسعه بخش بالادستی و روند تولید نفت و گاز کشور کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
نیما حیدری اولویت بندی سبد پروژه با استفاده از مدل استوار شده تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/17
مرضیه حسینی کمینه کردن مجموع وزن‌دار دیرکردها در محیط کارگاه باز تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
محمد زنوززاده برنامه‌ریزی آرایش قطارها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم‌های دقیق و ابتکاری، مطالعه‌ی موردی راه‌آهن ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
شیوا سادات احمدی Introducing a new method based on the calculation of concurrent delays and floats for project delay analysis کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سیاوش صالحی شناسایی و طبقه بندی ادعاهای قراردادی و پیش بینی نتایج ادعا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سلمان کاهه An energy-efficient mathematical model and methods for optimizing metro timetable in real time conditions کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
جعفری بهزاد توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
بهزاد جعفری توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
علیرضا خداقلی بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محسن سلیمی راد ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/11
خداقلی علیرضا بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد
سلیمی راد محسن ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 05 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 04 نامشخص نامشخص 3973
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدیریت قراردادهای پروژه 8109334 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 04 نامشخص نامشخص 3963
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت مناقشات و دعاوی قرارداد های نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/23 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2