سرپرست دوره ENSAM

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا توکلی مقدم
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع - دانشگاه ‌سوئین‌برن‌، استرالیا (Swinburne)
پست الکترونیکی: tavakoli [AT] ut.ac.ir