اعضای هیات علمی

زینب سازور

زینب سازور

زینب سازور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر عباس زاده مدیریت ریسک در مخابرات و پیاده سزی یک نرم افزار مناسب در ین زمینه کارشناسی
عرفان عسگری ارائه یک مدل ریاضی تخصیص برای خط مونتاژیک سیستم تولیدی با در نظر گرفتن نقش فاکتورهای نیروهای انسانی در کیفیت محصولات کارشناسی ارشد
سیدبهزاد بقائی کورایم مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک با تمرکز بر جبران خدمت و ارزیابی عملکرد مورد کاوی شبکه تحلیلگرن اقتصاد مقاومتی کارشناسی ارشد
مریم گرشاسبی مطالعه عملکرد زنجیره های تامین با در نظر گرفتن الزامات تجارت الکترونیک کارشناسی
فاطمه گلفام بررسی اثر معیارهای فنی ،اقتصادی، حقوقی و اجرایی طرح های توسعه ای میادین در تعیین سبد بهینه طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد
وحید حاجی ابراهیمی فراشاه بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و آینده نگری این صنعت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها کارشناسی ارشد
درنا جاذبی مقدم چارچوبی مبتنی بر روش تصمیم گیری چندمعیاره MCDM برای ارزیابی آمادگی سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری در بخش سلامت کارشناسی ارشد
محمدمتین کازرونی مدلسازی وشبیه سازی زنجیره تامین وبهینه سازی تحت عدم قطعیت کارشناسی
علیرضا خاتمی نیولو شناسایی چارچوب هاب فنی ، حقوقی و اجرایی طرحهای توسعه میادین نفت و گاز در شرکت ملی نفت ایران کارشناسی
مهدی خدمتلو مدیریت زنجیره تامین جهانی با در نظر گرفتن الزامات لجستیک بین الملل کارشناسی ارشد
مسعود مکاری قهرودی مروری بر ادبیات مدیریت پایداریی در پروژه ها کارشناسی
مطهره ملاحسن پور پیاده سازی شش سیگما در کارخانه پتروانرژی ارگ کارشناسی
فاطمه نوازی مساله مکانیابی مسیریابی موجودی های زوال پذیر در یک زنجیره تامین پایدار حلقه بسته با برداشت و تحویل همزمان توسط وسایل نقلیه چند قسمتی کارشناسی ارشد
رحیم نیک اندیش ارایه مدلی نوین جهت پایداری در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
درنا جاذبی مقدم چارچوبی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی آمادگی سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری در بخش سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
وحید حاجی ابراهیمی فراشاه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت پتروشیمی ایران و آینده‌نگری این صنعت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
مهدی خدمتلو Global supply chain management with regard to the international logistics considerations کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/17
فاطمه گلفام Analyzing effects of technical, economic, legal and executive criteria of fields development plans to determine optimal portfolio of NIOC’s capital plans کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه نوازی A Location-Routing-Inventory Problem for Deteriorating Products in a Sustainable Closed-Loop Supply Chain; Considering Simultaneous Pickup & Delivery by Multi-Compartment Vehicles کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/19
سید بهزاد بقایی Human Resource Management in Small Organizations focusing on compensation and evaluating the performance of the network of resistance economics analysts. کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
زینب راونجی Mathematical Modeling for an Integrated Inventory-Routing Problem for a Sustainable Supply Chain of Perishable Foods کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
مینا رحمانی برنامه ریزی زنجیره تأمین سبز برای مواد غذایی و بررسی اثرات آن بر تغییرات آب و هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
بهزاد زمانی مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن ثابت وابسته به زمان تحت پنجره زمانی نرم در گراف های چند گانه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
راونجی زینب Mathematical Modeling for an Integrated Inventory-Routing Problem for a Sustainable Supply Chain of Perishable Foods کارشناسی ارشد
عرفان عسگری ارائه یک مدل ریاضی تخصیص در سیستم تولیدی خط مونتاژ با در نظر گرفتن نقش فاکتور های نیروهای انسانی در کیفیت محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رحیم نیک اندیش ارائه مدلی نوین جهت پایداری در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/24 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1399/04/04 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1399/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 8109312 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص نامشخص 3973
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی پویا 8109237 3 41 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:15) 1397/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
امکان سنجی و طرح ریزی تسهیلات 8109367 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 11 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی پویا 8109237 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 8109126 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:45) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:45) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی تولید 8109081 3 42 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:15) 1397/04/05 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
مدیریت منابع انسانی پروژه 8109337 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1396/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی پویا 8109237 3 42 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:45) 1396/10/26 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2