اعضای هیات علمی

عباس کرامتی

عباس کرامتی

عباس کرامتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هنگامه اکبریان پ کارشناسی
سیدمحمدمهدی امیرواقفی پ کارشناسی
محمدناصر انصاری پروزه کارشناسی
صمد انصاری نژاد پ کارشناسی
ابولفضل عربخانی طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس تکنیک های داده کاوی برای تشخیص بیماری های قلبی کارشناسی ارشد
علیرضا عزیزگل پروژه کارشناسی کارشناسی
بهداد بنان رتبه بندی مدلهای .... کارشناسی ارشد
صابر بیات موحد پ کارشناسی
مهدی ابراهیمی تاثیر مکانیزمهای سیستمهای خوشنامی آنلاین درایجاد اعتماد ورضایت مشتریانبادر نظر گرفتن عامل فرهنگ کارشناسی ارشد
وحیده فرزانه کرد تاثیر فناوریاطلاعات... کارشناسی ارشد
رامین گیاهی ارزیابی سیستم عملکرد بانک و سیستم زنجیره تامین آن کارشناسی
محمدرضا هوشمندزاده ارائه و تحلیل چارچوب فاکتورهای اساسی موفقیت در پیاده سازی ITIL در صنعت بانکداری مبتنی بر روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد
آرمیتا ایزدی پروزه کارشناسی
حسین جمشیدی فارسانی تشخیص گفتار برای گزارش دهی دهی حرفه ای و ثبت داد ها کارشناسی ارشد
علی کریمی نوری پروژه کارشناسی
سینا کیهانیان کارشناسی
روشنک خالقی نعیین کارشناسی
معصومه خندان ارزیابی تفکرسیستمی در دانش آموزان کارشناسی ارشد
وحید خطیبی مدلی برای پایش و تحلیل روند تولید ملی علم با رویکرد هوش تجاری دکتری
وحید خطیبی مدلی برای پایش و تحلیل روند تولید ملی علم با رویکرد هوش تجاری دکتری
شکیبا خدابنده ارایه چارچوبی برای قیمت گذاری بر اساس ارزش طول عمر مشتری کارشناسی ارشد
هادی کیان پروژه کارشناسی
محمدامین کهندل پروژه تخصصی کارشناسی
علی مهدوی مزده بررسی و ارزیابی سیستم مدیریت دانش کارشناسی ارشد
معصومه مزینانی مهنذ کارشناسی
حمید محمدلو ارایه مدلی حهت شناخت عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی درایران وتحلیل نتایج با روش شناختی فازی کارشناسی ارشد
محمدمحسن عاقلی نژاد پ کارشناسی
نوید مجیر طراجی وپیاده سازی...... کارشناسی ارشد
مونا منتظری چهارده پیش بینی بیماری های قلبی با استفاده از تکنیک های تلفیقی:داده کاوی -تجزیه و تحلیل چند متغیره کارشناسی ارشد
هانیه مشکی مدیریت ریسک پروژه های فن آوری اطلاعات کارشناسی ارشد
آزاده نادری ارزیابی عملکرد تکنولوژی اطلاعات در سازمانها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شبکه ای (ANP) کارشناسی ارشد
علی رضا ناطقی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضاء (سهامداران) در اداره موثر شرکت های تعاونی مصرف کارمندی استان تهران کارشناسی ارشد
سلمان نظری شیرکوهی تاثیر بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با تامین کننده بر توسعه محصول جدید و عملکرد سازمانی دکتری
میلاد نوروزی رهبر ارائه چارچوب سنجش عملکرد مدیریت خدمت فناوری اطلاعات با مطالعه موردی در صنعت بانکداری ایران کارشناسی ارشد
پیام نورصالحی استفاده از روش داده کاوی برای بخش بندی استفاده از قواعد انجمنی وتدوین استراتزیهای فروش در صنعت اموزش تخصصی کارشناسی ارشد
پریوش پژوتن پ کارشناسی
سارا پورولی مقدم هومونلو توسعه محصول پایدار مبتنی بر ابزارQFDوMCDM فازی کارشناسی ارشد
پیام پوستی پروژه تخصصی کارشناسی
زینب راونجی پروژه تخصصی کارشناسی
زهرا روستایی ارائه چهارچوب سلسله مراتبی جهت برنامه ریزی لجستیک امداد در شرایط اضطرار کارشناسی ارشد
معصومه سپاهی ارایه چارچوبی برای پیش بینی ارزش چرخه عمر کارشناسی ارشد
صدف شاه حسینی بررسی وبهبود برنامه ریزی تولیید شرکت فولاد فام تولید کننده قطعات خودرو کارشناسی
فاطمه شاپوری ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
فاطمه سلیمانی امیری ارزیابی بلوغ ای تی وارایه راهکارهای بهبود در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
نسیم زارعی پروژه تخصصی کارشناسی
اسرافیل احسانی خواجه لو A thesis submitted to the Graduate Studies Office In partial fulfillment of the requirements for The degree of Master of Science in Industrial Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
سجاد اکبری رتبه بندی کامل در تحلیل پوششی داده های شبکه ای دکتری دانلود 1398/02/30
ایمان به منش توسعه مدل مفهومی تأثیر آمادگی دولت الکترونیک بر رابطه نگرش ذینفعان و موفقیت دولت الکترونیک دکتری دانلود 1397/07/10
درنا جاذبی مقدم چارچوبی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی آمادگی سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری در بخش سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
محسن جاودان پور پیش‌بینی جریان زمانی پروژه با استفاده از هوش محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
محبوبه جعفری توسعه یک مدل چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین خون در شرایط بحران با در نظر گرفتن تسهیلات دائم و موقت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
بهنوش چوبینه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بر زنجیره تأمین (مورد مطالعاتی: شرکت تک ماکارون) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
افروز حجتی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم اطلاعاتی با در نظر گرفتن رویکرد مهندسی برگشت‌پذیری در فرآیند‌های کسب و کارهای اینترنتی در فروشگاه الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
سیده ارتمیس حسینی رضایت سنحی کاربران وب سایت شرکت توانیر با استفاده از کیو اف دی و اف ام ای ا کارشناسی ارشد
مهرداد عباس زاده ارزیابی تاثیر ERP بر عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
مهدی غفاری قهرودی Evaluation of knowledge management practices in supply chain based on customer orientation performance criteria using structural equation modeling and analytic network process کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/12
شایان میرباقری Assessing The Readiness for Implementing Customer Relationship Managment(CRM): A Case Study of University of Tehran ( Kish International Campus) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
مهسا میرزایی بررسی تأثیر کیفیت خدمات پس از فروش و مهندسی مقاومت‌پذیری بر رضایت و جلب مشتری در صنعت لوازم خانگی ال جی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمدرضا نامجو Development of the Resilience Quantification Model in Cloud Manufacturing based on Service-Oriented Architecture دکتری دانلود 1397/06/31
مهدی ابراهیمی تأثیر مکانیزم‌های سیستم‌های خوشنامی آنلاین در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان با در نظر گرفتن عامل فرهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
عربخانی ابوالفضل طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس تکنیک های داده کاوی برای تشخیص بیماری های قلبی کارشناسی ارشد
آرش اپرناک مدل سازی مساله توسعه خدمات جدید با استفاده از مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
افشاریان احسان بررسی و اولویت بندی پارامترهای موثر بر چرخه عمر مشتری (CLV) بر اساس آنالیز رفتاری مشتریان و راه های بهبود آن کارشناسی ارشد
شیدا احمدی شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی در استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره FUZZY AHP کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مرادی آذین ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با معیارهای چندگانه سنتی و سبز: شامل انتخاب تامین کننده- مسیریابی و برنامه ریزی موجودی کارشناسی ارشد
حسینی آرتمیس چارچوب بهبود رضایت کاربران وب سایت با تلفیق QFD و FMEA مطالعه موردی:وب سایت شرکت توانیر کارشناسی ارشد
اپرناک آرش مدل سازی مساله توسعه خدمات جدید با استفاده از مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و کارشناسی ارشد
خدایی ارشیا ساخت ابزار استاندارد سنجش فرایند یادگیری زدایی در سازمان کارشناسی ارشد
بهرام آیرملو الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) و دسته بندی مشتریان در کلینیک پوست و زیبایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
نادری آزاده بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP) کارشناسی ارشد
الناز اسداللهی یزدی بهینه سازی بازرسی فرآیند تولید و انطباق محصولات به کمک روشهای ابتکاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
علی اسلامی Introducing a Framework For Implementation of Customer Relationship Management In an Organization کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
معبودیان یاسمن Developing a model for organizational resilience management in the face of disruptive events
احسان افشاریان بررسی و اولویت بندی پارامترهای موثر بر چرخه عمر مشتری (CLV) بر اساس آنالیز رفتاری مشتریان و راه های بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
کریمی افشین طراحی مدل سیستم یکپارچه اطلاعاتی برای تعیین تسهیلات صنعتی در زنجیره تأمین با استفاده از شبیه‌سازی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
مجتبی آقاجانی محاسبه تعداد کانبان در سیستم تولید سلولی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/29
الهه اکبری Modeling and utilization of data mining techniques for identification , clustering and customer behavior analysis of Electronic services کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
نسترن آل علی طراحی مدلی برای تقسیم بندی بازار انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از رویکرد روش های فازی در کشورهای توسعه یافته کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
اسداللهی یزدی الناز بهینه سازی بازرسی فرآیند تولید و انطباق محصولات به کمک روشهای ابتکاری کارشناسی ارشد
به منش ایمان ارایه مدلی برای بررسی تأثیر بلوغ فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه ای کارشناسی ارشد
موسی خانی امیر ارایه مدلی برای مدیریت پرتفلیوی پروژه در سازمان‌های چند کسب و کاره درشرایط ریسک(مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد کیش) کارشناسی ارشد
نخعی امیراحمد ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه کیفیت کارشناسی ارشد
تدین فر امیرحسین پیش بینی ریزش مشتری ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی ایران با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد
بهاره امیرشاهی ارزیابی برخی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی در مکان استفاده‌ از انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
مهرابی نژاد امین مدیریت و تخصیص خرید مواد با سطوح کیفیتی متفاوت در شرایط اختلال کارشناسی ارشد
عباسی اولدوز حل مسئله مکان‌یابی تسهیلات چند هدفه در شبکه‌های توزیع زنجیره‌های تأمین با در نظر گرفتن معیارهای زیست‌محیطی کارشناسی ارشد
رضا بابازاده طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت دکتری دانلود 1394/10/14
مرضیه باصری ارائه مدلی برای سفارشی سازی محصول در یک سیستم تولید یکپارچه مبتنی بر کامپیوتر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
شیوا باقری مرنی کاربرد روشهای داده کاوی در سیستم سلامت و درمان ایران جهت پیش بینی بستری شدن بیماران دیالیزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/30
مرادی بیتا بهینه سازی مسئله طراحی چیدمان یک کارگاه نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبیه سازی و DEA و AHP با در نظر گرفتن عوامل ایمنی و ارگونومی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
بهداد بنان رتبه بندی مکمل های IT در فرآیندهای توسعه یک محصول جدید با استفاده از مدل های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
بنان بهداد رتبه بندی مکمل های IT در فرآیندهای توسعه یک محصول جدید با استفاده از مدل های هوشمند کارشناسی ارشد
آیرملو بهرام الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) و دسته بندی مشتریان در کلینیک پوست و زیبایی کارشناسی ارشد
سعید بهرامی مبرا Evaluation of R & D in small industries and solutions development کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
سپهریان بهاری نژاد بهزاد ارائه یک مدل برای مقایسه ی رفتار دینامیکی سامانه های انرژی خورشیدی حرارتی و فتوولتائیک کارشناسی ارشد
محمدرضا بهشتی داده کاوی در تشخیص ضایعات سرطانی در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
ایمان به منش ارایه مدلی برای بررسی تأثیر بلوغ فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن بلوغ رابطه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
شیما پاشاپور شبیه سازی و بهینه سازی فعالیت های کارگاهی با در نظر گرفتن فاکتورهای کاری و فکری-ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
پیرهادی پیام ارایه مدل هیبرید سیستم پیشنهاد دهنده در بانک تجارت کارشناسی ارشد
نورصالحی پیام استفاده از روش داده کاوی برای بخش بندی، استفاده از قواعد انجمنی و تدوین استراتژی های فروش در صنعت آموزشی تخصصی کارشناسی ارشد
پیام پیرهادی ارایه مدل هیبرید سیستم پیشنهاد دهنده در بانک تجارت کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/08
جمشیدی پویان بسط مدل مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین تولید (مطالعه موردی: ایران خودرو) کارشناسی ارشد
سارا پورولی مقدم توسعه محصول پایدار مبتنی بر ابزار QFD و MCDM فازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/22
امیرحسین تدین فر پیش بینی ریزش مشتری ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی ایران با استفاده از تکنیک های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
لیلا تقوی فر ارائه چارچوبی برای اندازه گیری و مقایسه رضایت کاربران از وب سایت های بانکداری اینترنتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/13
رضا تنها امینلویی ارائه مدل برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی با رویکرد فازی (مطالعه موردی در برنامه ریزی بهینه تولید انرژی ) کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
راضیه جباری ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
دانش زند جعفر بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد سازمان کارشناسی ارشد
روح اله جعفری مرندی خوشه بندی صفحات وب سایت با استفاده از داده های محتوایی، ساختاری و بازدید کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
عباس جلیلی کلهری بررسی تأثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش تعارض زناشویی زوجهای جوان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
پویان جمشیدی بسط مدل مدیریت کیفیت در زنجیره تأمین تولید (مطالعه موردی: ایران خودرو) کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/01
حسین جمشیدی فارسانی تشخیص گفتار برای گزارش دهی حرفه‌ای و ثبت داده‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
جمشیدی فارسانی حسین تشخیص گفتار برای گزارش دهی حرفه‌ای و ثبت داده‌ها کارشناسی ارشد
آرتمیس حسینی چارچوب بهبود رضایت کاربران وب سایت با تلفیق QFD و FMEA مطالعه موردی:وب سایت شرکت توانیر کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مهدی حسینی ارائه چارچوبی برای ارزیابی ریسک عملیاتی بر اساس استاندارد بازل 2 و با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
سید امیر هومن حسنی فرمند بررسی عملکرد یکپارچه HSE-IMS در شرکت های طراحی و ساخت نیروگاه با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و آمار فازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/05/10
افروز حقیقی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم اطلاعاتی با در نظر گرفتن رویکرد مهندسی برگشت‌پذیری در فرآیند‌های کسب و کارهای اینترنتی در فروشگاه الکترونیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
مهدی حکیمی اصل ارایه روشی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان پایدار برای محصولات با فناوری بالا در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/05
محمدلو حمید ارائه مدلی جهت شناخت عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران و تحلیل نتایج با روش شناختی فازی کارشناسی ارشد
روشنک خالقی ارائه مدلی برای طراحی و توسعه یک سیستم پیشنهاددهنده محصول بر مبنای بخش بندی مشتریان و با بهره گیری از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/17
ارشیا خدایی ساخت ابزار استاندارد سنجش فرایند یادگیری زدایی در سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
شکیبا خدابنده ارائه چارچوبی برای قیمت گذاری بر اساس ارزش زمان عمر مشتری (CLV) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
شهرام خدادادی بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله ای، نشخوار فکری و روش حل مسأله با میزان علائم افسردگی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مهسا خسروی تشخیص سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
وحید خطیبی مدلی برای پایش و تحلیل روند تولید ملی علم با رویکرد هوش تجاری دکتری دانلود 1396/05/10
میلاد دامن افشان بهینه سازی بازاریابی با رویکرد روش های تلفیقی داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
جعفر دانش زند بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر عملکرد سازمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/14
سمانه داورزنی فرآیند کشف دانش از تحلیل داده های بیماران قلبی تحت PCI با استفاده از تکنیک خوشه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
علی درخشانی بررسی و تعیین عوامل موثر بر ریزش مشتریان در سازمانهای خدماتی با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/16
مهدیه دستجردی املشی ارائه چارچوبی برای بررسی پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بخش سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
نیکا دستورنیکو طراحی روش کاربردی برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
محمد امین دوراندیش یزدی مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی‌نفعان مختلف با درنظر گرفتن تیپ شخصیتی و منابع موجود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
جباری راضیه ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) کارشناسی ارشد
محمد علی رحیمی طراحی پایگاه داده‌ معادن روباز ایران کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
بابازاده رضا طراحی شبکه زنجیره تامین سوخت زیستی مایع از گیاه جاتروفا در ایران در شرایط عدم قطعیت
تنها امینلویی رضا ارائه مدل برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی با رویکرد فازی (مطالعه موردی در برنامه ریزی بهینه تولید انرژی ) کارشناسی ارشد
یزدان پرست رضا Modeling and Balancing Human Resource and Equipment in an Emergency Department by Considering Resilience Engineering and Decision-Making Style کارشناسی ارشد
کسری رنجبر ایگدری Business Process Reengineering in Healthcare by Resilience Engineering Approach Considering Cost and Customer Satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/07
جعفری مرندی روح اله خوشه بندی صفحات وب سایت با استفاده از داده های محتوایی، ساختاری و بازدید کارشناسی ارشد
ابوالفضل روحانی ارائه مدل ریاضی در زنجیره تأمین و تولید سبز با هدف کاهش مخاطرات زیست‌ محیطی با تاکید بر آلودگی‌های آب در صنعت نفت و پتروشیمی استان تهران دکتری دانلود 1396/07/25
قربانیان روزبه بکارگیری قیمت گذاری دینامیک برای تولید کننده با تقاضای غیرقطعی کارشناسی ارشد
خالقی روشنک ارائه مدلی برای طراحی و توسعه یک سیستم پیشنهاددهنده محصول بر مبنای بخش بندی مشتریان و با بهره گیری از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد
رضا یزدان پرست Modeling and Balancing Human Resource and Equipment in an Emergency Department by Considering Resilience Engineering and Decision-Making Style کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
الهام زکریایی کرمانی Control of lead times for coordinating order quantities in a two - stage supply chain کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فرض پور ماچیانی زهرا برنامه¬ریزی خرید و تخصیص سفارشات در حوزه¬ی بهداشت ودرمان با حفظ شاخص صلاحیت سبز کارشناسی ارشد
پورولی مقدم سارا توسعه محصول پایدار مبتنی بر ابزار QFD و MCDM فازی کارشناسی ارشد
مهدی خواه سارا سادات ارزیابی عملکرد و پیشنهاد یک مدل جامع برای انواع گوناگونی از فرایند ها در حوزه زنجیره تامین خدماتی کارشناسی ارشد
معصومه سپاهی ارائه چارچوبی برای پیش بینی ارزش چرخه عمر مشتریان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
شفیعی سپیده طراحی سیستم خبره برای شناسایی و اولویت بندی آلودگی های آب در زنجیره تأمین سبز کارشناسی ارشد
بهزاد سپهریان بهاری نژاد Modeling the completion between solar thermal energy and photovoltaics کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/13
حسنی فرمند سید امیر هومن بررسی عملکرد یکپارچه HSE-IMS در شرکت های طراحی و ساخت نیروگاه با استفاده از روش های تحلیل چندگانه و آمار فازی کارشناسی ارشد
سیدین اردبیلی سید محسن بررسی و تعیین خصیصه های موثر بر بقای مشتریان در سازمان های خدماتی با رویکرد CRM تحلیلی و به کارگیری کارشناسی ارشد
سید محسن سیدین اردبیلی بررسی و تعیین خصیصه های موثر بر بقای مشتریان در سازمان های خدماتی با رویکرد CRM تحلیلی و به کارگیری کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
فاطمه سرلک جانمایی برج خورشیدی زاویه دار در یک کشور کارشناسی ارشد دانلود 1392
بهرامی مبرا سعید بررسی میزان تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و ارائه راهکارهای توسعه آن کارشناسی ارشد
صفری سعید بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به خرید اینترنتی و ارزیابی رضایت مشتری بعد از خرید در ایران کارشناسی ارشد
عبدالحسین زاده سعید مدل‌سازی و بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و مهندسی برگشت‌پذیری: مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم‌خانگی کارشناسی ارشد
نظری شیر کوهی سلمان تأثیر بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با تامین کننده بر توسعه محصول جدید و عملکرد سازمان
فاطمه سلیمانی امیری ارزیابی بلوغ IT و ارائه راهکارهای بهبود در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/30
نوید سلمان زاده میدانی بهینه‌سازی هم‌زمان شاخص‌های مهندسی برگشت‌پذیری و اقتصادی در واحد صنعتی نورد آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
داورزنی سمانه فرآیند کشف دانش از تحلیل داده های بیماران قلبی تحت PCI با استفاده از تکنیک خوشه بندی کارشناسی ارشد
فرامرزی اوغانی سهراب ارزیابی قابلیت دسترسی و طراحی کشسان سیستم کنترل حمل و نقل ریلی و زیرسیستم های آن کارشناسی ارشد
فرهود سهند بخش بندی بازار خودرو سدان کشور ایران برای توسعه مشتری-محور محصول جدید کارشناسی ارشد
فاطمه شاپوری ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/27
نیکتا شادمهری شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی وب سایت بانکی نمونه مورد مطالعه :وب سایت بانک ملت کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/25
فرهمند صدر شبنم An Integrated Algorithm for Evaluating Bank Branches Efficiency considering Trust, Customer Relatinship Management, and Integrated Resilience Engineering in a Large Private Bank کارشناسی ارشد
محمد شیخ علیشاهی A dynamic hierarchical Approach for Maintenance Planning Considering Combinatorial Machine Dependencies and Human Factors دکتری دانلود 1395/05/26
احمدی شیدا شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی در استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر اساس رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره FUZZY AHP کارشناسی ارشد
سپیده شفیعی طراحی سیستم خبره برای شناسایی و اولویت بندی آلودگی های آب در زنجیره تأمین سبز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/04
خدابنده شکیبا ارائه چارچوبی برای قیمت گذاری بر اساس ارزش زمان عمر مشتری (CLV) کارشناسی ارشد
پاشاپور شیما شبیه سازی و بهینه سازی فعالیت های کارگاهی با در نظر گرفتن فاکتورهای کاری و فکری-ذهنی کارشناسی ارشد
خدادادی شهرام بررسی ارتباط بین سبکهای مقابله ای، نشخوار فکری و روش حل مسأله با میزان علائم افسردگی دانشجویان کارشناسی ارشد
باقری مرنی شیوا کاربرد روشهای داده کاوی در سیستم سلامت و درمان ایران جهت پیش بینی بستری شدن بیماران دیالیزی کارشناسی ارشد
ممبینی صابر تاثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و هوشتجاری بر موفقیت بانکداری الکترونیک کارشناسی ارشد
راضیه صالحی مبارکه ارزیابی و کاهش خطای انسانی و سازمانی بر اساس فاکتورهای شناختی، فکری-ذهنی و ماکروارگونومی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/22
محمدامین صباغی ارائه ی مدلی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در یک زنجیره ی تأمین سبز کارشناسی ارشد دانلود 1392
سعید صفری بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به خرید اینترنتی و ارزیابی رضایت مشتری بعد از خرید در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
محمدرضا صفری واریانی آنالیز ریزش مشتریان و ارایه مدل پیش بینی در فروشگاه ورزشی برند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
محمد محسن عاقلی نژاد طراحی برای ایمنی بر اساس مدل های رفتاری برای شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت کاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/14
محمد حسین عالم Prioritizing Failure Factors in Implementation of Knowledge Management Using ANP Method (Ghadir Industrial Turbines Company(GITCO)) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
جلیلی کلهری عباس بررسی تأثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش تعارض زناشویی زوجهای جوان شهر تهران کارشناسی ارشد
اولدوز عباسی حل مسئله مکان‌یابی تسهیلات چند هدفه در شبکه‌های توزیع زنجیره‌های تأمین با در نظر گرفتن معیارهای زیست‌محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/09
سعید عبدالحسین زاده مدل‌سازی و بررسی مدیریت ارتباط با مشتری و مهندسی برگشت‌پذیری: مطالعه موردی در صنعت تولید لوازم‌خانگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
ابوالفضل عربخانی طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس تکنیک های داده کاوی برای تشخیص بیماری های قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
درخشانی علی بررسی و تعیین عوامل موثر بر ریزش مشتریان در سازمانهای خدماتی با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد
کامرانی علی بررسی زیرساخت های ضروری برای استقرار نظام یادگیری کارآمد الکترونیکی در آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد
مهدوی مزده علی بررسی و ارزیابی سیستم مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران کارشناسی ارشد
ناطقی علیرضا بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضاء( سهامداران) در اداره موثر شرکت های تعاونی مصرف کارمندی استان تهران کارشناسی ارشد
سرلک فاطمه جانمایی برج خورشیدی زاویه دار در یک کشور کارشناسی ارشد
سلیمانی امیری فاطمه ارزیابی بلوغ IT و ارائه راهکارهای بهبود در صنعت برق ایران کارشناسی ارشد
شاپوری فاطمه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان ها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد
سهراب فرامرزی اوغانی ارزیابی قابلیت دسترسی و طراحی کشسان سیستم کنترل حمل و نقل ریلی و زیرسیستم های آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/20
وحیده فرزانه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد DGها(نیروگاههای تولید پراکنده برق) کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/13
گلپایگانی فرشته طراحی شبکه زنجیره تأمین پیوند اعضای بدن با ترکیب مدل‌های ریاضی و شبیه‌سازی کامپیوتری کارشناسی ارشد
زهرا فرض پور ماچیانی برنامه¬ریزی خرید و تخصیص سفارشات در حوزه¬ی بهداشت ودرمان با حفظ شاخص صلاحیت سبز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
شبنم فرهمند صدر An Integrated Algorithm for Evaluating Bank Branches Efficiency considering Trust, Customer Relatinship Management, and Integrated Resilience Engineering in a Large Private Bank کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سهند فرهود بخش بندی بازار خودرو سدان کشور ایران برای توسعه مشتری-محور محصول جدید کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
ناهید فروغی مدلسازی خطاهای انسانی عابرین و رانندگان در جهت بکارگیری چراغ هوشمند و کاهش تصادفات کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
حسن قارون کاربرد داده کاوی در نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط در شرکت نگهداری و تعمیرات صنعت هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/15
روزبه قربانیان بکارگیری قیمت گذاری دینامیک برای تولید کننده با تقاضای غیرقطعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/19
علی کامرانی بررسی زیرساخت های ضروری برای استقرار نظام یادگیری کارآمد الکترونیکی در آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
میرمحمدی کبری سادات ارائه چهارچوبی جهت ارتقای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در مراکز بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
افشین کریمی Design Integrated Information system and supply chain for new facility and کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/09
فرشته گلپایگانی Organ Transplantation Supply Chain Network Design by Combined Mathematical Programming and Computer Simulation کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/26
تقوی فر لیلا ارائه چارچوبی برای اندازه گیری و مقایسه رضایت کاربران از وب سایت های بانکداری اینترنتی کارشناسی ارشد
آقاجانی مجتبی محاسبه تعداد کانبان در سیستم تولید سلولی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری کارشناسی ارشد
نوید مجیر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند جهت اولویت بندی سرمایه گذاری های مکمل فناوری اطلاعات در بنگاه ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
مرادنژادی محسن بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان ها در شرایط بحرانی با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد
شیخ علیشاهی محمد A dynamic hierarchical Approach for Maintenance Planning Considering Combinatorial Machine Dependencies and Human Factors
موسوی قرا محمد توسعه مدلی برای رفتار رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل معادلات ساختاری کارشناسی ارشد
راحیل محمدی Determine and prioritize the appropriate modules for Customer Relationship Management Software (CRM) in one of Iranian government banks کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
نیلوفر محمدی بررسی رابطه سیستم های بازداری – فعال سازی رفتاری با سبک های مقابله با استرس در دو گروه افراد با سابقه مصرف و بدون سابقه مصرف مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
صباغی محمدامین ارائه ی مدلی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در یک زنجیره ی تأمین سبز کارشناسی ارشد
دوراندیش یزدی محمد امین مدل سازی عوامل کلیدی موفقیت پروژه از منظر ذی‌نفعان مختلف با درنظر گرفتن تیپ شخصیتی و منابع موجود کارشناسی ارشد
مصدق محمد جواد ارائه مدلی جهت تعیین عوامل موثر بر قفل (Lock) شدن مشتری در محیط Online در شرکتهای B2C کارشناسی ارشد
بهشتی محمدرضا داده کاوی در تشخیص ضایعات سرطانی در مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
صفری واریانی محمدرضا آنالیز ریزش مشتریان و ارایه مدل پیش بینی در فروشگاه ورزشی برند کارشناسی ارشد
نصراللهی محمدرضا مکان یابی نیروگاههای بادی با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد
هوشمند زاده محمدرضا Develop and Analyzing a Framework for ITIL implementation CSF’s in Banking industry with system Dynamics Approach کارشناسی ارشد
رحیمی محمد علی طراحی پایگاه داده‌ معادن روباز ایران کارشناسی ارشد
حمید محمدلو ارائه مدلی جهت شناخت عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران و تحلیل نتایج با روش شناختی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
عاقلی نژاد محمد محسن طراحی برای ایمنی بر اساس مدل های رفتاری برای شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت کاری کارشناسی ارشد
منصور محمودی Coordinating inventory policies in a three-stage supply chain with stochastic lead times کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
هومن میراحمد بررسی تاثیر ادعاهای سلامتی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کننده تحصیل کرده مرفه ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/22
آذین مرادی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با معیارهای چندگانه سنتی و سبز: شامل انتخاب تامین کننده- مسیریابی و برنامه ریزی موجودی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/19
بیتا مرادی بهینه سازی مسئله طراحی چیدمان یک کارگاه نگهداری و تعمیرات با استفاده از شبیه سازی و DEA و AHP با در نظر گرفتن عوامل ایمنی و ارگونومی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
محسن مرادنژادی بهبود شاخص های عملکردی بیمارستان ها در شرایط بحرانی با استفاده از شبیه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
مریم میرزایی طراحی ساختاری وفرآیندی جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) دریکی از بانکهای دولتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
مریم میرزایی طراحی ساختار ی و فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از بانکهای دولتی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/04
مهران گهر مرضیه تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات بر عملکرد بانک پارسیان کارشناسی ارشد
میرزایی مریم طراحی ساختار ی و فرایندی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از بانکهای دولتی در ایران کارشناسی ارشد
میرزایی مریم طراحی ساختاری وفرآیندی جهت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) دریکی از بانکهای دولتی ایران کارشناسی ارشد
نعمتی پور مریم بکارگیری متدلوژی مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی، مدیریت و رفع محدودیت های موجود در زنجیره تامین بیمارستانی کارشناسی ارشد
کبری سادات میرمحمدی ارائه چهارچوبی جهت ارتقای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در مراکز بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ملبوس باف اصفهانی مژده بررسی جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کارشناسی ارشد
هانیه مشکی مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات(با تمرکز بر شناخت و ارزیابی فاکتورهای ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
محمد جواد مصدق ارائه مدلی جهت تعیین عوامل موثر بر قفل (Lock) شدن مشتری در محیط Online در شرکتهای B2C کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
موجزی زرندی مصطفی بهبود عملکرد زنجیره تامین مواد غذایی و فاسد شدنی با استفاده از تکنولوژی ردیابی و پیگیری کارشناسی ارشد
ولی زاده مصطفی شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از روش هوشمند کارشناسی ارشد
یاسمن معبودیان Developing a model for organizational resilience management in the face of disruptive events دکتری دانلود 1394/10/26
نازنین معرب The Effect of ERP System Implementation on Business Performance کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سپاهی معصومه ارائه چارچوبی برای پیش بینی ارزش چرخه عمر مشتریان کارشناسی ارشد
دامن افشان میلاد بهینه سازی بازاریابی با رویکرد روش های تلفیقی داده کاوی کارشناسی ارشد
مژده ملبوس باف اصفهانی بررسی جایگاه و نقش شبکه های اجتماعی مجازی در مدیریت ارتباط با مشتری در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
صابر ممبینی تاثیر سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و هوشتجاری بر موفقیت بانکداری الکترونیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
مونا منتظری چهارده پیش‌بینی بیماری‌های قلبی با استفاده از تکنیک‌های تلفیقی:داده‌کاوی-تجزیه و تحلیل چند متغیره کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
محمودی منصور سیاست های کنترل موجودی در زنجیره تأمین سه سطحی با وجود زمان های تحویل احتمالی کارشناسی ارشد
ابراهیمی مهدی تأثیر مکانیزم‌های سیستم‌های خوشنامی آنلاین در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان با در نظر گرفتن عامل فرهنگ کارشناسی ارشد
حسینی مهدی ارائه چارچوبی برای ارزیابی ریسک عملیاتی بر اساس استاندارد بازل 2 و با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد
حکیمی اصل مهدی ارایه روشی برای رتبه‌بندی و انتخاب تامین‌کنندگان پایدار برای محصولات با فناوری بالا در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
سارا سادات مهدی خواه ارزیابی عملکرد و پیشنهاد یک مدل جامع برای انواع گوناگونی از فرایند ها در حوزه زنجیره تامین خدماتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/22
دستجردی املشی مهدیه ارائه چارچوبی برای بررسی پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بخش سلامت کارشناسی ارشد
علی مهدوی مزده بررسی و ارزیابی سیستم مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
امین مهرابی نژاد مدیریت و تخصیص خرید مواد با سطوح کیفیتی متفاوت در شرایط اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مرضیه مهران گهر The impact of information technology investment on Parsian bank performance کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
خسروی مهسا تشخیص سرطان سینه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی کارشناسی ارشد
مصطفی موجزی زرندی بهبود عملکرد زنجیره تامین مواد غذایی و فاسد شدنی با استفاده از تکنولوژی ردیابی و پیگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
امیر موسی خانی ارایه مدلی برای مدیریت پرتفلیوی پروژه در سازمان‌های چند کسب و کاره درشرایط ریسک(مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد کیش) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/22
محمد موسوی قرا توسعه مدلی برای رفتار رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداری با استفاده از مدل معادلات ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
آزاده نادری بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان‌ها با استفاده از تحلیل شبکه‌ای (ANP) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
معرب نازنین بررسی تاثیرات پیاده‌سازی سیستم ERP بر روی بهره‌وری سازمان کارشناسی ارشد
علیرضا ناطقی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضاء( سهامداران) در اداره موثر شرکت های تعاونی مصرف کارمندی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
فروغی ناهید مدلسازی خطاهای انسانی عابرین و رانندگان در جهت بکارگیری چراغ هوشمند و کاهش تصادفات کارشناسی ارشد
امیراحمد نخعی ارائه مدلی برای طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن هزینه کیفیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
آل علی نسترن طراحی مدلی برای تقسیم بندی بازار انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از رویکرد روش های فازی در کشورهای توسعه یافته کارشناسی ارشد
محمدرضا نصراللهی مکان یابی نیروگاههای بادی با استفاده از روشهای تحلیل چند گانه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
سلمان نظری شیر کوهی تأثیر بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت ارتباط با تامین کننده بر توسعه محصول جدید و عملکرد سازمان دکتری دانلود 1393/06/23
مریم نعمتی پور بکارگیری متدلوژی مبتنی بر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی، مدیریت و رفع محدودیت های موجود در زنجیره تامین بیمارستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/19
دستورنیکو نیکا طراحی روش کاربردی برای تجزیه و تحلیل آماری سیستم های اندازه گیری بسیار دقیق کارشناسی ارشد
شادمهری نیکتا شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی وب سایت بانکی نمونه مورد مطالعه :وب سایت بانک ملت کارشناسی ارشد
محمدی نیلوفر بررسی رابطه سیستم های بازداری – فعال سازی رفتاری با سبک های مقابله با استرس در دو گروه افراد با سابقه مصرف و بدون سابقه مصرف مواد مخدر کارشناسی ارشد
یوسفی نیلوفر ارائه چارچوبی برای ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس استاندارد بازل 2 و با استفاده از تکنیکهای داده کاوی : مورد مطالعه یک بانک ایرانی کارشناسی ارشد
سلمان زاده میدانی نوید بهینه‌سازی هم‌زمان شاخص‌های مهندسی برگشت‌پذیری و اقتصادی در واحد صنعتی نورد آلومینیوم کارشناسی ارشد
مجیر نوید طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند جهت اولویت بندی سرمایه گذاری های مکمل فناوری اطلاعات در بنگاه ها کارشناسی ارشد
پیام نورصالحی استفاده از روش داده کاوی برای بخش بندی، استفاده از قواعد انجمنی و تدوین استراتژی های فروش در صنعت آموزشی تخصصی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
میلاد نوروزی رهبر ارائه چارچوب سنجش عملکرد مدیریت خدمت فناوری اطلاعات با مطالعه موردی در صنعت بانکداری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
مشکی هانیه مدیریت ریسک پروژه های فناوری اطلاعات(با تمرکز بر شناخت و ارزیابی فاکتورهای ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در ایران) کارشناسی ارشد
محمدرضا هوشمند زاده ارائه و تحلیل چارچوب فاکتورهای اساسی موفقیت در پیاده سازی ITIL در صنعت بانکداری مبتنی بر روش پویایی های سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
میراحمد هومن بررسی تاثیر ادعاهای سلامتی مواد غذایی بر رفتار خرید مصرف کننده تحصیل کرده مرفه ایرانی کارشناسی ارشد
فرزانه وحیده تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد DGها(نیروگاههای تولید پراکنده برق) کارشناسی ارشد
نیلوفر یوسفی ارائه چارچوبی برای ارزیابی ریسک اعتباری بر اساس استاندارد بازل 2 و با استفاده از تکنیکهای داده کاوی : مورد مطالعه یک بانک ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/06
مصطفی ولی زاده شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیک با استفاده از روش هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استراتژی ها و فنون مشتری محوری در وب 8109219 3 42 هرهفته شنبه (17:00 - 19:15) 1397/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8109041 2 42 هرهفته شنبه (17:00 - 19:15) 1396/11/03 (13:30 - 16:00) ترم اول 1396
استراتژی ها و فنون مشتری محوری در وب 8109219 3 42 هرهفته شنبه (17:00 - 19:15) 1396/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1395
سمینار 8109041 2 42 هرهفته شنبه (15:00 - 17:15) 1395/10/23(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه