سرپرست گرایش مدیریت پروژه‌های نفت و گاز

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدحسین ایرانمنش
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hiranmanesh [AT] ut.ac.ir