اعضای هیات علمی

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری

علی حاجی آقا بزرگی امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین عابدی نژاد ارائه مدل کاربردی مکانیابی تسهیلات و طراحی شبکه در صنعت نفت تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
نوشین سادات ابطحی نجف ابادی چارچوبی مبتنی بر تکنیک های تصمیم گیری چندمعباره جهت بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت پخش کارشناسی ارشد
زهرا آزاده رنجبر مدلسازی ریاضی طراحی مجدد زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
منصور دودمان طراحی مجدد زنجیره تامین پویا با در نظر گرفتن ریسک اختلال کارشناسی ارشد
بهنام عین آبادی روش پیشگویانه برای عملیات نگهداری تعمیرات بر اساس اطلاعات در لحظه برای صنایع اتومبیل در صنعت 4.0 کارشناسی ارشد
حامد اسماعیل زاده ارائه مدل کسب و کار آموزش الکترونیکی دانش آموزان کارشناسی ارشد
محمدامین فرزانه نگاهی یه عدم قطعیت در بهینه سازی داده محور کارشناسی
حامد قربانی دستگرد ارزیابی اثربخشی سیستم جبران خدمات فعلی درشرکت نفت پارس و شناسایی آثار و پیامدهای فردی و سازمانی آن کارشناسی ارشد
مهدیه گرجی بررسی میزان رضایتمندی بازنشستگان دانشگاه تهران از خدمات ارائه شده به آنها توسط سازمان بازنشستگی کشوری کارشناسی
علیرضا ایدلخانی مدیریت تداوم کسب و کار در بخش بانکداری کارشناسی ارشد
امیرحسین جعفرزاده قاضی مکان یابی پایگاه های امداد و نجات با استفاده از مدل صف هایپر کیوب در طول بزرگراه قزوین - رشت کارشناسی ارشد
فرهاد کفاش برنامه ریزی چند هدفه آموزش ی با رویکرد تئوری بازیها کارشناسی
مریم کریمی ممقان پروژه تخصصی کارشناسی
فرشاد محمدی توسعه مدل مکان یابی شبکه با ملاحظه شعاع پوشش متغیر و پوشش تدریجی کارشناسی ارشد
مهدی ناری قمی آنالیز مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران کارشناسی ارشد
پویان نیک زاد ارائه مدل جهت بازطراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ملاحضات موجودی کارشناسی ارشد
امیرحسین اردی بازار بهینه سازی چند هدفه مساله زمانبندی کلاسهای دانشگاهی و حل آن بوسیله الگوریتم ژنتیک چندهدفه یک مطالعه موردی کارشناسی
شیما پاشاپورعلی نظری بهینه سازی عملکرد سازمان با الگوریتم یکپارچه مهندسی و اقتصاد برگشت پذیر در چهارچوب اقتصاد مقاومتی- شرکت های پتروشیمی دکتری
علی پورانتظاری زارچ سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسب وکار؛مزایا,انواع وتشریح یک BPMS کارشناسی
پویا پوررضای خلیق مساله مکان یابی تسهیلات- طراحی شبکه پایدار تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد
امین روف شناس یگانه بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بربهبودعملکرد سازمان (مطالعه موردی: شرکت صنعتی پارس خزر رشت) کارشناسی ارشد
محمد سامونی ارائه سیستم جبران خدمت برای سازمان های مردم نهاد(مطالعه موردی:سازمانهای فرهنگی انقلاب اسلامی) کارشناسی ارشد
سیدعطا سرمدی ارائه مدلی جهت توزیع کارآمد خدمات بهداشتی و درمانی، با توجه به ملاحظات اقتصادی (مطالعه موردی دستگاه MRI) کارشناسی ارشد
طلیعه سادات شیخ الاسلامی طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار بادر نظر گرفتن ریسک کارشناسی ارشد
امیر ستوده چافی اولویت بند پروژه های بهبود حاصل از روش EFQM با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه: مورد کاوی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) کارشناسی ارشد
مریم توحیدی فرد ارائه مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی - برنامه ریزی ریاضی برای مکان یابی نیروگاه های بادی با در نظر گرفتن تاب آوری کارشناسی ارشد
بهرام ترابی سفیدابی آمادگی برای مقابله با بحران های کسب و کار کارشناسی ارشد
علیرضا احمد نژاد ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی سیستم تدارک الکترونیک در حوزه سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
زهرا آزاده رنجبر Mathematical modelling of supply chain redesign under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محمدباقر افشاربکشلو سیاستهای کنترل بهینه برای موجودی احتمالیِ یک سیستم تولیدی/ باز تولیدی دکتری دانلود 1398/10/14
معصومه آقاجانی پور A Multi-Criteria Approach for Evaluation and Selection of Suppliers of Medical Centers کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
عظیم آقاکشی مقدم مسیریابی-تخصیص مطمئن وسایل نقلیه امدادی در شرایط بحران (زلزله) تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فاطمه بیاتلو ارائه یک مدل زنجیره تأمین پویا تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/23
سحر پارسائی فر قیمت گذاری رقابتی در زنجیره تامین با استفاده از تئوری بازی ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
شیما پاشاپور بهینه سازی عملکرد سازمان با الگوریتم یکپارچه مهندسی و اقتصاد برگشت پذیر در چارچوب اقتصاد مقاومتی: شرکت های پتروشیمی دکتری دانلود 1398/04/23
پویا پوررضای خلیق مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه پایدار تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
علی تقی ملا یک مدل بهینه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی در مدیریت جمع آوری زباله کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/07
مریم توحیدی فرد ارائه مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های فازی – برنامه ریزی ریاضی برای مکان یابی نیروگاه های بادی با در نظرگرفتن تاب آوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
شایان توکلی ارائه یک الگوی بهینه‏ سازی برای پاکسازی آوار در شرایط پاسخ به بحران کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/08
امیرحسین جعفرزاده قاضی مکان‌یابی پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای با استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه قزوین-رشت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
مینا جلالیان ارائه چارچوبی جهت دستیابی به بیمارستان ناب و سبز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
زهرا جلیلی بال Selecting, prioritizing and rebalancing project portfolio under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
مریم چامه سرا ارائه الگوی مکانیابی پالایشگاه زیستی(جلبک) در کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
بهنوش چوبینه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بر زنجیره تأمین (مورد مطالعاتی: شرکت تک ماکارون) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محدثه حیدرپور روشن مدیریت زنجیره تامین چابک دارو با در نظرگرفتن فسادپذیری و قابلیت جایگزینی داروها در شرایط بحران کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/10
آرین حسین زاده ارائه مدل مکان‌یابی تسهیلات عمومی با توجه به معیار عدالت کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/26
ناهید حسین زاده Developing an integrated model for Assessing Supply Chain Agility Based on a Balanced Scorecard Framework کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
سودابه خسروی نوده Multi-criteria Decision-making Model for Location-allocation of Disaster Management Centers کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
زهرا خوش آیین برنامه ‌ریزی توسعه شبکه توزیع برق با در نظر گرفتن قابلیت‌ اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/06
شبنم خوشنویسان A robust location-routing model for disaster response کارشناسی ارشد دانلود 94/10/30
ایمان داداش پور ارائه سیاستی جهت کنترل سیستم¬های تولیدی همراه با تصمیمات انتخاب وسایل حمل و نقل برای یک سیستم مواجه با خرابی با در نظر گرفتن قوانین زیست محیطی و رضایت مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید دلبری Pricing and Service Level Decisions In The Closed Loop Supply Chain کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/05
منصور دودمان Redesigning dynamic supply chain considering the risk of disruption کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
زهره رضیعی مدل سازی ریاضی مکان یابی- مسیریابی در شرایط بحران با در نظر گرفتن ریسک اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/27
فرناز رعیت مدل سازی ریاضی برای مسأله حمل و نقل پایدار با هزینه ثابت پله ای تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
رضا رمضان تبار مکان‌یابی هاب رقابتی با در نظر گرفتن روش‌های مختلف جذب مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
ابوالفضل روحانی ارائه مدل ریاضی در زنجیره تأمین و تولید سبز با هدف کاهش مخاطرات زیست‌ محیطی با تاکید بر آلودگی‌های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهران دکتری دانلود 1396/07/25
طناز سیدمحمدقوامی Evaluation of Human Resource Performance by MCDM Technique (Case Study) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
عطا سرمدی ارائه مدلی جهت توزیع کارآمد خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به ملاحظات اقتصادی (مطالعه موردی دستگاه MRI) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
مریم شاکری A location - allocation model for relief delivery under uncertainty considering clustering of demand points کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
طلیعه سادات شیخ الاسلامی Designing a sustainable supply chain network considering risk and uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمید شعرایی Green Two Echelon Location-Routing Problem by concerning time of travel in city logistics کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
سیما صفرزاد The integrated location-routing-inventory model in sustainable supply chain under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
رفیعه طبیبی ارائه رویکردی برای ارزیابی عملکرد یک سازمان تولیدی (مطالعه موردی،شرکت شکوه بناب) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
محمد احسان ظرافتی A mathematical model to optimize the supply chain of microalgae-based biofuel and co-products کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مریم عباسی مصردشتی یک مدل بهینه ‌سازی استوار برای طراحی شبکه زنجیره‌ تامین تاب ‌آور دارو تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
عرفان عسگری ارائه یک مدل ریاضی تخصیص در سیستم تولیدی خط مونتاژ با در نظر گرفتن نقش فاکتور های نیروهای انسانی در کیفیت محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عباس علی پور ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی پذیرش رایانش ابری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محسن علم دوست ارائه مدلی جهت پیش بینی زمان بین خرابی و برنامه ریزی تامین قطعات یدکی با استفاده از رویکرد داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
بهنام عین آبادی Predictive method for maintenance activates in industry 4.0 based on real time information for automotive industries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
زهرا غفاری مجلج ارائه مدل زمان‌بندی توزیع کمک‌های امدادی به نقاط آسیب‌دیده در زمان بحران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
حامد قربانی دستگرد ارزیابی اثربخشی سیستم جبران خدمات فعلی در شرکت نفت پارس و شناسایی آثار و پیامدهای فردی و سازمانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی قربانی فرامی نژاد حل مدل ریاضی جدید برای مساله مکان یابی مسیریابی P-هاب چند هدفه با در نظر گرفتن اختلال در هاب ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
حامد کبودوند شناسایی و الویت بندی معیارهای خرید آنلاین در حوزه مد و پوشاک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدرضا کرزه بر Bi-objective reliable mathematical modelling for a location-relocation problem of hierarchical healthcare facilities under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/24
سوگل کشوری Supplier assessment and ranking in Mapna railway  construction and development with MCDM کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
میثم محجوب نیا ارائه مدل جدید مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
نگار محمدی ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن: یک رویکرد تلفیقی داده کاوی و تصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سمانه مرادی ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات نیمه مطلوب تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
حوری ملک توسعه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره امداد بشر‌دوستانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
سهیل منصوری جوکندان طراحی زنجیره تأمین امداد بشردوستانه تحت عدم قطعیت استوار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
مینا مهدی فر ارائه مدل مکان یابی_مسیریابی توزیع اقلام پزشکی تحت عدم قطعیت مسیر با ملاحظه پنجره زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
سعید موسی خانی ارائه یک مدل یکپارچه مکانیابی، تولید و توزیع در طراحی شبکه زنجیره تأمین کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
مهدی ناری قمی آنالیز مسیرهای مختلف جهت انتقال گاز طبیعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
نسترن ناصر Feasibility of Implementation of human resource excellence model: the usage of 34000 standard (case study: University of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/02
بهاره نصیریان Evaluation of Implementation of Quality Engineering at Improving the Resilience Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میلاد نعیمایی عالی بهبود عملکرد سازمان‌ها بر پایه فرآیندکاوی (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فاطمه نیکخو A model for the coordination of disaster responses in humanitarian relief chain کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
مرتضی همتی آسیابرکی ارائه یک مدل برنامه‌ریزی چند هدفه برای اولویت بندی الزامات طراحی اپلیکیشن های گردشگری با استفاده از QFD کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
منیره واحدی افراچالی ارائه مدل چندهدفه در طراحی زنجیره تامین پسماند جامد تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
فرهاد یوسفی مقدم پیشکناری بازطراحی شبکه انبارها در زنجیره تامین روبه‌جلو و تبدیل همزمان آن به زنجیره تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 02 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
نظریه تصمیم گیری 8109307 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار 8109041 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
نظریه تصمیم گیری 8109307 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سمینار 8109041 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کارآموزی 8109249 1 06 نامشخص نامشخص 3963
روش های کمی تصمیم گیری برای مدیران 8109356 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 42 هرهفته یک شنبه (17:15 - 19:30) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
طرح ریزی واحد های صنعتی 8109061 3 42 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:30) 1396/10/27 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 42 هرهفته چهار شنبه (17:45 - 20:00) 1396/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت عملیات 8109217 3 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 8109106 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 8109134 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/10/29(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
طراحی سیستم های صنعتی 8109001 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/19(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2