اعضای هیات علمی

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کیمیا احمدزاده بهینه سازی زنجیره تامین پایدار با در نظر گرفتن فاکتورهای تاب آوری و تصمیمات قیمت گذاری کارشناسی ارشد
محمد بنار توسعه مدل قیمت گذاری املاک تجاری شهر تهران کارشناسی ارشد
مسعود چرمچی تصمیمات بهینه قیمت گذاری و بازاریابی دریک زنجیره تامین دو سطحی برای کالاهای مکمل کارشناسی ارشد
افشین اسماعیل زاده بهینه سازی سیاست قیمت گذاری برای کالاهای مکمل و جایگزین با در نظر گرفتن نشت تقاضا با استفاده از تئوری بازی ها کارشناسی ارشد
فاطمه حاجیلری استراتژیهای استرداد در مدیریت درآمدو قیمت گذاری کارشناسی
علی حشمتی پروژه تخصصی کارشناسی
سارا کتابی استراتژیهای حراج در قیمت گذاری کارشناسی
حمیدرضا محمدیان محمدی تصمیمات قیمت ، کیفیت و وارانتی در یک رنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
ناصر مطیع سیاستها و استراتژیهای قیمت گذاری کارشناسی
شبنم نظری مدلسازی قیمت گذاری PWYW برای کالاهای جانشین کارشناسی ارشد
مهسا نوری داریان تصمیمات قیمت گذاری و فروش در تجارت آفلاین به آنلاین/آنلاین به آفلاین با در نظر گرفتن استراتژی های مختلف پیش خرید دکتری
راضیه صادقی قیمت گذاری محصولات در کانالهای جانشین با تقاضای وابسته در شرایط رقابتی در زنجیره های تامین کارشناسی ارشد
فاطمه شهرابی مطالعه مروری مدل مقدار سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن انواع تخفیف ها کارشناسی
میلاد شهریاری سیاست های قیمت گذاری محصولات زیست محیطی در یک زنجیره تامین سبز رقابتی کارشناسی ارشد
امیر سینائی مسئله قیمت گذاری مسیر یابی موجودی حلقه بسته برای RTI کارشناسی ارشد
مهیار وفائی نژاد تصمیمات قیمت گذاری و توزیع در یک زنجیره تامین سه سطحی و چند منبعی دارو با در نظر گرفتن ریسک(اختلال) کارشناسی ارشد
نگین زمانی دهکردی مدل کنترل موجودی تصادفی در شرایط کمبود پس افت جزئی و فرایند تولید کالای ناقص کارشناسی ارشد
حمیدرضا زارعی مدل کنترل موجودی تصادفی با در نظر گرفتن سیاست های انگیزشی فروش کارشناسی ارشد
مهسا نوری داریان تصمیمات قیمت گذاری و فروش در تجارت آفلاین به آنلاین/آنلاین به آفلاین با در نظر گرفتن استراتژی های مختلف پیش خرید دکتری
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 13 نامشخص نامشخص 3973
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص نامشخص 3963
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 3 8109230 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2