اعضای هیات علمی

امین جمیلی

امین جمیلی

امین جمیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبی هاشمی طاهری روشهای ورود به بازار جهانی در صنعت فرش و بررسی رقبای بین المللی و تحلیل روند وآینده تولید و صادرات فرش کارشناسی
بهزاد جعفری توسعه مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
علیرضا خداقلی بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری کارشناسی ارشد
محمد ملک ثابت تاثیر صنایع کوچک بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها کارشناسی
ساغرالسادات نصیری برنامه ریزی منابع سازمانی کارشناسی
فرناز صدیقی ارائه مدل ریاضی چند هدفه جهت تخصیص بهینه گیت و کانتر به پروازهای ورودی ( مطالعه موردی فرودگاه امام) کارشناسی
سهیل صدیقی تفاوتهای اخیر در حوزه مدیریت ذینفعان و اجرای آن بر پروژه فاز 17 و 18 میدان گازی پارس جنوبی کارشناسی
سینا شاه نجات بوشهری برنامه ریزی مجدد قطارها کارشناسی
الناز یوسف زاده سهل آبادی بازیابی عملیات ریلی شهری در طول وقفه کارشناسی
سیدمحمد زنوززاده برنامه ریزی آرایش قطارها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های دقیق و ابتکاری:مطالعه موردی راه آهن ایران کارشناسی ارشد
نیما حیدری اولویت بندی سبد پروژه با استفاده از مدل استوار شده تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/17
مرضیه حسینی کمینه کردن مجموع وزن‌دار دیرکردها در محیط کارگاه باز تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
محمد زنوززاده برنامه‌ریزی آرایش قطارها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم‌های دقیق و ابتکاری، مطالعه‌ی موردی راه‌آهن ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
سیاوش صالحی Thesis Title Identify and classify contractual claims and predict the results of claims کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سلمان کاهه An energy-efficient mathematical model and methods for optimizing metro timetable in real time conditions کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
جعفری بهزاد توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
بهزاد جعفری توسعه‌ی مدلی جدید جهت انتخاب روشی برای تحلیل تاخیرات پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
علیرضا خداقلی بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محسن سلیمی راد ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/11
خداقلی علیرضا بررسی تاثیر استفاده از فن آوری های رسانه های اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : سازمان دینا کیش ) کارشناسی ارشد
سلیمی راد محسن ارائه یک مدل ریاضی زمان بندی پروژه دارای منابع محدود با رویکرد استوار سازی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 04 نامشخص نامشخص 3973
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1398/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدیریت قرارداد های پروژه 8109334 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 04 نامشخص نامشخص 3963
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت مناقشات و دعاوی قرارداد های نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل 8109290 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/23 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
برنامه ریزی حمل و نقل 8109050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت مناقشات و دعاوی قرارداد های نفت و گاز 8109082 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/26(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طراحی ایجاد صنایع 8109246 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/20(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1