اعضای هیات علمی

جعفر حیدری

جعفر حیدری

جعفر حیدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شادی احمدی گیوی بررسی میدانی عوامل تآثیرگذار بر خرید کالای سبز کارشناسی
علیرضا اسدی دلیوند مدلسازی تصمیم گیری در یک زنجیره تامین با وجود قرارداد بازگشت(بازخرید) کارشناسی
امین اصلانی هماهنگ سازی یک زنجیره تامین دو کاناله تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد
جواد اصل نجفی هماهنگ سازی تصمیمات باز پرسازی در زنجیره تامین غیر متمرکز بر اساس قرارداد پاداش فروش کارشناسی ارشد
زهرا بصیری دهکردی هماهنگ سازی تصمیمات زیست محیطی در یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
زهراسادات بهشتی اندازه گیری سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به محصولات ارگانیک کارشناسی
حمیدرضا ابراهیمی نسب بهینه سازی سیاست های تولید و سفارش دهی تحت قرارداد انعطاف مقداری کارشناسی ارشد
امین جعفری هماهنگی تصمیمات دوباره پرسازی در زنجیره تامین معکوس با استفاده از قرارداد و با درن نظر گرفتن نقش دولت کارشناسی ارشد
مریم کریمی شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر استفاده از شیوه های حمل و نقل سبز در کلان شهرها مطالعه موردی استفاده از دوچرخه در شهر تهران کارشناسی ارشد
هدیه محمودی عوامل موثر بر خرید محصولات ساخته شده از مواد بازیافتی مطالعه موردی ایران کارشناسی
زهرا میرزاجانی ارائه مدلی جهت هماهنگی زنجیره تامین پایدار دو سطحی دارای تقاضای احتمالی با هدف کاهش انتشار کربن کارشناسی ارشد
وحید مفتخری تاثیر پدیده فساد بر توسعه پایدار کارشناسی
نگین مسلمی نجارکلائی تشخیص عوامل موثر بر خرید چهار دسته محصول با تاکید بر شاخص ارگونومی و تخمیین دانش عمومی در این شاخص کارشناسی
پویا رفیعی خوانساری بهینه سازی سطح پایداری یک زنجیره تامین دو سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست محیطی و اجتماعی مصرف کنندگان کارشناسی ارشد
علی ریاحی سامانی بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتری(مطالعه موردی پوشاک دستر) کارشناسی ارشد
امیرحسین شهبازی پروژه تخصصی کارشناسی
زهرا احسانی فرد ارائه رویکرد سنجش ناب در حوزه خدمات درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
سجاد اکبری رتبه بندی کامل در تحلیل پوششی داده های شبکه ای دکتری دانلود 1398/02/30
مهرنوش بهرامی مهر Analyzing Residential Gas demand variations with system dynamics approach considering regional differences effect کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
اسماعیل چراغی مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
مهسا خسروی تشخیص سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
ساقی رادخواه هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
مهدی رستگار Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
پویا رفیعی Optimization Of Sustainability Level Of A Two-Echelon Supply Chain By Considering Consumer’s Environmental And Social Awareness کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
زهرا روغنی ارائه مدلی یکپارچه برای مکان‎یابی- مسیریابی سبز وسایل نقلیه در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/20
رحمان زارعیان مزرعه خسرو بررسی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تقاضای بنزین از دیدگاه سیستمی با لحاظ اثرات تورمی ناشی از این افزایش (مطالعه موردی: استان تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/23
الهام زکریایی کرمانی Control of lead times for coordinating order quantities in a two - stage supply chain کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
شیوا زندکریمخانی Designing sustainable reverse logistic network under uncertainty environment دکتری دانلود 1397/09/17
حمید شعرایی Green Two Echelon Location-Routing Problem by concerning time of travel in city logistics کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/13
الوند صادقی Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
میثم علی پور ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
صفورا فامیل علمدار طراحی مکانیزم هایی جهت هماهنگی طرفهای قرارداد در زنجیره تامین حلقه بسته دکتری دانلود 1397/06/24
مریم قاسمی پیر بلوطی مدل سازی تصمیمات کنترل موجودی در یک زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نامعینی در کیفیت اقلام بازگشتی و ظرفیت بازتولید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/07
مریم قاسمی پیر بلوطی مدل سازی تصمیمات کنترل موجودی در یک زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نامعینی در کیفیت اقلام بازگشتی و ظرفیت بازتولید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/07
مریم کریمی شناسایی و دسته‌بندی عوامل موثر بر استفاده از شیوه های حمل و نقل سبز در کلانشهرها: مطالعه موردی استفاده از دوچرخه در شهر تهران در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
مهرنوش محمدی تعیین اندازه انباشته تولیدی تحت بازده تصادفی و ظرفیت متغیر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
منصور محمودی سیاست های کنترل موجودی در زنجیره تأمین سه سطحی با وجود زمان های تحویل احتمالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
زهرا میرزاجانی ارائه مدلی جهت هماهنگی زنجیره تامین پایدار دوسطحی دارای تقاضای احتمالی با هدف کاهش انتشار کربن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/01
افسون میرزا قربانعلی Strategic Evaluation of hospital organization performance using MCDM technique in order to improve quality of care کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
سید حسین میری موسوی مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
نازنین معرب بررسی تاثیرات پیاده‌سازی سیستم ERP بر روی بهره‌وری سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
شیوا مینائی بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
میثم نصرالهی طراحی شبکه‌ تأمین سبز چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت در صنعت سلامت و درمان دکتری دانلود 1398/07/14
پریسا هاشمی بهینه‌سازی زنجیره تأمین حلقه بسته با سطح‌بندی کیفیت کالاهای بازگشتی و بازتولید شده کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
حمیدرضا ابراهیمی نسب Optimizing production and ordering policies under quantity flexibility contract کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
علیرضا احمدی ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
چراغی اسماعیل مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد
امین اصلانی هماهنگ‌سازی یک زنجیره تأمین دو کاناله تحت شرایط اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/19
جواد اصل نجفی هماهنگ سازی تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تأمین غیرمتمرکز براساس قرارداد پاداش فروش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/06
صادقی الوند Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد
معماریان امیر هماهنگی در زنجیره‌تامین سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهی زیست محیطی مصرف‌کننده و تلاش های زیست محیطی کارشناسی ارشد
جعفری امین هماهنگی تصمیمات دوباره پرسازی در زنجیره تامین معکوس و حلقه بسته با استفاده از قراردا و با در نظر گرفتن نقش دولت کارشناسی ارشد
زهرا بصیری دهکردی Coordination of environmental decisions in a two-stage supply chain by considering consumers environmental awareness(CEA) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
سحر پاداشت طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
زعابی احمدی پیام کنترل زمان تحویل به عنوان انگیزش برای هماهنگ سازی توام اندازه سفارش و نقطه سفارش مجدد در زنجیره تامین غیرمتمرکز کارشناسی ارشد
طناز جبروتی بررسی اثرات فاکتورهای خارجی (External Factors) بر انتخاب استراتژی بازاریابی با استفاده از روشهای MCDM کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
امین جعفری هماهنگی تصمیمات دوباره پرسازی در زنجیره تامین معکوس و حلقه بسته با استفاده از قراردا و با در نظر گرفتن نقش دولت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
حسین جنتی فر Network of Supply Chain in Uncertainty Condition and Disturbances of Suppliers دکتری دانلود 1395/11/26
اصل نجفی جواد هماهنگ سازی تصمیمات بازپرسازی در زنجیره تأمین غیرمتمرکز براساس قرارداد پاداش فروش کارشناسی ارشد
علی حیدرپوراشرفی Mathematical modeling of sales promotion techniques in supply chain coordination کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
سهیل حسینی هماهنگی تصمیمات در زنجیره تامین تحت قرارداد مدیریت موجودی توسط تامین کننده کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/04
ابراهیمی نسب حمیدرضا Optimizing production and ordering policies under quantity flexibility contract کارشناسی ارشد
علی ریاحی سامانی بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتری در پوشاک دستر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
زارعیان مزرعه خسرو رحمان بررسی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تقاضای بنزین از دیدگاه سیستمی با لحاظ اثرات تورمی ناشی از این افزایش (مطالعه موردی: استان تهران) کارشناسی ارشد
پیام زعابی احمدی کنترل زمان تحویل به عنوان انگیزش برای هماهنگ سازی توام اندازه سفارش و نقطه سفارش مجدد در زنجیره تامین غیرمتمرکز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
بصیری دهکردی زهرا Coordination of environmental decisions in a two-stage supply chain by considering consumers environmental awareness(CEA) کارشناسی ارشد
رادخواه ساقی هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد
پاداشت سحر طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
میری موسوی سید حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
فریده شفیعی ارائه ی مدلی برای یکپارچه سازی سطوح بالادستی و میان دستی زنجیره ی تأمین نفت خام در شرایط عدم قطعیت: مطالعه ی موردی شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میلاد شهریاری سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات زیست‌محیطی در یک زنجیره تأمین سبز رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/26
مینائی شیوا بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد
راضیه صادقی Pricing products in substitute channel with correland demand in competitive condition in supply chains کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
ریاحی سامانی علی بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتری در پوشاک دستر کارشناسی ارشد
احمدی علیرضا ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شفیعی فریده ارائه ی مدلی برای یکپارچه سازی سطوح بالادستی و میان دستی زنجیره ی تأمین نفت خام در شرایط عدم قطعیت: مطالعه ی موردی شرکت مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
علی پور میثم ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد
امیر معماریان هماهنگی در زنجیره‌تامین سبز با در نظر گرفتن سطح آگاهی زیست محیطی مصرف‌کننده و تلاش های زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
محمودی منصور سیاست های کنترل موجودی در زنجیره تأمین سه سطحی با وجود زمان های تحویل احتمالی کارشناسی ارشد
رستگار مهدی Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد
خسروی مهسا تشخیص سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد
معرب نازنین بررسی تاثیرات پیاده‌سازی سیستم ERP بر روی بهره‌وری سازمان کارشناسی ارشد
یوسف نوروزی نسب هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
نوروزی نسب یوسف هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی غیرمتمرکز با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد مهندسی 8109036 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:45) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زنجیره تامین تحلیلی 8109034 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 08 نامشخص نامشخص 3973
اقتصاد مهندسی 8109036 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1398/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زنجیره تامین تحلیلی 8109034 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 08 نامشخص نامشخص 3963
سمینار و روش تحقیق 8109351 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/09 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
اقتصاد مهندسی 8109036 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت زنجیره تامین 8109161 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مهندسی فاکتورهای انسانی 8109146 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سمینار 8109041 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
زنجیره تامین تحلیلی 8109034 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
اقتصاد مهندسی 8109036 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2