اعضای هیات علمی

جعفر رزمی

جعفر رزمی

جعفر رزمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات بین المللیعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهرام آیرملو الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) و دسته بندی مشتریان در کلینیک پوست و زیبایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
بختیار استادی مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد دانلود 1383
ماجده اسمی زاده بهبود مسئله زمانبندی و مسیریابی شناورهای RO-RO بمنظور پاسخگویی تقاضای بار و مسافر بطور همزمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
منا انوری طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا بابازاده طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1394/10/14
احسان جعفریان Competitive Closed-Loop Supply Chain Network Design under Uncertainty دکتری دانلود 1397/07/25
مریم چامه سرا ارائه الگوی مکانیابی پالایشگاه زیستی(جلبک) در کشور ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
حسین حیدریان بایگی تصمیم‌گیری در موردپذیرش سفارش‌ها و زمان‌بندی آن‌ها در محیط کارگاهی MTO-MTS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدمهدی خالقی نسب مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
نیکا دستورنیکو طراحی روش کاربردی برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
محمد رجبی الرجان ارائه ی مدلی برای مکان یابی آمبولانس ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
معصومه رستمی نیاکان کلهری بکارگیری الگوریتم های هیوریستیکی و بهینه سازی برای عملیات تولید- توزیع یکپارچه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
ابوالفضل روحانی ارائه مدل ریاضی در زنجیره تأمین و تولید سبز با هدف کاهش مخاطرات زیست‌ محیطی با تاکید بر آلودگی‌های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهران دکتری دانلود 1396/07/25
داوود زادگان باوی Designing An Integrated Supply Chain Network With Seasonal Raw Material In An Uncertain Environment کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/29
نجم الدین یزدی ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/02
علی ستوده طراحی مدل آنتروپی فرآیندهای تامین با توجه به مفاهیم مهندسی مجدد با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
طلیعه سادات شیخ الاسلامی طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حامد شیرپور برنامه ریزی استراتژیک تولید انرژی الکتریکی کشور با استفاده از منابع فسیلی کارشناسی ارشد دانلود 1384
سپیده شفیعی طراحی سیستم خبره برای شناسایی و اولویت بندی آلودگی های آب در زنجیره تأمین سبز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
عسگر صدیقی طراحی سیستم هدفمند یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد مهدی صفار یک مدل بهینه سازی چندهدفه جدید برای زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/05
زهرا فرض پور ماچیانی برنامه¬ریزی خرید و تخصیص سفارشات در حوزه¬ی بهداشت ودرمان با حفظ شاخص صلاحیت سبز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهدی فسنقری ارائه الگوی ارزیابی طرح‌های مرتبط با تحقق دولت الکترونیکی در سازمان‌ها باتوجه به ارتقاء معماری سازمانی، حاکمیت فناوری اطلاعات و تعامل پذیری دکتری دانلود 1394/04/10
شادان قلیزاده طیار مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات در یک شبکه ی زنجیر تأمین با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و رضایت اجتماعی و حل آن با استفاده از الگوریتم MODE کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/06
اراد قنبری زاده Designing a model for evaluating and prioritizing sustainable construction suppliers/ contractors based on purchasing portfolio model دکتری دانلود 1398/10/22
سمیه کشه فراهانی بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد مهدی مبینی دهکردی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/24
محمود محمودی به کارگیری روش های خطاناپذیر سازی در سیستم نگهداری و تعمیرات سایت های کوچک و بزرگ صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ندا معنوی زاده ارائه یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین به منظور استقرار تولید ناب کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیر موسی خانی ارایه مدلی برای مدیریت پرتفلیوی پروژه در سازمان‌های چند کسب و کاره درشرایط ریسک(مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/22
امیراحمد نخعی ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
میثم نصرالهی طراحی شبکه‌ تامین سبز چند هدفه تحت شرایط عدم قطعیت در صنعت سلامت و درمان دکتری دانلود 1398/07/14
مریم نعمتی پور بکارگیری متدلوژی مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی، مدیریت و رفع محدودیت های موجود در زنجیره تامین بیمارستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
مهدی هاشمی قربانلو طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) برای مدیریت برون سپاری(Outsourcing) کارشناسی ارشد 1386/07/09
مهدی هاشمی قربانلو طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی هاشمی قربانلو طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد دانلود 1386
هندالیان پور ایاد توسعه مدل ریاضی برای شبکه زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت جهت استفاده از زیست توده ها کارشناسی ارشد
مانی ابری لواسانی ارایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری فازی برای ارزیابی بازارهای هدف مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/02
رضایی طالشی ابوالفضل طراحی مدلی برای ارزیابی زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
آرش اپرناک مدل سازی مساله توسعه خدمات جدید با استفاده از مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مظاهری احسان بررسی و بهینه سازی مدل زنجیره تامین حمل ونقل باردرحوزه لجستیک شهری کارشناسی ارشد
علیرضا احمدی ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
کامران احمدی مقدم تدوین مدلی باری ارزیابی پایداری روابط با تامین کنندگان در زنجیره تامین صنعت خودرو(مطالعه در زنجیره تامین شرکت سایپا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
علی ادیبی مسأله مکان یابی هاب با در نظرگرفتن ماهیت فازی و احتمالی زمان سفر و تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/16
بابک یاری طراحی سیستم اطلاعاتی ردیابی مواد در زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1385
قنبری زاده آراد مطالعه عوامل مختلف پیش روی اجرای بحث شبکه های هوشمند برق در ایران و ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) برای آن کارشناسی ارشد
کاظمی ایراندخت تعیین عوامل تاثیر گذار بر تبلیغات و برندینگ NGO ها با گرایش خیریه ها در ایران دکتری
محرمخانی آرزو ارائه یک مدل شبیه سازی برای یک زنجیره تامین تحت اختلال با درنظرگرفتن فاکتورهای کشسانی کارشناسی ارشد
اپرناک آرش مدل سازی مساله توسعه خدمات جدید با استفاده از مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و کارشناسی ارشد
قنبری آرش مدیریت ارتباط با مشتری بارویکرد تجزیه تحلیل ارزش دوره عمر مشتری کارشناسی ارشد
رعنا ازقندی هماهنگ سازی زنجیره تأمین با استفاده از دو رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و تنظیم قراردادها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
غزال اسدی پور مدلسازی یک زنجیره تامین در شرایط وجود اختلال از سوی تامین کنندگان، با در نظر گرفتن بافر برای تولیدات کسری دار کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
هادی اسدی پور ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1385
هادی اسدی‌پور ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1385
چراغی اسماعیل مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد
علی اسماعیلی Modeling of closed-loop supply chain with supplier selection and allocation order کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
منطقی تبریزی یاشار طراحی مدل نوین برای پیکربندی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کنندگان با توجه به پارامتر غیرقطعی کارشناسی ارشد
علیزاده اشکان چالشها و مشکلات پیاده سازی سیستم تولید ناب در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کارشناسی ارشد
مرادی اعظم طراحی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای چند محصولی کارشناسی ارشد
پریسا اکبری طراحی الگوی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری ( DSS ) برای انتخاب تأمین کنندگان با توجه به اهمیت قطعات و عملکرد تأمین کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1384
معقول الهام ارائه مدل ارزیابی, انتخاب و برنامه ریزی تامین کنندگان در حالت تخفبف کارشناسی ارشد
صادقی الوند Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد
امیرعباس امامی کورعباسلو بررسی کارایی شاخص های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
امیرعباس ‌امامی �ورعباسلو بررسی �ارایی شاخص‌های تحلیل ت�نی�ی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد 1385
مساعدی ایمان بررسی تاثیر برند بر گام های خرید مصرف کنندگان: مطالعه ی موردی در شرکت های تولیدکننده ی البسه کارشناسی ارشد
تهرانیان امید تحلیل و طراحی سیستم های Cross-Dock درمحیط تامین- تولید کارشناسی ارشد
موسی خانی امیر ارایه مدلی برای مدیریت پرتفلیوی پروژه در سازمان‌های چند کسب و کاره درشرایط ریسک(مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد کیش) کارشناسی ارشد
مهرداد امیری یک مدل چند هدفه زمانبندی چرخش کار به منظورحداقل سازی هزینه های تخصیص کار و خستگی با در نظرگرفتن منحنی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/10
نخعی امیراحمد ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه کیفیت کارشناسی ارشد
زاهدی انارکی امیرحسین بازطراحی شبکه انبارها تحت عدم قطعیت دسترسی به انبارها وکنترل سطح سرویس دهی کارشناسی ارشد
قره گزلی امیرحسین ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبار (با تکیه بر سطح ورود سفارش) کارشناسی ارشد
امامی کورعباسلو امیرعباس بررسی کارایی شاخص های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
‌امامی �ورعباسلو امیرعباس بررسی �ارایی شاخص‌های تحلیل ت�نی�ی در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد
پورمددکار امین عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی ERP در شرکت های ایرانی مطالعه موردی شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خزر کارشناسی ارشد
ذکایی آشتیانی امین تعیین و ارزیابی کمی و کیفی شاخص¬های بازار برق در صنعت برق ایران در حالت تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد
میرکوئی امین ارائه یک مدل انتخاب تأمین‌کنندگان برای خرید اقلام استراتژیک با لحاظ کردن عدم قطعیت ها کارشناسی ارشد
نوروزی امین استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی برای ارزیابی عملکرد واحد فن‌آوری اطلاعات بر اساس کارت امتیازی متوازن فن‌آوری اطلاعات کارشناسی ارشد
حسانی انسیه زنجیره تامین گاز طبیعی در شرایط رقابتی- همکاری شبکه توزیع تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد
رضا بابازاده طراحی شبکه زنجیره تامین چابک با در نظر گرفتن عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
یاری بابک طراحی سیستم اطلاعاتی ردیابی مواد در زنجیره تامین کارشناسی ارشد
حاجی محمدرضا تبریزی بابک ارائه مدل مکان یابی – تخصیص چند محصوله، چند سطحی، چند منبعی، چند ظرفیته و تک دوره ای در طراحی شبکه های زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سلطانی لرگانی بابک طراحی مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی کارشناسی ارشد
نظری دوست بابک برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه در زنجیره تأمین معکوس با استفاده از رویکرد تکنولوژی گروهی کارشناسی ارشد
سیامک بائی توسعه مدل لجستیک معکوس برای بازیافت باتری‌های لیتیوم-یون کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
استادی بختیار مدیریت هزینه ها در یک FMS با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity - Based Costing) ABC) کارشناسی ارشد
مهدی براتی برنامه ریزی اتاق عمل برای عمل های جراحی سرپایی با توجه به عدم قطعیت و محدودیت منابع مستقیم (تجهیزات اتاق عمل) و منابع پایین دست کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
سمانه بلالی ارائـه یک مدل ریـاضی برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در حالت غیرقطعی با هدف حداکثر کردن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی بلخاری بهینه سازی قابلیت اطمینان در طراحی یک سیستم زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
خیرخواه بهداد ارائه یک سیستم خبره جهت طبقه‌بندی اتلاف‌های یک سازمان و حل چالش‌ها با استفاده از تکنیک‌های تولید ناب کارشناسی ارشد
آیرملو بهرام الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) و دسته بندی مشتریان در کلینیک پوست و زیبایی کارشناسی ارشد
عزتی بهزاد ارائه مدل های جدید برای مسائل "مسیریابی وسائل حمل ونقل" و " مکان یابی-مسیریابی"و حل آنها به کمک الگوریتم AntNet کارشناسی ارشد
عزتی بهزاد ارائه مدلهای جدید برای مسائل "مسیریابی وسائل حمل ونقل" و " مکان یابی-مسیریابی" و حل آنها به کمک الگوریتم vehicle routing problem, location routing problem, AntNet کارشناسی ارشد
هزارخوانی بهزاد ارتقاء عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR کارشناسی ارشد
جوادپور بهمن Minimizing the Lead-Time Of Perishable Goods Including Marine Transportation: Case Of Shipping Goods From Tehran To Kish Island کارشناسی ارشد
سحر پاداشت طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
صهبا پدرام ارائه مدل و توسعه الگوریتم حل یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هــزینــه حمـل و نقــل کارشناسی ارشد
اکبری پریسا طراحی الگوی یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری ( DSS ) برای انتخاب تأمین کنندگان با توجه به اهمیت قطعات و عملکرد تأمین کنندگان کارشناسی ارشد
مصطفی زاده پریسا توسعه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تولید/تامین هیدروژن با استفاده از زیست توده ها با توجه به مسائل زیست محیطی کارشناسی ارشد
سامان پیشوایی Sustainable integrated forward/reverse supply chain network design under uncertainty دکتری دانلود 1391/04/04
مجاهد پناهی کازرونی انتخاب تامین کننده ، استقرار تجهیزات و تخصیص مشتریان در شبکه زنجیره تامین فصلی چند دوره ای و چند محصولی کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/28
نیکزاد پویان مدل بازطراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ملاحظات موجودی کارشناسی ارشد
امین پورمددکار عوامل تاثیرگذار در پیاده سازی ERP در شرکت های ایرانی مطالعه موردی شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خزر کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
حامد تاجور تعیین مدل بهینه افزایش قیمت حامل های انرژی (برق) با استفاده از متد سیستم داینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
امید تهرانیان تحلیل و طراحی سیستم های Cross-Dock درمحیط تامین- تولید کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
مهرداد جان محمدی تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
سعید جهان مراد نوری ارائه یک مدل جدید برای ارزیابی و پایش عملکرد زنجیره تامین پایدار با استفاده از روشهای تحلیل آماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
بهمن جوادپور Minimizing the Lead-Time Of Perishable Goods Including Marine Transportation: Case Of Shipping Goods From Tehran To Kish Island کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/15
مرضیه جوکار ارائه مدلی جهت تخمین هزینه تولید نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/08
اسماعیل چراغی مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی ایجاد هاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
جعفر چعب طراحی یک زنجیره تامین دوکاناله با در نظر گرفتن تبلیغات مشارکتی و قیمت گذاری با رویکرد کاربردی در صنعت پایین دستی نفت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
بابک حاجی محمدرضا تبریزی ارائه مدل مکان یابی – تخصیص چند محصوله، چند سطحی، چند منبعی، چند ظرفیته و تک دوره ای در طراحی شبکه های زنجیره تأمین تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/28
تاجور حامد تعیین مدل بهینه افزایش قیمت حامل های انرژی (برق) با استفاده از متد سیستم داینامیک کارشناسی ارشد
خادمی حامد مسیریابی حرکت وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی و هزینه وابسته به زمان به منظور کاهش میزان گازهای خروجی و مصرف سوخت کارشناسی ارشد
رفیعی حامد طراحی رویکردی بمنظور بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بسته‌ای با تمرکز بر عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های بازار دکتری
شیرپور حامد برنامه ریزی استراتژیک تولید انرژی الکتریکی کشور با استفاده از منابع فسیلی کارشناسی ارشد
انسیه حسانی زنجیره تامین گاز طبیعی در شرایط رقابتی- همکاری شبکه توزیع تحت عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/23
قاسمی حسن ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
رضا حسینی راد ارائه یک مدل ریاضی دوسطحی برای حل مسائل مدیریت موجودی توسط فروشنده کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/11
داود حسین نژاد طراحی زنجیره بحران برای قبل و بعد از وقوع بحران و مکان‌یابی بهینه تسهیلات کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
داود حقیقی ارائه روشی نظام یافته برای شناسایی، فرمول بندی و حل تناقضات زنجیره‏تامین بر اساس رویکرد شبکه جریان مساله های OTSM-TRIZ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
علیرضا حکیمی اصل ارایه مدلی برای برنامه‌ریزی ظرفیت و مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی پاک (انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی) در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
محمد مهدی حکیمی فر توسعه مساله موجودی- مسیریابی در طراحی شبکه توزیع لجستیک امداد درشرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
حمیدی پور حمید بررسی، مقایسه و توسعه مدل های ریاضی مسیریابی وسیله حمل و نقل با رویکرد لجستیک معکوس کارشناسی ارشد
حمید حمیدی پور بررسی، مقایسه و توسعه مدل های ریاضی مسیریابی وسیله حمل و نقل با رویکرد لجستیک معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
فرجی الموتی حمیدرضا مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و انتخاب مکان بهینه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: منطقه 18 تهران) کارشناسی ارشد
تارا حمله ور توسعه مدلی برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بر اساس معیارهای مسئولیت¬پذیری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
حامد خادمی مسیریابی حرکت وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی و هزینه وابسته به زمان به منظور کاهش میزان گازهای خروجی و مصرف سوخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
میثم خدایاری اولویت‎بندی سرمایه‎گذاری در طرح‎های دانش‎بنیان توسط صندوق‎های سرمایه‎گذاری خطر پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
سید بهروز خدادادی طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توزیع برای مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
بهداد خیرخواه ارائه یک سیستم خبره جهت طبقه‌بندی اتلاف‌های یک سازمان و حل چالش‌ها با استفاده از تکنیک‌های تولید ناب کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/19
سیاوش خورسندی آملی ارایه مدلی برای زنجیره تأمین در حالت چابک و انعطاف پذیر براساس متغیر های عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حسین نژاد داود طراحی زنجیره بحران برای قبل و بعد از وقوع بحران و مکان‌یابی بهینه تسهیلات کارشناسی ارشد
حقیقی داود ارائه روشی نظام یافته برای شناسایی، فرمول بندی و حل تناقضات زنجیره‏تامین بر اساس رویکرد شبکه جریان مساله های OTSM-TRIZ کارشناسی ارشد
امین ذکایی آشتیانی تعیین و ارزیابی کمی و کیفی شاخص¬های بازار برق در صنعت برق ایران در حالت تجدید ساختار شده کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
ساقی رادخواه هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
فرزاد رادمهر یک روش جدید در انتخاب سبد پروژه با محدودیت منابع چندگانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
نیکو سخن رامین توسعه مدل کنترل موجودی با طول دوره تصادفی برای کالاهای فساد پذیر کارشناسی ارشد
سجاد رحمانی ارائه یک مدل حمل و نقل جهت تعیین مسیر بهینه با توجه به پارامترهای اقتصادی و زیست محیطی و استفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
فهیمه رحمن نیا طراحی شبکه توزیع برای محصولات یک کارخانه با استفاده از روش مکان یابی مراکز فعالیت با حداقل سازی هزینه حمل و نقل و زمان تاخیردر فضای عدم قطعیت در محیط فازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
مهدی رستگار Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
معصومه رستمی نیاکان کلهری Heuristics and optimization algorithms for Integrated Production-Distribution operations کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین چابک با در نظر گرفتن عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت
حسینی راد رضا ارائه یک مدل ریاضی دوسطحی برای حل مسائل مدیریت موجودی توسط فروشنده کارشناسی ارشد
محمد ابراهیم رضا انتخاب نوع تخفیف وتامین کنندگان در شرایط تخفیف در یک سیستم زنجیره تامین با استفاده از مدل‌های تصمیم سازی چند معیاره کارشناسی ارشد
مهدیه رضایی صدر آبادی برنامه ریزی توزیع انرژی در شرایط بحران: مطالعه موردی زلزله کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
ابوالفضل رضایی طالشی طراحی مدلی برای ارزیابی زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/31
ازقندی رعنا هماهنگ سازی زنجیره تأمین با استفاده از دو رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و تنظیم قراردادها کارشناسی ارشد
حامد رفیعی طراحی رویکردی بمنظور بهینه‌سازی قیمت‌گذاری بسته‌ای با تمرکز بر عدم‌قطعیت‌ها و ریسک‌های بازار دکتری دانلود 1393/10/29
میرعبداله یانی روزبه بهینه سازی چند هدفه سبد انتخاب مشتریان توسط تامین کنندگان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
زهرا روغنی Proposing green integrated model for location routing problem under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/20
امیرحسین زاهدی انارکی بازطراحی شبکه انبارها تحت عدم قطعیت دسترسی به انبارها وکنترل سطح سرویس دهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/07
محمد زینلی مکانیابی مراکز اورژانس در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرض پور ماچیانی زهرا برنامه¬ریزی خرید و تخصیص سفارشات در حوزه¬ی بهداشت ودرمان با حفظ شاخص صلاحیت سبز کارشناسی ارشد
محمد هادی سیاح منش بررسی تاثیر مراکز هزینه در زنجیره تامین بر نسبت های سودآوری صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی شرکت گلدیران) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/27
کاویان پور اصفهانی سارا بررسی شرایط بحران در زنجیره‌‌ تامین و ارائه یک مدل لجستیک برای رساندن مواد اولیه در شرایط بعد از بروز بحران (زلزله) کارشناسی ارشد
رادخواه ساقی هماهنگ سازی زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن قابلیت بازگشت کالا از سمت مشتریان کارشناسی ارشد
پیشوایی سامان Sustainable integrated forward/reverse supply chain network design under uncertainty
بائی سیامک توسعه مدل لجستیک معکوس برای بازیافت باتری‌های لیتیوم-یون کارشناسی ارشد
خورسندی آملی سیاوش ارایه مدلی برای زنجیره تأمین در حالت چابک و انعطاف پذیر براساس متغیر های عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شفیعی سپیده طراحی سیستم خبره برای شناسایی و اولویت بندی آلودگی های آب در زنجیره تأمین سبز کارشناسی ارشد
علی ستوده Developing an Entropy model for Business Processes using BPR and MCD concepts کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
رحمانی سجاد ارائه یک مدل حمل و نقل جهت تعیین مسیر بهینه با توجه به پارامترهای اقتصادی و زیست محیطی و استفاده از حداکثر ظرفیت ناوگان کارشناسی ارشد
سعیدنیا سجاد تبیین الگوی کارآفرینی دانشگاهی در ایران، بر اساس نقش دانشگاه در اقتصاد دانش محور کارشناسی ارشد
سمیعی بناب سجاد بررسی تاثیر طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی کارشناسی ارشد
پاداشت سحر طراحی روش کاربردی برای تحلیل تمایل و ارتباط خطی در سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
میرمحمودی سحر تحلیل نقاط شکست و موفقیت CRM و تبیین استراتژی پیاده سازی CRM در سازمانهای ایرانی کارشناسی ارشد
مرتضی سخندان درابی حل مسئله چند هدفه مسیریابی سبز با وسایل نقلیه ظرفیت متفاوت، با توجه به پنجره‌های زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
خدادادی سید بهروز طراحی و شبیه‌سازی یک سیستم تولید توزیع برای مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
میری موسوی سید حسین مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد
شهمیری سعید ارائه یک مدل ریاضی برای مکانیابی تسهیلات نامطلوب کارشناسی ارشد
ضامنی سعید پیکره بندی و مکان یابی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن چندین مد حمل و نقل کارشناسی ارشد
علی نژاد سعید طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ملاحظات زیست‌محیطی تحت شرایط عدم قطعیت پارامترها کارشناسی ارشد
کرباسیان سعید ارائه مدل مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته دکتری
کرباسیان سعید کاربرد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و سیستم های تصمیم گیری در ارزیابی، انتخاب و برنامه ریزی اعضاء زنجیره تامین کارشناسی ارشد
موسوی سعید Optimization of integrated supply chain including supply-manufacturing-distribution operations کارشناسی ارشد
سجاد سعیدنیا تبیین الگوی کارآفرینی دانشگاهی در ایران، بر اساس نقش دانشگاه در اقتصاد دانش محور کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
بابک سلطانی لرگانی طراحی مدلی نوآورانه مبتنی بر مفاهیم مدیریت زنجیره تامین جهت انتخاب پیمانکار در پروژه های عمرانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
بلالی سمانه ارائـه یک مدل ریـاضی برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه در حالت غیرقطعی با هدف حداکثر کردن قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
سجاد سمیعی بناب بررسی تاثیر طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
کشه فراهانی سمیه بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب کارشناسی ارشد
محمد حسن سن قوری مکان یابی مراکز توزیع در زنجیره ی تأمین چابک تحت شرایط عدم قطعیت برای افزایش پاسخ دهی و انعطاف پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
محمدصادق سنگری طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) جهت انتخاب بهترین راه حل برایسیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
محمدصادق سنگری توسعه مدل ارزیابی و بهبود چابکی زنجیره تأمین با استفاده از هوش تجاری (BI) دکتری دانلود 1393
علیزاده بذرافشان شایان تحلیل شاخص‎های عملکردی پروژه برای تصمیم‌گیری و تأثیر آن در بهبود تصمیم‌گیری با تمرکز بر پروژه‌های ساختمانی کارشناسی ارشد
قلیزاده طیار شادان مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکان یابی تسهیلات در یک شبکه ی زنجیر تأمین با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی، محیط زیستی و رضایت اجتماعی و حل آن با استفاده از الگوریتم MODE کارشناسی ارشد
شهروز شاه پروری مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلال در تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/03
شهروز شاه‌پروری مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلالدر تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/03
هانا سادات شجاعی مدل سازی زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با درنظر گرفتن قابلیت ارتجاعی سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/21
محمد رضا شهبازی مدیریت ریسک اعتباری و اثر آن بر بهبود تصمیم گیری در بانک آینده کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/29
شاه پروری شهروز مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلال در تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
شاه‌پروری شهروز مدل سازی یک زنجیره تأمین چند محصوله با وجود اختلالدر تأمین قطعات در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سعید شهمیری ارائه یک مدل ریاضی برای مکانیابی تسهیلات نامطلوب کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/7
مینائی شیوا بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد
الوند صادقی Proposing a Model for Multi-Period Green Supply Chain Network in Agile Manufacturing کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فرهاد صالحیان Developing Performance Evaluation Model and Ranking Road Transportation Companies Using Hybrid Approach Based on Multi-Criteria Decision Making and Multi Variate Analysis دکتری دانلود 1396/07/25
عماد صانع زرنگ طراحی قراردادهای زنجیره‌تامین معکوس با در نظر گرفتن اطلاعات ‌نامتقارن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
علی صباغ نیا کنترل کننده بهینه برای سیستم زنجیره تامین در راستای کاهش اثر شلاق چرمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
محمد صفاری حل مسئله فلوشاپ احتمالی و غیر قطعی به کمک تئوری امکان و منطق فازی با یک روش ابتکاری کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم صیفوری تدوین سیستم خبره تصمیم گیری برای انتخاب روش بهینه(تولید ناب,چابک و ناب چابک) بر اساس فضای تولیدی موجود کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/09
پدرام صهبا ارائه مدل و توسعه الگوریتم حل یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هــزینــه حمـل و نقــل کارشناسی ارشد 1384
سعید ضامنی پیکره بندی و مکان یابی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن چندین مد حمل و نقل کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
علی عباس ممتاز ارزیابی تاثیرات بکار گیری مدل تعالی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد 1386/10/16
علی عباس ممتاز ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدی عبدالله بهینه سازی یک مسأله زمان بندی دوهدفه برای کامیون ها در انبار متقاطع با درنظرگرفتن ظرفیت محدود برای انبارش کارشناسی ارشد
محسن عبدالله زاده The analysis of the problems facing the National Gas Company projects the province and the risk management projects کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
بهزاد عزتی ارائه مدل های جدید برای مسائل "مسیریابی وسائل حمل ونقل" و " مکان یابی-مسیریابی"و حل آنها به کمک الگوریتم AntNet کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/01
فیضیان تاری عیسی طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی یکپارچه با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد
صدیقی عسگر طراحی سیستم هدفمند یارانه انرژی با استفاده از سیستم داینامیک کارشناسی ارشد
ادیبی علی مسأله مکان یابی هاب با در نظرگرفتن ماهیت فازی و احتمالی زمان سفر و تقاضا کارشناسی ارشد
اسماعیلی علی Modeling of closed-loop supply chain with supplier selection and allocation order کارشناسی ارشد
ستوده علی Developing an Entropy model for Business Processes using BPR and MCD concepts کارشناسی ارشد
صباغ نیا علی کنترل کننده بهینه برای سیستم زنجیره تامین در راستای کاهش اثر شلاق چرمی کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
عباس ممتاز علی ارزیابی تاثیرات بکار گیری مدل تعالی سازمانی (EFQM) در حوزه استراتژی در واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد
نریمانی علی اکبر ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی شبکه توزیع بنزین از پالایشگاه تا پایانه های نفتی داخلی و بین المللی در شرایط عدم-قطعیت کارشناسی ارشد
میثم علی پور ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/06
احمدی علیرضا ارائه مدل مکان یابی تسهیلات در طراحی و پیکره بندی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
حکیمی اصل علیرضا ارایه مدلی برای برنامه‌ریزی ظرفیت و مکان‌یابی نیروگاه‌های انرژی پاک (انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی) در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
اشکان علیزاده چالشها و مشکلات پیاده سازی سیستم تولید ناب در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
شایان علیزاده بذرافشان تحلیل شاخص‎های عملکردی پروژه برای تصمیم‌گیری و تأثیر آن در بهبود تصمیم‌گیری با تمرکز بر پروژه‌های ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
سعید علی نژاد طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با ملاحظات زیست‌محیطی تحت شرایط عدم قطعیت پارامترها کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/22
صانع زرنگ عماد طراحی قراردادهای زنجیره‌تامین معکوس با در نظر گرفتن اطلاعات ‌نامتقارن کارشناسی ارشد
اسدی پور غزال مدلسازی یک زنجیره تامین در شرایط وجود اختلال از سوی تامین کنندگان، با در نظر گرفتن بافر برای تولیدات کسری دار کارشناسی ارشد
محمدرضا غلامی ارایه مدلی ریاضی برای درنظر گرفتن عدم قطعیت هزینه های توزیع دربرنامه ریزی زنجیره تامین مواد غذایی وکشاورزی باریسک عرضه وتقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
حمیدرضا فرجی الموتی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و انتخاب مکان بهینه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی: منطقه 18 تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
رادمهر فرزاد یک روش جدید در انتخاب سبد پروژه با محدودیت منابع چندگانه کارشناسی ارشد
مسگری فرزاد طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد
فرزین فرزانه ارائه مدل برنامه ریزی حمل و نقل برای اقلام فاسد نشدنی هنگام بحران کارشناسی ارشد
فرزانه فرزین ارائه مدل برنامه ریزی حمل و نقل برای اقلام فاسد نشدنی هنگام بحران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
عیسی فیضیان تاری طراحی شبکه زنجیره تامین رقابتی یکپارچه با استفاده از تئوری بازیها کارشناسی ارشد دانلود 1394
رحمن نیا فهیمه طراحی شبکه توزیع برای محصولات یک کارخانه با استفاده از روش مکان یابی مراکز فعالیت با حداقل سازی هزینه حمل و نقل و زمان تاخیردر فضای عدم قطعیت در محیط فازی کارشناسی ارشد
حسن قاسمی ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین با رویکرد کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد دانلود 1386/02/20
محمد قائینی حصاروئیه مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تخصیص چندین درب خروجی متفاوت برای انبارهای متقاطع کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/08
امیرحسین قره گزلی ارائه یک ساختار سلسله مراتبی برای محیط‌های تولیدی ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبار (با تکیه بر سطح ورود سفارش) کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/11
آرش قنبری مدیریت ارتباط با مشتری بارویکرد تجزیه تحلیل ارزش دوره عمر مشتری کارشناسی ارشد دانلود 1385
آراد قنبری زاده مطالعه عوامل مختلف پیش روی اجرای بحث شبکه های هوشمند برق در ایران و ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
ایراندخت کاظمی تعیین عوامل تاثیر گذار بر تبلیغات و برندینگ NGO ها با گرایش خیریه ها در ایران دکتری دانلود 1393/11/07
احمدی مقدم کامران تدوین مدلی باری ارزیابی پایداری روابط با تامین کنندگان در زنجیره تامین صنعت خودرو(مطالعه در زنجیره تامین شرکت سایپا کارشناسی ارشد
سارا کاویان پور اصفهانی بررسی شرایط بحران در زنجیره‌‌ تامین و ارائه یک مدل لجستیک برای رساندن مواد اولیه در شرایط بعد از بروز بحران (زلزله) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
محمد حسین کبیر ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین با مکان یابی و طراحی رقابتی همراه با بهینهسازی اتلافات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید کرباسیان ارائه مدل مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته دکتری دانلود 1395/03/03
سعید کرباسیان کاربرد مدیریت سیستم های اطلاعاتی و سیستم های تصمیم گیری در ارزیابی، انتخاب و برنامه ریزی اعضاء زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا کشاورز ارائه مدل ریاضی جدید برای تولید اتانول از ضایعات نیشکر و چغندرقند (ذرت‌وگندم به‌عنوان جایگزین مواد اولیه) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/11
معلم ماریه بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش نارضایتی کارکنان با استفاده از روش تحلیل یکپارچه کارشناسی ارشد
ابری لواسانی مانی ارایه یک سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری فازی برای ارزیابی بازارهای هدف مختلف کارشناسی ارشد
خدایاری میثم اولویت‎بندی سرمایه‎گذاری در طرح‎های دانش‎بنیان توسط صندوق‎های سرمایه‎گذاری خطر پذیر کارشناسی ارشد
علی پور میثم ارایه مدلی برای طراحی شبکه‌ تامین سبز پویای یکپارچه (مستقیم معکوس) در شرایط عدم قطعیت تقاضا کارشناسی ارشد
پناهی کازرونی مجاهد انتخاب تامین کننده ، استقرار تجهیزات و تخصیص مشتریان در شبکه زنجیره تامین فصلی چند دوره ای و چند محصولی کارشناسی ارشد
آرزو محرمخانی ارائه یک مدل شبیه سازی برای یک زنجیره تامین تحت اختلال با درنظرگرفتن فاکتورهای کشسانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
عبدالله زاده محسن The analysis of the problems facing the National Gas Company projects the province and the risk management projects کارشناسی ارشد
زینلی محمد مکانیابی مراکز اورژانس در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
صفاری محمد حل مسئله فلوشاپ احتمالی و غیر قطعی به کمک تئوری امکان و منطق فازی با یک روش ابتکاری کارشناسی ارشد
قائینی حصاروئیه محمد مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تخصیص چندین درب خروجی متفاوت برای انبارهای متقاطع کارشناسی ارشد
عبدالله محمدی بهینه سازی یک مسأله زمان بندی دوهدفه برای کامیون ها در انبار متقاطع با درنظرگرفتن ظرفیت محدود برای انبارش کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
رضا محمد ابراهیم انتخاب نوع تخفیف وتامین کنندگان در شرایط تخفیف در یک سیستم زنجیره تامین با استفاده از مدل‌های تصمیم سازی چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/27
سن قوری محمد حسن مکان یابی مراکز توزیع در زنجیره ی تأمین چابک تحت شرایط عدم قطعیت برای افزایش پاسخ دهی و انعطاف پذیری کارشناسی ارشد
کبیر محمد حسین ارائه یک مدل چندهدفه زنجیره تامین با مکان یابی و طراحی رقابتی همراه با بهینهسازی اتلافات کارشناسی ارشد
غلامی محمدرضا ارایه مدلی ریاضی برای درنظر گرفتن عدم قطعیت هزینه های توزیع دربرنامه ریزی زنجیره تامین مواد غذایی وکشاورزی باریسک عرضه وتقاضا کارشناسی ارشد
شهبازی محمد رضا مدیریت ریسک اعتباری و اثر آن بر بهبود تصمیم گیری در بانک آینده کارشناسی ارشد
سنگری محمدصادق توسعه مدل ارزیابی و بهبود چابکی زنجیره تأمین با استفاده از هوش تجاری (BI) دکتری
سنگری محمدصادق طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) جهت انتخاب بهترین راه حل برایسیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) کارشناسی ارشد
خالقی نسب محمدمهدی مدلسازی شبکه زنجیره تأمین چابک چند دورهای در حالت کارشناسی ارشد
حکیمی فر محمد مهدی توسعه مساله موجودی- مسیریابی در طراحی شبکه توزیع لجستیک امداد درشرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
صفار محمد مهدی یک مدل بهینه سازی چندهدفه جدید برای زنجیره تأمین با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی کارشناسی ارشد
مبینی دهکردی محمد مهدی زمانبندی پروژه با درنظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم تقویت شده جستجوی پراکنده کارشناسی ارشد
سیاح منش محمد هادی بررسی تاثیر مراکز هزینه در زنجیره تامین بر نسبت های سودآوری صنایع لوازم خانگی (مطالعه موردی شرکت گلدیران) کارشناسی ارشد
محمودی محمود به کارگیری روش های خطاناپذیر سازی در سیستم نگهداری و تعمیرات سایت های کوچک و بزرگ صنعتی کارشناسی ارشد
مهرور محمود طراحی مدل بلوغ فرآیندی سازمانی با توجه به مفاهیم مهندسی مجدد و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارس جنوبی) کارشناسی ارشد
اعظم مرادی طراحی شبکه زنجیره تامین چابک چند دوره ای چند محصولی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
محمد میران بیگی توسعه روش‌های کنترل سیستم‌ مدیریت زنجیره تامین همراه با رضایتمندی مشتری و کاهش هزینه‌های عملیاتی دکتری دانلود 1396/11/25
سخندان درابی مرتضی حل مسئله چند هدفه مسیریابی سبز با وسایل نقلیه ظرفیت متفاوت، با توجه به پنجره‌های زمانی کارشناسی ارشد
جوکار مرضیه ارائه مدلی جهت تخمین هزینه تولید نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
روزبه میرعبداله یانی بهینه سازی چند هدفه سبد انتخاب مشتریان توسط تامین کنندگان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
مسعود میرعربشاهی برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع برای کالاهای مصرفی پرگردش کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
امین میرکوئی ارائه یک مدل انتخاب تأمین‌کنندگان برای خرید اقلام استراتژیک با لحاظ کردن عدم قطعیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/30
صیفوری مریم تدوین سیستم خبره تصمیم گیری برای انتخاب روش بهینه(تولید ناب,چابک و ناب چابک) بر اساس فضای تولیدی موجود کارشناسی ارشد
نعمتی پور مریم بکارگیری متدلوژی مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی، مدیریت و رفع محدودیت های موجود در زنجیره تامین بیمارستانی کارشناسی ارشد
سحر میرمحمودی تحلیل نقاط شکست و موفقیت CRM و تبیین استراتژی پیاده سازی CRM در سازمانهای ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
سید حسین میری موسوی مدیریت ریسک زنجیره تامین برای توسعه محصول جدید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
ملبوس باف اصفهانی مژده بررسی جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کارشناسی ارشد
ایمان مساعدی بررسی تاثیر برند بر گام های خرید مصرف کنندگان: مطالعه ی موردی در شرکت های تولیدکننده ی البسه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
میرعربشاهی مسعود برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و توزیع برای کالاهای مصرفی پرگردش کارشناسی ارشد
فرزاد مسگری طراحی یک سیستم خبره فازی برای پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
پریسا مصطفی زاده توسعه مدلی ریاضی برای شبکه زنجیره تولید/تامین هیدروژن با استفاده از زیست توده ها با توجه به مسائل زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
احسان مظاهری بررسی و بهینه سازی مدل زنجیره تامین حمل ونقل باردرحوزه لجستیک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/29
رستمی نیاکان کلهری معصومه Heuristics and optimization algorithms for Integrated Production-Distribution operations کارشناسی ارشد
الهام معقول ارائه مدل ارزیابی, انتخاب و برنامه ریزی تامین کنندگان در حالت تخفبف کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
ماریه معلم بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش نارضایتی کارکنان با استفاده از روش تحلیل یکپارچه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مژده ملبوس باف اصفهانی بررسی جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
انوری منا طراحی نرم‌افزار یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر شرکتهای تولید برق با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه. استانداردهای بین‌المللی و ابزارهای هوشمند کارشناسی ارشد
شیوا مینائی بررسی تاثیرهای تغییرات فرهنگی، تکنولوژی و ساختاری در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
یاشار منطقی تبریزی طراحی مدل نوین برای پیکربندی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته و انتخاب تامین کنندگان با توجه به پارامتر غیرقطعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/12
براتی مهدی برنامه ریزی اتاق عمل برای عمل های جراحی سرپایی با توجه به عدم قطعیت و محدودیت منابع مستقیم (تجهیزات اتاق عمل) و منابع پایین دست کارشناسی ارشد
بلخاری مهدی بهینه سازی قابلیت اطمینان در طراحی یک سیستم زنجیره تامین کارشناسی ارشد
رستگار مهدی Supply chain coordination with delay in payments contract by considering credit-dependent demand کارشناسی ارشد
فسنقری مهدی Proposing the assessment framework of egovernment realization plans in enterprises with regard to enterprise architecture, IT governance, and interoperability enhancement
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) برای مدیریت برون سپاری(Outsourcing) کارشناسی ارشد
هاشمی قربانلو مهدی طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS ) برای مدیریت برون سپاری ( Outsourcing) کارشناسی ارشد
رضایی صدر آبادی مهدیه برنامه ریزی توزیع انرژی در شرایط بحران: مطالعه موردی زلزله کارشناسی ارشد
امیری مهرداد یک مدل چند هدفه زمانبندی چرخش کار به منظورحداقل سازی هزینه های تخصیص کار و خستگی با در نظرگرفتن منحنی یادگیری کارشناسی ارشد
جان محمدی مهرداد تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد
نیازی شش نرمی مهرداد ارائه‌ی چارچوب ریاضی برای بهینه‌سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه‌ی مجروحان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
محمود مهرور طراحی مدل بلوغ فرآیندی سازمانی با توجه به مفاهیم مهندسی مجدد و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی:شرکت پالایش گاز پارس جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/12
سعید موسوی Optimization of integrated supply chain including supply-manufacturing-distribution operations کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مهرداد نیازی شش نرمی ارائه‌ی چارچوب ریاضی برای بهینه‌سازی تدارکات امدادرسانی و تخلیه‌ی مجروحان در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
نجمه السادات ناظمی A novel mathematical model for healthcare facility location-allocation and distribution in emergencies کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
یزدی نجم الدین ارایه مدلی نوآورانه جهت ارزیابی و انتخاب بازار بر مبنای تحلیل فازی SWOT و تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
ناظمی نجمه السادات A novel mathematical model for healthcare facility location-allocation and distribution in emergencies کارشناسی ارشد
معنوی زاده ندا ارائه یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین به منظور استقرار تولید ناب کارشناسی ارشد
علی اکبر نریمانی ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی شبکه توزیع بنزین از پالایشگاه تا پایانه های نفتی داخلی و بین المللی در شرایط عدم-قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/03
بابک نظری دوست برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه در زنجیره تأمین معکوس با استفاده از رویکرد تکنولوژی گروهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/10
دستورنیکو نیکا طراحی روش کاربردی برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
پویان نیکزاد مدل بازطراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ملاحظات موجودی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
رامین نیکو سخن توسعه مدل کنترل موجودی با طول دوره تصادفی برای کالاهای فساد پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
ورناصری قندعلی نوید کاربرد نقشه شناختی در آموزش الکترونیک و راهکارهای توسعه آموزش از این طریق کارشناسی ارشد
امین نوروزی استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی برای ارزیابی عملکرد واحد فن‌آوری اطلاعات بر اساس کارت امتیازی متوازن فن‌آوری اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اسدی پور هادی ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
اسدی‌پور هادی ارائه مدلی در بخش توزیع مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد
شجاعی هانا سادات مدل سازی زنجیره تامین محصولات فسادپذیر با درنظر گرفتن قابلیت ارتجاعی سیستم کارشناسی ارشد
بهزاد هزارخوانی ارتقاء عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR کارشناسی ارشد دانلود 1385
ایاد هندالیان پور توسعه مدل ریاضی برای شبکه زنجیره تامین سبز تحت شرایط عدم قطعیت جهت استفاده از زیست توده ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/31
نوید ورناصری قندعلی کاربرد نقشه شناختی در آموزش الکترونیک و راهکارهای توسعه آموزش از این طریق کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین 8109015 3 22 هرهفته شنبه (10:45 - 13:00) 1395/10/22(13:30 - 15:30) ترم اول 1395
ارزیابی کار و زمان 8109062 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه