اعضای هیات علمی

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد اسدی طراحی مدل کسب و کار بنیاد هنرهای مجازی ایران کارشناسی ارشد
علی حشمتی پروژه تخصصی کارشناسی
سارا کتابی استراتژیهای حراج در قیمت گذاری کارشناسی
محمدصادق مشتاق تعیین استراتژی بهینه ی تولید و بازتولید در یک رنجیرهی تامین حلقه بسته کارشناسی ارشد
شبنم نظری مدلسازی قیمت گذاری PWYW برای کالاهای جانشین کارشناسی ارشد
پگاه حق شمار مطالعه مروری مدل مقدار سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن افزایش قیمت کارشناسی
فاطمه شهرابی مطالعه مروری مدل مقدار سفارش اقتصادی با در نظر گرفتن انواع تخفیف ها کارشناسی
میلاد شهریاری سیاست های قیمت گذاری محصولات زیست محیطی در یک زنجیره تامین سبز رقابتی کارشناسی ارشد
امیر سینائی مسئله قیمت گذاری مسیر یابی موجودی حلقه بسته برای RTI کارشناسی ارشد
مهیار وفائی نژاد تصمیمات قیمت گذاری و توزیع در یک زنجیره تامین سه سطحی و چند منبعی دارو با در نظر گرفتن ریسک(اختلال) کارشناسی ارشد
نگین زمانی دهکردی مدل کنترل موجودی تصادفی در شرایط کمبود پس افت جزئی و فرایند تولید کالای ناقص کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 13 نامشخص نامشخص 3973
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص نامشخص 3963
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1396/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه 3 8109230 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/22(14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مدیریت مواد و موجودی ها 8109023 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1395/10/22(09:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2