اعضای هیات علمی

زینب سازور

زینب سازور

زینب سازور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
درنا جاذبی مقدم چارچوبی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی آمادگی سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری در بخش سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
وحید حاجی ابراهیمی فراشاه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و آینده‌نگری این صنعت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
مهدی خدمتلو مدیریت زنجیره تأمین جهانی با در نظر گرفتن الزامات لجستیک بین الملل کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/17
فاطمه گلفام Analyzing effects of technical, economic, legal and executive criteria of fields development plans to determine optimal portfolio of NIOC’s capital plans کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه نوازی A Location-Routing-Inventory Problem for Deteriorating Products in a Sustainable Closed-Loop Supply Chain; Considering Simultaneous Pickup & Delivery by Multi-Compartment Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/19
سید بهزاد بقایی Human Resource Management in Small Organizations focusing on compensation and evaluating the performance of the network of resistance economics analysts. کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
زینب راونجی مدل‌سازی ریاضی یکپارچه‌ی مساله‌ی مسیریابی - موجودی برای زنجیره‌ تامین پایدار مواد غذایی فاسدشدنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
مینا رحمانی برنامه ریزی زنجیره تأمین سبز برای مواد غذایی و بررسی اثرات آن بر تغییرات آب و هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
بهزاد زمانی submitted to the Graduate Studies Office in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
راونجی زینب Mathematical Modeling for an Integrated Inventory-Routing Problem for a Sustainable Supply Chain of Perishable Foods کارشناسی ارشد
عرفان عسگری ارائه یک مدل ریاضی تخصیص در سیستم تولیدی خط مونتاژ با در نظر گرفتن نقش فاکتور های نیروهای انسانی در کیفیت محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رحیم نیک اندیش ارائه مدلی نوین جهت پایداری در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/07 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/18 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/15 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص نامشخص 3973
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی پویا 8109237 3 41 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:15) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
امکان سنجی و طرح ریزی تسهیلات 8109367 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2