اعضای هیات علمی

سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدحسین افرازه ارائه مدل سنجش بلوغ طرح ها بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد
ارسلان آل هاشمی ارائه مدل برای انتخاب رویکرد مناسب برای ساختار سازمانی و سیستم اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی مبتنی بر رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
فاطمه اتش جامه اجرای مدیریت پرتفلیو پروژه ها در سازمان ها کارشناسی
محمدرضا بخشنده مدیریت ریسک در پروژه ریلی در مطالعه موردی راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد کارشناسی
یاشار بشیرزاده شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران پروژه موفق کارشناسی ارشد
بهزاد دمیرچی پ کارشناسی
فاطمه داودی پروژه تخصصی کارشناسی
امیررضا درهمی ارائه ابزارهای ارزیابی و توسعه شایستگی راهبری و تفویض اختیار مدیران پروژه مبتنی بر رهنمودهای النا کارشناسی ارشد
مسعود فیروزی ارائه شاخص های سنجش پیشرفت رهنمود پروژه النا برای اهداف محدوده زمان هزینه، کیفیت و مسئولیت های اجتماعی پروژه کارشناسی ارشد
ابوالفضل قادری ملک آبادی مدیریت خدمت و تسهیلات ، تعاریف و بهبودها کارشناسی
سیدمحمدحسین قریشی بررسی روش های توسعه و ارزیابی مهارت تیم سازی مدیران پروژه کارشناسی ارشد
مصیب حسنوند ارایه راهکارهای تصمیم گیری برای خرید اجاره . بهره برداری از پروژه های مسکونی کارشناسی ارشد
سعید حیدری فارسانی زمانبندی پروژه با توجه به حداقل نمودن دیر کرد و حداکثر نمودن سود درشرایط عدم قطعیت مبتنی بر رهنمود النا کارشناسی ارشد
زهرا جلیلی بال ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره به منظور انتخاب،الویت بندی و متعادل سازی مجدد پورتفولیوی پروژه ها تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
محمدجواد جمشیدی طراحی یک چارچوب جدید برای مدیریت خدمت در رستوران های زنجیره ای (به همراه مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
میثم جنتی پور ارزیابی اقتصادی پروژه های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی کارشناسی ارشد
کیوان کمندانی پور تخصیص ظرفیت و قیمت‌گذاری پویا در حمل‌ونقل ریلی مسافری با استفاده از بهینه‌سازی داده‌محور دکتری
محمد کاشکی ارائه مدلی برای اندازه گیری یکپارچه ریسک کلان سبد کارشناسی ارشد
عاطفه خردپیشه ارائه راهکارهای استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمانها (مطالعه موردی رهنمود پروژه النا در شرکت برق منتطقه ای تهران) کارشناسی ارشد
امیر مالمیر پروژه تخصصی کارشناسی
رضا میرباقری ارائه یک مدل جدید انتخاب سبد پروژه بااستفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد
محمدجلال میربیگی شاه آباد ارائه یک ساختار ترکیبی تصمیم گیری یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه های نفت و گاز : مطالعه موردی وزارت نفت کارشناسی
یاسمن محمدشاهی پروژه تخصصی کارشناسی
مسعود مکاری قهرودی توسعه ابزارهای مدیریت طرح پروژه ها مطالعه موردی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد
علی نمازیان ارائه رویکردی جهت انتخاب و زمان بندی بهینه سبد پروژه ها با در نظر گرفتن اثرات ریسک ها و بر همکنش های بین آن ها بر زمان و هزینه فعالیت ها دکتری
علی نمازیان ارائه رویکردی جهت انتخاب و زمان بندی بهینه سبد پروژه ها با در نظر گرفتن اثرات ریسک ها و بر همکنش های بین آن ها بر زمان و هزینه فعالیت ها دکتری
امید نعمت شاهی پ کارشناسی
نیلوفر نورانی نجفی ارائه الگوی برای ارزیابی و توسعه مهارت تفویض اختیار مدیران پروژه بر اساس رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
الیار پوررحیمیان ارائه یک مدل بهینه سازی برای انتخاب استراتژدی های پاسخگویی به ریسک پروژه کارشناسی ارشد
مهرداد ره انجام برنامه ریزی پروژه با منابع محدود کارشناسی
زهرا صابری تخصیص دسته کالا به مراکز تکمیل و تعیین سیاست بازپرسازی موجودی در خرده فروشی بر خط با هدف کاهش هزینه ی شکست سفارش مشتریان با در نظر گرفتن تقاضای تصادفی دکتری
وحید صداقت اهنگری حسین زاده بررسی نقش هوش فرهنگی وهوش هیجانی در هدایت و رهبری موثر تیم آموزشی تحت وب کارشناسی ارشد
سیدحمید سیدهاشمی ریزی توسعه ابزار مفهوم ارتباطات در مدیریت پروژه کارشناسی
محمدرضا شهیدی پ کارشناسی
رسول سلطانعلی پروژه تخصصی کارشناسی
امید صوفی پوراملشی ارائه مدلی برای تحلیل تاخیرات پروژه مبتنی بر رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
زهرا طهائی مدیریت بحران مبتنی بر رهنمود پروژه النا- مطالعه موردی پلاسکو کارشناسی ارشد
فائقه طاهران ارائه ی راهکارهای بازاریابی دیجیتال برای گروه کسب و کارهای ایران کارشناسی ارشد
احسان طالبی شورکی طراحی ملاک ارزیابی دانش مدیریت پروژه افراد بر اساس رهنمود پروژه آلفا کارشناسی
علی ترکمنی بررسی علل اصلی افزایش هزینه ها در پروژه از منظر مفاهیم رهنمود پروژه النا و ارائه راهکارهایی جهت به حداقل رسانیدن افزایش هزینه ها کارشناسی
محمدکاظم اسدی موضوع ارایه مدلی برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در مدیریت تأمین کالا و خرید خدمات تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، مطالعه موردی طرح های بالادستی توسعه میدان گازی پارس جنوبی دکتری دانلود 1397/06/18
نیره افتخار Motivation in Virtual and Face-to-Face Teams with Cross-Cultural Approach کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/05
ارسلان آل هاشمی ارائه مدل برای انتخاب رویکرد مناسب برای ساختار سازمانی و سیستم اجرای پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی مبتنی بر رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
مهرداد جان محمدی تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
محمدجواد جمشیدی طراحی یک چارچوب جدید برای مدیریت خدمت در رستوران های زنجیره ای ( به همراه مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
بابک حاجی محمدرضا تبریزی برنامه ریزی هم زمان زمان بندی و تدارکات سبز پروژه در شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1395/03/01
مصیب حسنوند ارائه راهکارهای تصمیم گیری برای خرید، اجاره و بهره برداری از پروژه های مسکونی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
علیرضا خاتمی نیولو توسعه ابزارهای شناسایی و سنجش پیامد‌های طرح و منافع سبد بر اساس رهنمود سبد و طرح النـا کارشناسی ارشد دانلود 99/04/11
آرمیتا خالقی مدل‌سازی ریاضی جدید برای مساله زمان‌بندی پروژه چندهدفه و چند حالته با محدودیت منابع تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
عاطفه خردپیشه ارائه راهکارهای استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان ها (مطالعه موردی رهنمود پروژه النا در شرکت برق منطقه ای تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
امیررضا درهمی ارائه ابزارهای ارزیابی و توسعه شایستگی راهبری و تفویض اختیار مدیران پروژه مبتنی بر رهنمودهای النا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/10
بهروز دوازده امامی بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
علی رستمی ارائه یک رویکرد استراتژیک جهت افزایش موفقیت پیاده سازی تولید ناب براساس مدل کارت امتیازی متوازن در یک صنعت منتخب کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/25
نسیم زندی آتشبار مسئله مسیریابی برای امدادرسانی اقلام فاسدشدنی در شرایط بحرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
مجتبی سادات رسول ارائه یک روش حل ترکیبی برای زمانبدی چند پروژه ای با منابع محدود در شبکه های تامیم یافته و انواع روابط پیش نیازی با در نظر گرفتن چند کاربره بودن منابع کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
سجاد سحابی راد ارائه چارچوب شایستگی مدیران پروژه جهت مدیریت موثر پروژه‌‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
گلپونه ش دادخواه Implementation of the Systematic Project Management Based on Elena Project Guideline Case study: Saman Insurance کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فریبا شعله ارائه چارچوب مفهومی عوامل زمینه ای موثر بر انتقال دانش در پروژه های فراملی دکتری دانلود 1397/12/05
امید صوفی پور املش ارائه مدلی برای تحلیل تأخیرات پروژه مبتنی بر رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/19
فائقه طاهران ارائه راهکار های بازاریابی دیجیتال برای گروه کسب و کارهای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا طهایی مدیریت بحران مبتنی بر رهنمود پروژه النا: مطالعه موردی پلاسکو کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
مهرآسا مسلمی طراحی سازوکاری برای کنترل پیشرفت پروژه مبتنی بر مفهوم زنجیره بحرانی و متدولوژی النا کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/11
علی نمازیان ارائه رویکردی جهت انتخاب و زمان بندی بهینه سبد پروژه ها با در نظر گرفتن اثرات ریسک ها و برهمکنش های بین آن ها بر زمان و هزینه فعالیت ها دکتری دانلود 1397/06/19
ماجده یوسف زاده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
علی اکبر آبشار طرح ریزی ساختار مدیریت ناب در یک سازمان تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
رضائیان دلوئی آیدین ارائه یک مدل جهت انتخاب پروژه‌ها با توجه به روش‌های تأمین مالی کارشناسی ارشد
حامد ایرانشاهی ایجاد مرکز ارزشیابی و توسعه شایستگی مدیران پروژه با استفاده از رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
آزاده ارجمند داورانی متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
آل هاشمی ارسلان Proposing a model for selecting appropriate approach for organizational structure and delivery system of oil, gas and petrochemical projects based on ELENA project model کارشناسی ارشد
ارجمند داورانی آزاده متعادل‌سازی و انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها با هدف حداقل‌سازی میزان تاسف تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بشیرزاده یاشار شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران پروژه های موفق کارشناسی ارشد
محمدحسین افرازه ارائه مدل سنجش بلوغ طرح‌ها بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
مهدی آقامحمدی Designing A Model for Implementation of Sustainability Aspects in Project Management Process Groups کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
پور رحیمیان الیار ارائه یک مدل بهینه‌سازی برای انتخاب استراتژی‌های پاسخگویی به ریسک‌های پروژه کارشناسی ارشد
ارسلان آل هاشمی Proposing a model for selecting appropriate approach for organizational structure and delivery system of oil, gas and petrochemical projects based on ELENA project model کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
فرشادی الهه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش یزد کارشناسی ارشد
وحید آهنچیان ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/8
حاجی محمدرضا تبریزی بابک برنامه ریزی هم زمان زمان بندی و تدارکات سبز پروژه در شرایط عدم قطعیت دکتری
مهراد باستانی انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
میثم براجعه انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
یاشار بشیرزاده شناسایی شایستگی های کلیدی مدیران پروژه های موفق کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
مهدی بیکی پور ارزیابی و توسعه‌ی مهارت‌های تشکیل تیم برای مدیران پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
دوازده امامی بهروز بررسی و توسعه شاخص‌ها و مدل جامع ارزیابی عملکرد پروژه‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌ها کارشناسی ارشد
الیار پور رحیمیان ارائه یک مدل بهینه‌سازی برای انتخاب استراتژی‌های پاسخگویی به ریسک‌های پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
ستاره تراب زاده ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
غزاله توجه Project/Program portfolio selection and balancing considering interactions among projects/programs and evaluation criteria کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
زهرا جلیلی بال Selecting, prioritizing and rebalancing project portfolio under uncertainty کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
میثم جنتی پور ارزیابی اقتصادی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/26
محمد رضا حاجی کریمی ارزیابی توان مدیریتی پیمان کاران بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
ایرانشاهی حامد ایجاد مرکز ارزشیابی و توسعه شایستگی مدیران پروژه با استفاده از رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
حیدری فارسانی حامد برقراری ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران پروژه و انواع پروژه کارشناسی ارشد
سلیمانی حامد ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد
زهرا حامدی انتخاب پورتفولیو با توسعه مدل میانگین- واریانس مارکویتز با متغیر بازده فازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
حامد حیدری فارسانی برقراری ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران پروژه و انواع پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
سعید حیدری فارسانی Project scheduling considering minimizing tardiness/earliness in uncertain conditions based on Elena project guide کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
محسن حسنی انزابی تحلیل ریسک مدیریت ذی نفعان در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مصیب حسنوند Decision Making Approaches upon home buying versus home renting for individual households کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
فاطمه خدابخش زمان بندی پروژه با کارکنان چند مهارته کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مهدی خدامی مقایسه ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی : طراحی مجدد ساختار شرکت پالایش نفت اصفهان هنگام ورود به بخش خصوصی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/22
محمد رضا رحیمیان Establishing The Relationship Between The Organizational Structure In Elena Guideline With Delivery System کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
آیدین رضائیان دلوئی ارائه یک مدل جهت انتخاب پروژه‌ها با توجه به روش‌های تأمین مالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
طاهره زارعی اولویت‏ بندی سبد پروژه ‏ها به کمک روش‏های تصمیم ‏گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
حامدی زهرا انتخاب پورتفولیو با توسعه مدل میانگین- واریانس مارکویتز با متغیر بازده فازی کارشناسی ارشد
مجتبی سادات رسول Resource constrained multi project scheduling problem with multi skills staff کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
علیاری کرده ده ساناز مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه با محصولات بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
تراب زاده ستاره ارائه رویکردی جامع برای زمانبندی طرح کارشناسی ارشد
سحابی راد سجاد ارائه چارچوب شایستگی مدیران پروژه جهت مدیریت موثر پروژه‌‌ها کارشناسی ارشد
محمد سخایی مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان شامل اندازه گیری، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
کیانی سرمد طراحی مدل یکپارچه سنجش بلوغ مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو دکتری
حیدری فارسانی سعید زمانبندی پروژه با توجه به حداقل نمودن جریمه دیرکرد / زودکرد فعالیت ها در شرایط عدم قطعیت مبتنی بر رهنمود النا کارشناسی ارشد
حامد سلیمانی ارائه یک مدل چند هدفه انتخاب پروژه و اجرای آن به روش BOT (مطالعه موردی توسعه شبکه بزرگراهی کشور) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
قانعی زارع شیما انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی کارشناسی ارشد
نیکخوی مکمل شیما طراحی مدل بلوغ سبد پروژه ها (بر اساس رهنمود سبد النا) کارشناسی ارشد
مهدوی صبا بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
وحید صداقت آهنگری حسین زاده بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در هدایت و رهبری موثر تیم آموزشی تحت وب کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
مجتبی ضیائی مدیریت سبد پروژه‌ها تحت شرایط عدم قطعیت (انتخاب پرتفولیو با توجه به ریسک با استفاده از سیستم‌های فازی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
زارعی طاهره اولویت‏ بندی سبد پروژه ‏ها به کمک روش‏های تصمیم ‏گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
مصطفی عاملی Development of an infill criterion for constrained multi objective optimization assisted by surrogate models based on Expected Hypervolume Improvement کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
نیک پی عطیه انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏ها با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و ابزارهای استراتژیک کارشناسی ارشد
رستمی علی ارائه یک رویکرد استراتژیک جهت افزایش موفقیت پیاده سازی تولید ناب براساس مدل کارت امتیازی متوازن در یک صنعت منتخب کارشناسی ارشد
ساناز علیاری کرده ده مدلسازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه با محصولات بازگشتی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
آبشار علی اکبر طرح ریزی ساختار مدیریت ناب در یک سازمان تولیدی کارشناسی ارشد
مهدی علی نژاد ارائه ابزارهای مناسب به منظور ایجاد مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه بر اساس رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/27
خدابخش فاطمه زمان بندی پروژه با کارکنان چند مهارته کارشناسی ارشد
الهه فرشادی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
شیما قانعی زارع انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت عوامل محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/17
محمدحسین قریشی بررسی روش‌های ارزیابی و توسعه مهارت تیم سازی مدیران پروژه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
محمد کاشکی Providing a model for integrated measurement of overall risk of portfolio کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
سرمد کیانی طراحی مدل یکپارچه سنجش بلوغ مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو دکتری دانلود 1394/10/02
یوسف زاده ماجده متدولوژی مدیریت پروژه چابک و رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
براجعه میثم انتخاب و متعادل سازی پرتفولیوی پروژه ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جنتی پور میثم ارزیابی اقتصادی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز با رویکرد اختیارات حقیقی کارشناسی ارشد
سادات رسول مجتبی Resource constrained multi project scheduling problem with multi skills staff کارشناسی ارشد
حسنی انزابی محسن تحلیل ریسک مدیریت ذی نفعان در مدیریت پروژه کارشناسی ارشد
سخایی محمد مدیریت عملکرد در سازمانهای دانش بنیان شامل اندازه گیری، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود کارشناسی ارشد
قریشی محمدحسین بررسی روش‌های ارزیابی و توسعه مهارت تیم سازی مدیران پروژه کارشناسی ارشد
حاجی کریمی محمد رضا ارزیابی توان مدیریتی پیمان کاران بر اساس رهنمود النا کارشناسی ارشد
رحیمیان محمد رضا Establishing The Relationship Between The Organizational Structure In Elena Guideline With Delivery System کارشناسی ارشد
رضا میر باقری ارائه یک مدل جدید انتخاب سبد پروژه با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/01
عاملی مصطفی Development of an infill criterion for constrained multi objective optimization assisted by surrogate models based on Expected Hypervolume Improvement کارشناسی ارشد
مسعود مکاری توسعه ابزارهای مدیریت طرح پروژه ها: مطالعه موردی شهر‌فرودگاهی امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/10
بیکی پور مهدی ارزیابی و توسعه‌ی مهارت‌های تشکیل تیم برای مدیران پروژه کارشناسی ارشد
خدامی مهدی مقایسه ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی و خصوصی (مطالعه موردی : طراحی مجدد ساختار شرکت پالایش نفت اصفهان هنگام ورود به بخش خصوصی) کارشناسی ارشد
علی نژاد مهدی ارائه ابزارهای مناسب به منظور ایجاد مراکز ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران پروژه بر اساس رهنمود پروژه النا کارشناسی ارشد
صبا مهدوی بررسی کیفی آموزش در مهندسی صنایع کارشناسی ارشد دانلود 1394
باستانی مهراد انتخاب پورتفولیوی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
جان محمدی مهرداد تبلیغات و اثر آن بر رفتار مصرف کننده در خرید محصولات لوازم خانگی کارشناسی ارشد
افتخار نیره Motivation in Virtual and Face-to-Face Teams with Cross-Cultural Approach کارشناسی ارشد
عطیه نیک پی انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏ها با استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و ابزارهای استراتژیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/05
شیما نیکخوی مکمل طراحی مدل بلوغ سبد پروژه ها (بر اساس رهنمود سبد النا) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
آهنچیان وحید ارزیابی و ارائه مدل برای تناسب سبک های رهبری با روش های استخدام از دید استراتژیک : مطالعه موردی در چند شرکت ایرانی کارشناسی ارشد
صداقت آهنگری حسین زاده وحید بررسی نقش هوش فرهنگی و هوش هیجانی در هدایت و رهبری موثر تیم آموزشی تحت وب کارشناسی ارشد
وحیدرضا یوسفی Project Portfolio Selection Using Risk and Return Optimization کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1400/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1400
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:15) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
نظریه های سازمان و مدیریت 8109158 3 41 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1400/11/05 (14:00 - 17:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/20 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1399
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1399/11/07 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1399/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 07 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدیریت و تحلیل ریسک پروژه 8109328 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:00) 1397/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
استانداردهای مدیریت پروژه 8109326 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1397/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 07 نامشخص نامشخص 3963
برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت تسهیلات 8109354 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی و زمان بندی پروژه 8109317 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
اصول مدیریت و تئوری سازمان 8109088 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2