اعزام کارآموز به خارج از کشور

 
اعزام کارآموز به خارج از کشور توسط موسسه ای بین المللی به نام آیسته (IAESTE) صورت می پذیرید. برای این منظور، هر ساله نمایندگان کشورهای عضو  موسسه، در قالب فرایند مبادله تعداد مشخصی را برای مبادله کارآموز تعیین می نمایند. به عنوان مثال، نماینده ایران و نماینده آلمان توافق می نمایند که 5 کارآموز از کشور آلمان به ایران بیایند و در مقابل 5 کارآموز ایرانی می توانند به آلمان بروند. پس از این توافق، دانشجویان می تواننند از طریق دبیرخانه اجرایی موسسه در کشور خود نسبت به ثبت نام و تکمیل فرمهای مربطه اقدام نمایند. شایان ذکر است به سبب تعدد مراحل اداری، بهتر است دانشجویان از سال سوم دوره کارشناسی زمانهای لازم را از دبیرخانه جویا شده و برای سال چهارم اقدام نمایند.
دبیرخانه اجرایی این موسسه در ایران به دانشگاه تهران واگذار شده است که اطلاعات تکمیلی و فرمهای مورد نیاز در سایت  iaeste.ut.ac.ir  در دسترس می باشد.