اعضای هیات علمی

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین اباذری مدلی برای تحلیل فرآیندهای کسب و کار بویژه در سازما های خدماتی جهت برون‌سپاری، نگهداشت یا حذف فرآیندها، مبتنی بر روش ماتریس طراحی ساختار کشسان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
علیرضا احمد نژاد A Model For E-Procurement Readiness Assessment In The Healthcare Sector کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
زهرا آزاده رنجبر Mathematical modelling of supply chain redesign under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
زهرا آزاده رنجبر بازطراحی زنجیره تأمین سه سطحی با در نظرگیری مسیریابی در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محمدباقر افشاربکشلو سیاستهای کنترل بهینه برای موجودی احتمالیِ یک سیستم تولیدی/ باز تولیدی دکتری دانلود 1398/10/14
معصومه آقاجانی پور ارائه مدلی جهت بهبود کارایی زنجیره تامین خون و حل آن در اندازه های بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/26
عظیم آقاکشی مقدم مسیریابی-تخصیص مطمئن وسایل نقلیه امدادی در شرایط بحران (زلزله) تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فاطمه بیاتلو An Optimization Model for Dynamic Supply Chain Under Uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/23
آیریا به‌دینیان استفاده از بازی‌سازی در مدیریت منابع انسانی در پروژه‌های مدیریت تسهیلات (مطالعه موردی: سازمان توسعه نرم‌افزار) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
سحر پارسائی فر قیمت گذاری رقابتی در زنجیره تامین با استفاده از تئوری بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
شیما پاشاپور بهینه سازی عملکرد سازمان با الگوریتم یکپارچه مهندسی و اقتصاد برگشت پذیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی: شرکت های پتروشیمی دکتری دانلود 1398/04/23
پویا پوررضای خلیق مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه پایدار تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
علی تقی ملا یک مدل بهینه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی در مدیریت جمع آوری زباله کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/07
مریم توحیدی فرد ارائه مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی – برنامه ریزی ریاضی برای مکان یابی نیروگاه های بادی با در نظرگرفتن تاب آوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
شایان توکلی ارائه یک الگوی بهینه‏ سازی برای پاکسازی آوار در شرایط پاسخ به بحران کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
امیرحسین جعفرزاده قاضی مکان‌یابی پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای با استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه قزوین-رشت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
مینا جلالیان Developing a framework for achieving a lean and green hospital کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
زهرا جلیلی بال Selecting, prioritizing and rebalancing project portfolio under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
مریم چامه سرا ارائه الگوی مکانیابی پالایشگاه زیستی(جلبک) در کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
بهنوش چوبینه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بر زنجیره تأمین (مورد مطالعاتی: شرکت تک ماکارون) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محدثه حیدرپور روشن مدیریت زنجیره تامین چابک دارو با در نظرگرفتن فسادپذیری و قابلیت جایگزینی داروها در شرایط بحران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
آرین حسین زاده ارائه مدل مکان‌یابی تسهیلات عمومی با توجه به معیار عدالت کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/26
ناهید حسین زاده Developing an integrated model for Assessing Supply Chain Agility Based on a Balanced Scorecard Framework کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
سودابه خسروی نوده ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای مکانیابی-تخصیص مراکز مدیریت بحران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
زهرا خوش آیین برنامه ‌ریزی توسعه شبکه توزیع برق با در نظر گرفتن قابلیت‌ اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/06
شبنم خوشنویسان A robust location-routing model for disaster response کارشناسی ارشد دانلود 94/10/30
ایمان داداش پور ارائه سیاستی جهت کنترل سیستم¬های تولیدی همراه با تصمیمات انتخاب وسایل حمل و نقل برای یک سیستم مواجه با خرابی با در نظر گرفتن قوانین زیست محیطی و رضایت مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید دلبری Pricing and Service Level Decisions In The Closed Loop Supply Chain کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/05
منصور دودمان Redesigning dynamic supply chain considering the risk of disruption کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
علی ربیعی ارائه چارچوبی برای مدیریت پارکینگ‌های هوشمند در مراکز خرید با رویکرد فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
زهره رضیعی مدل سازی ریاضی مکان یابی- مسیریابی در شرایط بحران با در نظر گرفتن ریسک اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/27
فرناز رعیت مدل سازی ریاضی برای مسأله حمل و نقل پایدار با هزینه ثابت پله ای تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
رضا رمضان تبار مکان‌یابی هاب رقابتی با در نظر گرفتن روش‌های مختلف جذب مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
میثم رهوار طراحی چیدمان بیمارستان با رویکرد کمینه سازی مسیر سفر تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
ابوالفضل روحانی ارائه مدل ریاضی در زنجیره تأمین و تولید سبز با هدف کاهش مخاطرات زیست‌ محیطی با تاکید بر آلودگی‌های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهران دکتری دانلود 1396/07/25
طناز سیدمحمدقوامی Evaluation of Human Resource Performance by MCDM Technique (Case Study) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
عطا سرمدی ارائه مدلی جهت توزیع کارآمد خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به ملاحظات اقتصادی (مطالعه موردی دستگاه MRI) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
مریم شاکری ارائه مدل مکان‌یابی-تخصیص برای تحویل اقلام امدادی تحت عدم قطعیت با ملاحظات خوشه بندی نقاط تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
طلیعه سادات شیخ الاسلامی طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمید شعرایی Green Two Echelon Location-Routing Problem by concerning time of travel in city logistics کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
سیما صفرزاد The integrated location-routing-inventory model in sustainable supply chain under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
رفیعه طبیبی Presenting an approach to evaluate the performance of a manufacturing organization (Case Studay,Shokooh Bonab Co.) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
محمد احسان ظرافتی A mathematical model to optimize the supply chain of microalgae-based biofuel and co-products کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مریم عباسی مصردشتی یک مدل بهینه ‌سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره‌ تامین تاب ‌آور دارو تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
عرفان عسگری ارائه یک مدل ریاضی تخصیص در سیستم تولیدی خط مونتاژ با در نظر گرفتن نقش فاکتور های نیروهای انسانی در کیفیت محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عباس علی پور ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی پذیرش رایانش ابری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محسن علم دوست ارائه مدلی جهت پیش بینی زمان بین خرابی و برنامه ریزی تامین قطعات یدکی با استفاده از رویکرد داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
بهنام عین آبادی Predictive method for maintenance activates in industry 4.0 based on real time information for automotive industries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
زهرا غفاری مجلج ارائه مدل زمان‌بندی توزیع کمک‌های امدادی به نقاط آسیب‌دیده در زمان بحران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
حامد قربانی دستگرد ارزیابی اثربخشی سیستم جبران خدمات فعلی در شرکت نفت پارس و شناسایی آثار و پیامدهای فردی و سازمانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی قربانی فرامی نژاد Solving a new mathematical model for a multi-objective P-hub location-routing problem with considering disruption at hubs کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
آراد قنبری زاده Designing a model for evaluating and prioritizing sustainable construction suppliers/ contractors based on purchasing portfolio model دکتری دانلود 1398/10/22
حامد کبودوند شناسایی و الویت بندی معیارهای خرید آنلاین در حوزه مد و پوشاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدرضا کرزه بر Bi-objective reliable mathematical modelling for a location-relocation problem of hierarchical healthcare facilities under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/24
سوگل کشوری Supplier assessment and ranking in Mapna railway  construction and development with MCDM کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
میثم محجوب نیا ارائه مدل جدید مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
نگار محمدی ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن: یک رویکرد تلفیقی داده کاوی و تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سمانه مرادی ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات نیمه مطلوب تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
حوری ملک توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره امداد بشر‌دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سهیل منصوری جوکندان A Robust Humanitrian Aid Supply Chain Network Design Under Uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
مینا مهدی فر ارائه مدل مکان یابی_مسیریابی توزیع اقلام پزشکی تحت عدم قطعیت مسیر با ملاحظه پنجره زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سعید موسی خانی An integrated location-production-distribution model in the supply chain کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
مهدی ناری قمی آنالیز مسیرهای مختلف جهت انتقال گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
نسترن ناصر Feasibility of Implementation of human resource excellence model: the usage of 34000 standard (case study: University of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
بهاره نصیریان Evaluation of Implementation of Quality Engineering at Improving the Resilience Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میلاد نعیمایی عالی بهبود عملکرد سازمان‌ها بر پایه فرآیندکاوی (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فاطمه نیکخو A model for the coordination of disaster responses in humanitarian relief chain کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
مرتضی همتی آسیابرکی ارائه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای اولویت بندی الزامات طراحی اپلیکیشن های گردشگری با استفاده از QFD کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
منیره واحدی افراچالی ارائه مدل چندهدفه در طراحی زنجیره تامین پسماند جامد تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
فرهاد یوسفی مقدم پیشکناری بازطراحی شبکه انبارها در زنجیره تامین روبه‌جلو و تبدیل همزمان آن به زنجیره تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 02 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
نظریه تصمیم گیری 8109307 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار 8109041 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 06 نامشخص نامشخص 3973
نظریه تصمیم گیری 8109307 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کارآموزی 8109249 1 06 نامشخص نامشخص 3963
روش های کمی تصمیم گیری برای مدیران 8109356 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 42 هرهفته یک شنبه (17:15 - 19:30) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 42 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:30) 1396/10/27 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 42 هرهفته چهار شنبه (17:45 - 20:00) 1396/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2