اعضای هیات علمی

محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشاد احمدیان مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چندانباره با پنجره های زمانی و زمانهای سفر خدمات رسانی احتمالی کارشناسی ارشد
آرمان احمدی فرد ارائه چارچوبی برای پیاده سازی راهکار مدیریت پروژه سازمانی EPM مایکروسافت در هلدینگ های پروژه محور منطبق بر استانداردهای PMI مطالعه موردی در سازمان های ایرانی کارشناسی ارشد
محمدحسین احمدی پژوه بررسی ارتباط مدیریت دانش وتوسعه محصول جدید در صنایع یشرفته کارشناسی ارشد
عارف علی زاده مدل بهینه توسعه سیستم ملی کنترل پذیرش مسافر جهت تخصیص پرسنل برای پذیرش مسافرین پروازها در فرودگاها کارشناسی ارشد
زهرا امین نیری پروزه کارشناسی
امیرسامان بابائی پروژه تخصصی کارشناسی
محمدامین بشیری طراحی چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت کارآمد و چابک پروژه های فناوری اطلاعات کارشناسی
رضا بیجه کشاورزی توسعه ابزار تحلیگر مبتنی بر الگوریتم های هوشمند و روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی، بهبود و پیش بینی عملکرد فروشگاه های اینترنتی کارشناسی ارشد
عباس ابراهیمی کارشناسی ارشد
حامد اثباتی ارائه مدلی جهت مطالعه بازار و امکان سنجی فنی و اقتصادی سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته کارشناسی ارشد
علی اسلام پناه ارزیابی سطح و تدوین نقشه راه بلوغ مدیریت دانش در مدیریت پروژه (مطالعه موردی شرکت OIEC) کارشناسی ارشد
مهدی فسنقری ارائه الگوی ارزیابی طرح های مرتبط با تحقق دولت الکترونیکی در سازمان ها با توجه به ارتقاء معماری سازمانی، حاکمیت فناوری اطلاعات و تعامل پذیری دکتری
زهرا گشانی نقش blockchain در فرایند رای گیری کارشناسی
محمد قجری ارائه مدل انتشار گازهای گل خانه ای ناشی از مصرف سوخت و نحوه بهینه کاهش آن در ایران کارشناسی ارشد
ناصر حبیبی فر ارائه یک مدل کارا برای پیش بینی تقاضا در صنایع با فناوری پیشرفته کارشناسی ارشد
فاطمه حقیقی مدلسازی و پیش بینی پاسخ تقاضا به نوسانات قیمت در سیستم میکرو شبکه هاب انرژی با استفاده از رویکرد فازی کارشناسی ارشد
محسن حاجی براتی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با تقاضای احتمالی و حل آن باالگوریتم های فراابتکاری کارشناسی ارشد
رامین حسینعلی زاده شوطی پایان نامه کارشناسی ارشد 1 کارشناسی ارشد
سیده مریم حسینی ارایه ی یک مدل ریاضی چند هدفه برای مساله ی مسیر یابی سبز واحدهای توزیع کننده کالا در کلان شهرها با در نظر گرفتن وابستگی زمانی در حالت پویا کارشناسی ارشد
سیدعلی اکبر حسینی مخلصون برسی و تحلیل اقتصادی پروژه ها با نرم افزارهای موجود کارشناسی
حمیدرضا جمال پورشهربابکی تدوین نقشه راه فناوری های استخراج سوخت های فسیلی در صنایع فراساحلی (ترجیحا آب های عمیق) و ارائه فناوری های بهینه در این حوزه برای ایران کارشناسی ارشد
جواد باقری نژاد بررسی وارایه مدلی جامع جهت انتخاب مناسترین گزینه اشرکتها ی لحستیک... کارشناسی ارشد
محمدامین کریمی پروزه کارشناسی
زهرا کاویانی دزکی پروزه کارشناسی
سمیه کشه فراهانی کارشناسی ارشد
صادق خایفی ارایه مدلی چند هدفه برای مساله ی مسیریابی همراه با انبار مقاطع در زنجیره ی تامین سبز کارشناسی ارشد
امین خدمتلو ارائه رویکردی نوین در طراحی شبکه زنجیره تامین برای تولید سوخت های زیستی کارشناسی ارشد
ساره منطقی پایان نامه کارشناسی ارشد 1 کارشناسی ارشد
احسان مردان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال دکتری
مهرسا مشهدی برنامه ریزی استراتژیک یک سیستم بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان چمران) کارشناسی
هومن میراحمد تاثیر ادعاهای مبنی بر سلامت مواد غذایی بر روی رفتار خرید مصرف کننده مرفه تحصیل کرده ایرانی کارشناسی ارشد
هادی مولویان جزی مدیریت ارتباط با مشتری در کانال خرده فروشی مطالعه ی موردی در صنعت لبنی (شرکت فرآوردههای لنی کاله ) کارشناسی ارشد
حامد منزوی بررسی و تدوین استراتژی قیمت با نرخ ثابت جهت هماهنگی تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی و قیمت گذاری محصول برای یک زنجیره تامین خرده فروشی - تولید کننده کارشناسی ارشد
مصیب مهرایی بررسی تحلیل وتخمین تقاضای محصولات صنعت هوای ایران در بازار بین الملل کارشناسی ارشد
نرگس نوروزی مدلسازی ریاضی چند هدفه برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه برداشت و گذاشت در محیط رقابتی دکتری
پارسا پورانکوه کارشناسی
محمد رحیمی ارائه مدلی جهت انتخاب روش تامین مالی و زمان بندی پروژه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی ریاضی کارشناسی ارشد
مهدی رنجبرفاروجی ارائه مدل ریاضی جهت انتخاب سبد پروژه ها در محیط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
آذین رستگارپناه مروری کارشناسی
حامد رضاییان اول ارائه یک مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد در شرایط عدم قطعیت تامین کننده کارشناسی ارشد
دانا رضایی ارائه چارچوب نوین جهت امکان سنجی فنی و اقتصادی توسعه محصولات های تک (محصولات با فناوری پیشرفته) کارشناسی ارشد
محسن روزبهانی مدلی برای کاهش هزینه های تاخیرات در مدیریت پروژه های توسعه محصولات با فناوری های پیشرفته کارشناسی ارشد
مرتضی سعیدی معین تدوین چهارچوب برای برندسازی در صنعت خطوط هوایی جهان و ارائه چهارچوب مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
نوید صفری مدیریت تاسیسات صنایع هوایی (با تکنولوژی بالا) در شرایط بحرانی کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی ارائه چارچوبی بهینه برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی درایران کارشناسی ارشد
مینا سلاجقه مدلی بهینه برای تعیین نیازمندی های شایستگی مدیران پروژه و نحوه پیاده سازی آن (مطالعه موردی مدیران پروژه های نفت و گاز) کارشناسی ارشد
پیمان صمداوف شناسایی معیارها و انتخاب تامین کنندگان سبز در تدارکات پروژه ها کارشناسی ارشد
سمانه سیارثابت فومنی شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی در مراکز درمانی و ارائه چارچوب پیاده سازی آن به منظور بهبود عملکرد کارشناسی ارشد
علیرضا سیفی بررسی فنی و اقتصادی تامین برق مناطق خارج از شبکه با استفاده از نیروگاه های ترکیبی (خورشیدی- بادی-پیل سوختی) کارشناسی ارشد
رضا شادفر تحلیل وبررسی مدلهای ارزیابی قدرت بازار برق کارشناسی ارشد
سلمان شهولی خیرابادی ارائه مدلی برای بررسی سیاست های توسعه فناوری پیل سوختی کارشناسی ارشد
علیرضا شرفی مدل سازی و تحلیل اختلافات ذینفعان در قراردادهای مشارکت دولتی - خصوصی (PPP) دکتری
علیرضا شرفی مدل سازی و تحلیل اختلافات ذینفعان در قراردادهای مشارکت دولتی - خصوصی (PPP) دکتری
فاطمه شیخی قاسم آباد پروژه تخصصی کارشناسی
حسین وزیری ارائه مدلی بهینه برای شبکه زنجیره تامین معکوس و حل آن با در نظر گرفتن انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
رامین یوسفی شیویاری ارائه چارچوبی جهت مدیریت پروژه های توسعه محصول جدید با رویکرد برنامه ریزی سناریو در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
معین زندی نژاد بررسی و ارائه یک مدل بهینه سیستم دینامیکی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز تحت تاثیر شرایط عدم قطعیت در ایران کارشناسی ارشد
امیر ذوالفقاری پروژه کارشناسی کارشناسی
فرشاد احمدیان Multi Depot Vehicle Routing Problem with time Windows and Stochastic Travel and Service times کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
اتابک اصغری پیش بینی جریان نقدی پروژه با استفاده از هوش محاسباتی (مطالعه موردی هزینه ساخت پست انتقال برق منطقه آذربایجان ) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
ایوب انصاری نژاد تعیین فاکتورها ی موفقیت وشکست سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی erp کارشناسی ارشد
شهروز بامداد بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد دانلود 1384
جواد براتی راد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی تقی ملا یک مدل بهینه برای مسئله مکان یابی – مسیریابی در مدیریت جمع آوری زباله کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/07
محسن جاودان پور پیش‌بینی جریان زمانی پروژه با استفاده از هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
حمیدرضا جمال پور شهربابکی تدوین نقشه ی راه فناوری های استخراج سوخت های فسیلی در صنایع فراساحلی(ترجیحاً آب های عمیق) و ارائه ی فناوری های بهینه در این حوزه برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
محسن حاجی براتی Designing a green closed-loop supply chain network with stochastic demand and using metaheuristic techniques for solution کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیده مریم حسینی A multi-objective mathematical model for a dynamic time-dependent vehicle green routing problem in metropolises کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مهدی حکیمی اصل ارایه روشی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان پایدار برای محصولات با فناوری بالا در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
امین خدمتلو ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محسن روزبهانی مدلی برای کاهش هزینه های تاخیرات در مدیریت پروژه های توسعه محصولات با فناوری های پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
سحر زاهدی فرد پروزه کارشناسی
معین زندی نژاد An optimized system dynamics model for employment and investment in oil and gas section under affected uncertainties conditions in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
محمد ساجدی دستکی کارشناسی
مرتضی سعیدی معین Developing a framework for Branding in the World Airline Industry and Provide appropriate framework for Iran کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
شیوا شکیبا بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در بازار تجدیدساختار یافته با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
میثم صابر توسعه سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
مجتبی صالحی طراحی مدل انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی تکنولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدجواد صبوری تعیین اندازه انباشته و زمانبندی تولید لجستیک معکوس در محصولات با فناوری های پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
پیمان صمداوف شناسایی معیار‌ها و انتخاب تأمین‌کنندگان سبز در تدارکات پروژه‌‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
مسعود طباطبایی طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد دانلود 1384
عارف علی زاده مدل بهینه توسعه سیستم ملی کنترل پذیرش مسافر جهت تخصیص پرسنل برای پذیرش مسافرین پروازها در فرودگاه ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
هاشم عمرانی طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد دانلود 1385
نیما فیض گستر کارشناسی
ابوطالب گرئی تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد 1385
علی گنجعلی ارائه‌ی چارچوبی جهت بررسی فنی و اقتصادی توسعه محصولات با فناوری پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/07
هومن میراحمد بررسی تاثیر ادعاهای سلامتی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کننده تحصیل کرده مرفه ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
امیر مقصودی مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر مقصودی مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس ابراهیمی یکپارچه سازی طراحی وساخت روبات ها توسط CAD/CAE/CAM کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
گرئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه‌های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک مطالعه موردی در پروژه‌های پتروشیمی کارشناسی ارشد
گوئی ابوطالب تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد
الهام ابوطالبی مساله مسیریابی و توزیع تجهیزات پزشکی در مواقع وقوع بحران با فرض چندین انبار مرکزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
مردان احسان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال
مردان احسان مسئله زمانبندی با امکان برونسپاری کارشناسی ارشد
محمد حسین احمدی پژوه بررسی ارتباط مدیریت دانش و توسعه محصول جدید در صنایع پیشرفته کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
آرمان احمدی فرد ارائه چارچوبی برای پیاده‌سازی راهکار مدیریت پروژه سازمانی(EPM) مایکروسافت در هلدینگ های پروژه محور منطبق بر استاندارد PMBOK مطالعه موردی در گروه توسعه اقتصادی تدبیر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
نعیمه اژدری کمینه کردن مجموع زمان‌های دیرکرد کارها در یک ماشین تولید انباشته‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/01
بختیار استادی مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد اسدزاده طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن آقابگلو برنامه‌ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
ابوطالبی الهام مساله مسیریابی و توزیع تجهیزات پزشکی در مواقع وقوع بحران با فرض چندین انبار مرکزی کارشناسی ارشد
مقصودی امیر م�ان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
مقصودی امیر مکان یابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از روش های تحلیل چندگانه کارشناسی ارشد
کریمی امیرحسین عوامل موثر بر نوآوری در صنایع هوایی (مطالعه موردی : صنایع هوایی ایران) کارشناسی ارشد
خدمتلو امین ارائه رویکردی نوین در بهبود شبکه زنجیره تأمین برای تولید سوخت‌های زیستی کارشناسی ارشد
ایوب انصاری نژاد تعیین فاکتورهای بحرانی موفقیت و شکست پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
انصاری نژاد ایوب تعیین فاکتورهای بحرانی موفقیت و شکست پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی کارشناسی ارشد
روزبه اورنگی ارزیابی ابزارهای ناب در صنایع فرآیندی (بر اساس امکان پذیری در پیاده سازی و اثر گذاری بر کاهش اتلافات) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/12
محسن باقری زمانبندی فعالیتهای پروژه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با محـدودیـت منابع و با امکان انجام فعالیت درچند مد با استفاده از شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع کارشناسی ارشد دانلود 1383
جواد باقری نژاد بررسی و ارایه ی مدلی جامع جهت انتخاب مناسب ترین گزینه از شرکتهای لجستیک طرف سوم در ایران با توجه به ارزیابی عملکرد موفقیت آنها کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
رضا بیجه کشاورزی توسعه ی ابزار تحلیل گر مبتنی بر الگوریتم های هوشمند و روش های تصمیم گیری چندمعیاره جهت ارزیابی، بهبود و پیش بینی عملکرد فروشگاه های اینترنتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
استادی بختیار مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد
مجید بیک ویردی مدیریت بحران و ریسک اختلالات در زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
دوازده امامی بهروز بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد
یوسف پرتوی میران سنجش عملکردمدیریت درسازمان های تولیدی ورتبه بندی صنایع ایران براساس عملکردمدیریتی به عنوان مطالعه موردی کارشناسی ارشد دانلود 1380
ژیلا پیرمرادی طرح‌ریزی چارچوبی برای خودارزیابی در زمینه نحوه حصول نتایج مشتری در سازمان و میزان درک جایگاه مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/14
مهدی پورقوام Orders acceptance, assignment and scheduling problem in dynamic flow-shop environments. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمد تابش Solving the Resource Constraint Scheduling Problem in Critical Chain Using the Ant Net Algorith کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/14
فهیمه تقی نیام بهینه سازی در محیط های گسسته مبتنی بر تولید ناب و تمرکز بر سفارشی سازی محصولات کارخانه با رویکرد تولید ناب (مطالعه موردی کارخانه یراق‌آلات ایران برنز استیل) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
لایق جلیل زمانبندی کارهای رو به زوال با معیار کمینه کردن مجموع وزنی زمانهای تکمیل در حالت تک ماشینه به کمک الگوریتم ممتیک کارشناسی ارشد
محمد جهانشاد ارائه مدلی بهینه در مدیریت ریسک زنجیره تامین محصولات با فناوری پیشرفته با در نظر گرفتن ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
باقری نژاد جواد بررسی و ارایه ی مدلی جامع جهت انتخاب مناسب ترین گزینه از شرکتهای لجستیک طرف سوم در ایران با توجه به ارزیابی عملکرد موفقیت آنها کارشناسی ارشد
براتی راد جواد تحلیل و طراحی سیستم اطلاع رسانی عملکرد مصرف انرژی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد
زهرا جواهری ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدیه حاجی علی اکبر ارزیابی و ارتقاء سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر2000:ISO 9001 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش کارشناسی ارشد دانلود 1383
رضائیان اول حامد ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد (ATP) در شرایط عدم قطعیت عرضه مواد اولیه کارشناسی ارشد
منزوی حامد بررسی و تدوین استراتژی افزایش قیمت با نرخ ثابت جهت هماهنگی تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی و قیمت گذاری محصول برای یک زنجیره تامین خرده فروش-تولید کننده کارشناسی ارشد
عبدالرحمن حائری ارائه چارچوبی برای شناسایی اتلاف در منابع و قابلیت های سازمان دکتری دانلود 1391/10/25
ناصر حبیبی فر Present an efficient model for demand forecasting in high-tech industries کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
ستودیان حسین طراحی و توسعه یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد برای مدیریت پروژه های R&D کارشناسی ارشد
وزیری حسین ارائه مدلی بهینه برای شبکه زنجیره تأمین معکوس و حل آن با در نظر گرفتن انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
رامین حسینعلی زاده بررسی فنی و اقتصادی سیستم‎های هیبریدی باد، پیل‌سوختی و خورشید کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/27
دانا دادرس Measurement of resilience in excelled and high tech organizations کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
بهروز دوازده امامی بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
حسینعلی زاده رامین بررسی فنی و اقتصادی سیستم‎های هیبریدی باد، پیل‌سوختی و خورشید کارشناسی ارشد
رضا رجبی بررسی انگیزه های سرمایه گذاری در بازار برق با رویکرد تجدیدپذیرها و بهینه یابی نیروگاه های هیبریدی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
محمد رحیمی ارائه مدلی جهت انتخاب روش تأمین مالی و زمان‌بندی پروژه با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و برنامه‌ریزی ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
رجبی رضا بررسی انگیزه های سرمایه گذاری در بازار برق با رویکرد تجدیدپذیرها و بهینه یابی نیروگاه های هیبریدی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
شادفر رضا تحلیل و بررسی مدل‌های ارزیابی قدرت بازار برق (مطالعه موردی بازار برق ایران) کارشناسی ارشد
ولی زاده آبی رضا تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان های با فناوری برتر (high-tech) برای رسیدن به تعالی سازمانی کارشناسی ارشد
دانا رضایی ارائه چارچوب نوین جهت امکان‌سنجی فنی و اقتصادی توسعه محصولات های‌تک (محصولات با فناوری‌های پیشرفته) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
علی رضائی بررسی روشهای انتقال تکنولوژی و ارائه یک روش مؤثر و مناسب برای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
حامد رضائیان اول ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد (ATP) در شرایط عدم قطعیت عرضه مواد اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
مهدی رنجبر فاروجی ارائه مدل ریاضی جهت انتخاب سبد پروژه ها در محیط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/03
اورنگی روزبه ارزیابی ابزارهای ناب در صنایع فرآیندی (بر اساس امکان پذیری در پیاده سازی و اثر گذاری بر کاهش اتلافات) کارشناسی ارشد
کریمی روزبه ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال گاز کارشناسی ارشد
نجم الدین یزدی ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/02
جواهری زهرا ارزیابی عملکرد نیروگاه های کشور با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده های فازی کارشناسی ارشد
محمدجلال زهره وند بکارگیری روش مهندسی مجدد فرآیند برای دگرگون سازی گردش اطلاعات در دانشگاه تهران Business Process Reengineering کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیرمرادی ژیلا طرح‌ریزی چارچوبی برای خودارزیابی در زمینه نحوه حصول نتایج مشتری در سازمان و میزان درک جایگاه مشتری کارشناسی ارشد
منطقی ساره بررسی مدل های پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته (مطالعه موردی: پیاده سازی مدل در ایران برای صنعت هواپیما سازی) کارشناسی ارشد
مهین ساعدی اصول و کاربرد مهندسی مقاومت پذیری جهت دستیابی به مدیریت ایمنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
حسین ستودیان طراحی و توسعه یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد برای مدیریت پروژه های R&D کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
شهاب الدین میرقربانی سیدمحمد الگوریتم انبوه ذرات برای یکپارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تأمین با الگوی flowshop کارشناسی ارشد
میرقربانی سید محمد شهاب الدین الگوریتم انبوه ذرات برای یک پارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تامین با الگویFlowshop کارشناسی ارشد
لاجوردی سروش طراحی سیستم مکانیزه خود ارزیابی بر پایه ‎1S0 9004:2000 با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره کارشناسی ارشد
علی بخشی سعید ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی بازار سهام با کمک مدل مارکوف پنهان کارشناسی ارشد
علیرضا سیفی بررسی فنی و اقتصادی تأمین برق مناطق خارج از شبکه با استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
مینا سلاجقه ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های شایستگی رفتاری مدیران پروژه و نحوه پیاده سازی آن (مطالعه موردی مدیران پروژه های نفت و گاز( کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
شهولی خیر آبادی سلمان ارائه مدلی برای بررسی سیاست‌های توسعه فناوری پیل سوختی کارشناسی ارشد
کشه فراهانی سمیه بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد
کریمی سینا بررسی و طراحی شبکه مبادله اطلاعات پایدار در توسعه محصولات با فناوری های پیشرفته با حداقل کردن عدم قطعیت های مربوطه کارشناسی ارشد
کیانی پور سهیل مدیریت تکنولوژی طراحی و تولید هواپیماهای تجاری کارشناسی ارشد
رضا شادفر تحلیل و بررسی مدل‌های ارزیابی قدرت بازار برق (مطالعه موردی بازار برق ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
محسن شاه علی بررسی فرایند اعتمادسازی در تجارت خارجی شرکت های ایرانی در شرایط تحریم سیستم های بانکی ( مطالعه کیفی در صنعت لوازم خانگی ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سیدمحمد شهاب الدین میرقربانی الگوریتم انبوه ذرات برای یکپارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تأمین با الگوی flowshop کارشناسی ارشد دانلود 1385
بامداد شهروز بهینه سـازی تخصیص یارانـه انرژی الکتریکـی در بخـش خانگـی کارشناسی ارشد
سلمان شهولی خیر آبادی ارائه مدلی برای بررسی سیاست‌های توسعه فناوری پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
شکیبا شیوا بهینه سازی تولید انرژی الکتریکی در بازار تجدیدساختار یافته با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
محمد صفی خانی ارائه چارچوبی بهینه برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
نوید صفری مدیریت تسهیلات صنایع هوایی ( با فناوری پیشرفته) در شرایط بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/07
فیض عادل طراحی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد برای بخش دولتی و غیر انتفاعی کارشناسی ارشد
ابراهیمی عباس یکپارچه سازی طراحی وساخت روبات ها توسط CAD/CAE/CAM کارشناسی ارشد
حائری عبدالرحمن ارائه چارچوبی برای شناسایی اتلاف در منابع و قابلیت های سازمان دکتری
رضائی علی بررسی روشهای انتقال تکنولوژی و ارائه یک روش مؤثر و مناسب برای ایران کارشناسی ارشد
سعید علی بخشی ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی بازار سهام با کمک مدل مارکوف پنهان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
سیفی علیرضا بررسی فنی و اقتصادی تأمین برق مناطق خارج از شبکه با استفاده از نیروگاه‌های تولید پراکنده تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
علی عسگری علیرضا �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد
قاسمی علیرضا انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر اهداف و استراتژی‌های سازمانی کارشناسی ارشد
علیرضا علی عسگری کاربرد تکرار پذیری: تکثیر پذیری, تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری در چارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا علی عسگری �اربرد ت�رارپذیری ، ت�ثیرپذیری ، تخمینهای صحت و عدم قطعیت اندازه گیری درچارچوب تشخیص های وصفی در بخش خدمات کارشناسی ارشد 1385
مهدی علینقیان جوزدانی زمانبندی ماشین های موازی با توجه به معیارهای تحویل به موقع (JIT) کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرشید عوض آبادیان ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/02
عوض آبادیان فرشید ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین بیواتانول کارشناسی ارشد
یوسفی مقدم پیشکناری فرهاد بازطراحی شبکه انبارها در زنجیره تامین روبه‌جلو و تبدیل همزمان آن به زنجیره تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد
مهدی فسنقری ارائه الگوی ارزیابی طرح‌های مرتبط با تحقق دولت الکترونیکی در سازمان‌ها باتوجه به ارتقاء معماری سازمانی، حاکمیت فناوری اطلاعات و تعامل پذیری دکتری دانلود 1394/04/10
عادل فیض طراحی یک سیستم جامع مدیریت عملکرد برای بخش دولتی و غیر انتفاعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/10
علیرضا قاسمی انتخاب پورتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر اهداف و استراتژی‌های سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمد قجری ارائه مدل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت و نحوه بهینه کاهش آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
سهیل کیانی پور مدیریت تکنولوژی طراحی و تولید هواپیماهای تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/22
امیرحسین کریمی عوامل موثر بر نوآوری در صنایع هوایی (مطالعه موردی : صنایع هوایی ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/11
روزبه کریمی ارزیابی ریسک در سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله انتقال گاز کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سینا کریمی بررسی و طراحی شبکه مبادله اطلاعات پایدار در توسعه محصولات با فناوری های پیشرفته با حداقل کردن عدم قطعیت های مربوطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
محمد امین کریمی بررسی و تدوین مدل پذیرش محصولات تکنولوژی‌محور (High-tech)با در نظر گرفتن بخش‌بندی‌های بازار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
سمیه کشه فراهانی بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابوطالب گوئی تجزیه و تحلیل پروژه های بزرگ ساخت بر مبنای مدیریت ریسک, مطالعه موردی در پروژه های پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سروش لاجوردی طراحی سیستم مکانیزه خود ارزیابی بر پایه ‎1S0 9004:2000 با بهره گیری از رویکرد سیستم های خبره کارشناسی ارشد دانلود 1382
جلیل لایق زمانبندی کارهای رو به زوال با معیار کمینه کردن مجموع وزنی زمانهای تکمیل در حالت تک ماشینه به کمک الگوریتم ممتیک کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
محمد مهدی مبینی دهکردی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/24
صابر میثم توسعه سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ( مطالعه موردی تکنولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
صالحی مجتبی طراحی مدل انتقال ت�نولوژی با استفاده از روشهای آماری و مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی ت�نولوژی ساخت پهپاد جت) کارشناسی ارشد
بیک ویردی مجید مدیریت بحران و ریسک اختلالات در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
محمود محب شاهدین بخش بندی بازار خودرو سواری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/17
آقابگلو محسن برنامه‌ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
باقری محسن زمانبندی فعالیتهای پروژه با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول با محـدودیـت منابع و با امکان انجام فعالیت درچند مد با استفاده از شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوع کارشناسی ارشد
شاه علی محسن بررسی فرایند اعتمادسازی در تجارت خارجی شرکت های ایرانی در شرایط تحریم سیستم های بانکی ( مطالعه کیفی در صنعت لوازم خانگی ) کارشناسی ارشد
اسدزاده محمد طراحی و تحلیل سیستم اطلاع رسانی عملکرد واحدهای تولیدی مصرف کننده انرژی کارشناسی ارشد
تابش محمد تخصیص منابع محدود در زنجیره بحرانی با استفاده از الگوریتم شبکه مورچگان کارشناسی ارشد
جهانشاد محمد ارائه مدلی بهینه در مدیریت ریسک زنجیره تامین محصولات با فناوری پیشرفته با در نظر گرفتن ریسک های وارده از طرف تامین کنندگان کارشناسی ارشد
صفی خانی محمد ارائه چارچوبی بهینه برای مدیریت ریسک پروژه های عمرانی در ایران کارشناسی ارشد
قجری محمد ارائه مدل انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت و نحوه بهینه کاهش آن در ایران کارشناسی ارشد
کریمی محمد امین بررسی و تدوین مدل پذیرش محصولات تکنولوژی‌محور (High-tech)با در نظر گرفتن بخش‌بندی‌های بازار کارشناسی ارشد
زهره وند محمدجلال بکارگیری روش مهندسی مجدد فرآیند برای دگرگون سازی گردش اطلاعات در دانشگاه تهران Business Process Reengineering کارشناسی ارشد
احمدی پژوه محمد حسین بررسی ارتباط مدیریت دانش و توسعه محصول جدید در صنایع پیشرفته کارشناسی ارشد
مبینی دهکردی محمد مهدی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد
محب شاهدین محمود بخش بندی بازار خودرو سواری در ایران کارشناسی ارشد
احسان مردان طراحی مدل موجودی در صنایع تعمیرات محصولات با فناوری پیشرفته در شرایط اختلال دکتری دانلود 1394/11/20
احسان مردان مسئله زمانبندی با امکان برونسپاری کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
سید محمد شهاب الدین میرقربانی الگوریتم انبوه ذرات برای یک پارچه سازی زمان بندی و جایابی در یک زنجیره تامین با الگویFlowshop کارشناسی ارشد 1385
طباطبایی مسعود طراحی یک نرم افزار شبیه سازی با توانایی بهینه سازی سیستم به صورت خودکار کارشناسی ارشد
واهبی مسعود مدل سازی برخی از شاخص های امنیت انرژی در ایران با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد
مهرائی مصیب بررسی، تحلیل و تخمین تقاضای محصولات High-Tech حوزه صنایع هوایی ایران در بازار بین الملل کارشناسی ارشد
حامد منزوی بررسی و تدوین استراتژی افزایش قیمت با نرخ ثابت جهت هماهنگی تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی و قیمت گذاری محصول برای یک زنجیره تامین خرده فروش-تولید کننده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
ساره منطقی بررسی مدل های پیاده سازی تکنولوژی های پیشرفته (مطالعه موردی: پیاده سازی مدل در ایران برای صنعت هواپیما سازی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
حکیمی اصل مهدی ارایه روشی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان پایدار برای محصولات با فناوری بالا در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
علینقیان جوزدانی مهدی زمانبندی ماشین های موازی با توجه به معیارهای تحویل به موقع( JIT) کارشناسی ارشد
علینقیان جوزدانی مهدی زمانبندی ماشین های موازی با توجه به معیارهای تحویل به موقع (JIT) کارشناسی ارشد
فسنقری مهدی Proposing the assessment framework of egovernment realization plans in enterprises with regard to enterprise architecture, IT governance, and interoperability enhancement
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد
حاجی علی اکبر مهدیه ارزیابی و ارتقاء سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر2000:ISO 9001 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش کارشناسی ارشد
مصیب مهرائی بررسی، تحلیل و تخمین تقاضای محصولات High-Tech حوزه صنایع هوایی ایران در بازار بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
هادی مولویان جزی مدیریت ارتباط با مشتریان درکانال خرده فروشی (مطالعه موردی در صنعت لبنی ) شرکت فراورده های لبنی کاله کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
حبیبی فر ناصر Present an efficient model for demand forecasting in high-tech industries کارشناسی ارشد
یزدی نجم الدین ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
نوروزی نرگس مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه سبز با نقاط برداشت وگذاشت در محیط رقابتی
اژدری نعیمه کمینه کردن مجموع زمان‌های دیرکرد کارها در یک ماشین تولید انباشته‌ای کارشناسی ارشد
صفری نوید مدیریت تسهیلات صنایع هوایی ( با فناوری پیشرفته) در شرایط بحرانی کارشناسی ارشد
نرگس نوروزی مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسائط نقلیه سبز با نقاط برداشت وگذاشت در محیط رقابتی دکتری دانلود 1394/07/21
مولویان جزی هادی مدیریت ارتباط با مشتریان درکانال خرده فروشی (مطالعه موردی در صنعت لبنی ) شرکت فراورده های لبنی کاله کارشناسی ارشد
عمرانی هاشم طراحی و تحلیل سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای توزیع برق کارشناسی ارشد
مهدی هاشمی قربانلو طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد دانلود 1386
میراحمد هومن بررسی تاثیر ادعاهای سلامتی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کننده تحصیل کرده مرفه ایرانی کارشناسی ارشد
مسعود واهبی مدل سازی برخی از شاخص های امنیت انرژی در ایران با رویکرد سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/26
حسین وزیری ارائه مدلی بهینه برای شبکه زنجیره تأمین معکوس و حل آن با در نظر گرفتن انعطاف پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
پرتوی میران یوسف سنجش عملکردمدیریت درسازمان های تولیدی ورتبه بندی صنایع ایران براساس عملکردمدیریتی به عنوان مطالعه موردی کارشناسی ارشد
رامین یوسفی شیویاری Proposing an Optimized Framework for Managing New Product Development Projects with Scenario Planning Under Uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فرهاد یوسفی مقدم پیشکناری بازطراحی شبکه انبارها در زنجیره تامین روبه‌جلو و تبدیل همزمان آن به زنجیره تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
رضا ولی زاده آبی تاثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان های با فناوری برتر (high-tech) برای رسیدن به تعالی سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1400/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1399
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1399/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 13 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/08 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 12 نامشخص نامشخص 3973
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 13 نامشخص نامشخص 3963
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 17:45) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:45) 1397/04/09 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
توسعه محصول و خدمت 8109255 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1396/11/04 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدیریت فناوری و نوآوری 8109189 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات 8109022 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/20 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سیستم های اطلاعاتی مدیریت 8109100 3 01 هرهفته شنبه (16:15 - 17:45) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1396/03/23 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدیریت طراحی محصول 8109224 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/20 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
استاتیک و مقاومت مصالح 8109244 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/10/20(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
زبان تخصصی 8109059 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1395/10/25(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مدیریت فناوری و نوآوری 8109189 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/21(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1